Reklama
reklama

Z kraje

Letošní investice budou směřovat především k zajištění plánovaného bezpečného chodu nejméně do roku 2047, tedy do roku, kdy uplyne 60 let od uvedení do chodu zatím posledního, čtvrtého bloku elektrárny.
Stáří: 1 týden 2 dny
Nový transbordér, který spojí oba břehy řeky Moravy poblíž Vnorov, nebo téměř desetikilometrový úsek Moravské cyklostezky – projekt atraktivní a bezpečné cyklistiky v příhraničí jižní Moravy a Trnavského samosprávného kraje zvýší přitažlivost jihovýchodní části regionu.
Počet zásahů v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, na které byli její hasiči v roce 2022 přivoláni, vzrostl na hodnotu 61.
Přes tři sta kraslic různé provenience – z České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Německa, Rumunska, Nizozemska, Chorvatska, Ruska nebo Číny – získalo Muzeum Vyškovska od Marie Pachtové.
Od 1. ledna 2023 dostane městská doprava ve Znojmě nový pozitivní impuls. Ve výběrovém řízení, která musejí objednatelé v těchto případech povinně realizovat, zvítězila jako nový dopravce na linkách městské dopravy 801 až 809 od 1.1.2023 společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s.
První rok provozu má za sebou největší tuzemská fotovoltaika zastřešující parkoviště, tzv. carport, který se nachází přímo u Jaderné elektrárny Dukovany.
Od loňského července se v Blansku buduje nový most (III/379 37 Blansko přemostění), který začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku.
Poslat dopis Ježíškovi, vyrobit vánoční ozdoby nebo se podívat na pohádkový příběh mohou už o tomto víkendu děti v Infocentru Jaderné elektrárny Dukovany.
Aby bylo možné nabídnout neslyšícím návštěvníkům Státního zámku Lednice stejně silný zážitek z prohlídky jako má slyšící většina, spojila se organizace Tichý svět s touto překrásnou kulturní památkou zařazenou do světového dědictví UNESCO, a společně vytvořili komentovanou videoprohlídku základního
Příjmy ve výši 14,3 miliardy a výdaje 15,8 miliardy korun – krajští radní na svém středečním jednání odsouhlasili návrh krajského rozpočtu na příští rok.
V polovině září začala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s první etapou stavebních prací na mostě (0462-14) ve Vyškově na Olomoucké ulici. Důvodem uzavření byl jeho havarijní stav.
Zdravý pohyb a ušetřené emise CO2 při nevyužitém osobním automobilu. To je jen příklad přínosu cyklobusů, které i letos mohli zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany využívat od jara do podzimu. S nadcházejícími mlhami přeprava kol končí.
Na trase úzkokolejné vlečky, po níž se kdysi svážela řepa do vyškovského cukrovaru, bude opět rušno. Vyškov a Kozlany propojí nová cyklostezka.
Města na jižní a střední Moravě rozjíždí pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu. Cílem průkopnické akce je, aby kuchyňský odpad z domácností nekončil na skládkách, ale aby z něj města měla užitek. Díky projektu totiž dojde k výraznému snížení objemu komunálního odpadu.
U Jaderné elektrárny Dukovany proběhne v tomto týdnu součinnostní cvičení SAFEGUARD Dukovany 2022, v jehož průběhu se budou v okolí elektrárny pohybovat vojáci Armády České republiky.
Energetici ukončili odstávku druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, který dnes v noci začal dodávat elektrickou energii. Po necelých 17 dnech tak ukončili odstávku, kterou si vyžádala oprava ucpávkového systému jedné z dvanácti hlavních uzavíracích armatur.