Reklama
reklama

Jaké jsou plány na rozvoj vzdělávání v Brně?

Dobudování kapacity mateřských škol na území města Brna nebo vzdělávání pedagogů. To jsou hlavní cíle a plány do dalších let, které představil Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III (MAP III). Ten zároveň ukázal výsledky dotazníkového šetření na školách.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně se skládá ze tří částí. Analytická část popisuje situaci ve vzdělání, strategická část obsahuje Strategický rámec, který zahrnuje investiční priority, a implementační část zahrnuje akční plány na jednotlivé roky. Ty se týkají konkrétních aktivit škol a aktivit spolupráce k plnění strategické části.

Akční plány MAP na následující dva roky obsahují 16 témat, které se týkají povinných témat jako je čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu žáků, podpora pedagogických dovedností a také volitelných témat. Mezi ně patří polytechnické vzdělávání, podnikavost, digitální kompetence, jazykové dovednosti, sociální a občanské kompetence, umělecké vzdělávání nebo kulturní povědomí.

„Plán také reaguje na aktuální události, jako je příchod cizinců do ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a integruje žáky s odlišným mateřským jazykem do běžných škol. Průřezová témata zahrnují změny obsahu vzdělávání, podporu pracovníků ve vzdělávání, digitální kompetence a snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání,“ popsal Jaroslav Suchý, předseda řídícího výboru MAP a 2. náměstek primátorky.

Součástí plánu je také spolupráce mezi mateřskými školami, základními školami a středními školami.

Více mateřských škol

Mezi nejdůležitější cíle strategického rámce MAP patří dobudování kapacity mateřských škol na území města Brna. Plány by měly být splněné do konce října 2027.

„V případě dobudování školek činí alokace pro tuto výzvu 70 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a může být doplněna státním rozpočtem až do maximální částky 15 milionů korun. Celkové způsobilé výdaje projektu by se měly pohybovat od minimální částky 3 miliony korun do maximální částky 45 milionů,“ doplnil předseda Řídícího výboru Suchý.

Dotazníkový průzkum

Z rozsáhlého dotazníkového průzkumu vyplývá, že projekt má významné pozitivní dopady na spolupráci mezi školami a rozvoj pedagogických pracovníků.

„Na otázky odpovídali i zřizovatelé škol. Nejvíce pozitivně hodnotili spolupráci, a to ve 27 z 36 případů, a sdílení zkušeností bylo označeno jako důležité 30 respondenty. Dále celkem 84 % mateřských, 89 % základních a 88 % základních umělecký škol souhlasilo s tvrzením, že MAP podporuje spolupráci mezi školami. Přes 93 % dotázaných odpovědělo, že projekty MAP svými aktivitami pomohly při plánování rozvoje školy. To, že projekty MAP vedou k podpoře rovných příležitostí pro žáky deklarovalo 81 % základních uměleckých, 87 % základních a 86 % mateřských škol. Podobně pozitivně školy odpovídaly i na otázky užitečnosti sdílení zkušeností mezi pracovníky škol, informovanosti o možnosti rozvoje kompetencí vedení škol a pedagogických pracovníků, nebo využití praxe získané díky projektům MAP,“ uzavřel Suchý.

Autor: 
Lenka Gregorová
Aktuálně
Součástí technického vybavení požárních jednotek Hasičských záchranných sborů jaderných elektráren Dukovany a Temelín jsou nově i kontejnery pro hašení elektromobilů. Počty zásahů podnikových hasičů...
25.02.2024 - 08:42
Lenka Filipová je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších českých zpěvaček, která se proslavila svým osobitým stylem a již jako hodně mladá dívka se zamilovala do francouzské hudby.
24.02.2024 - 08:03
Už máte víkendové plány? Jestli ne, inspirujte se našimi tipy. Objevujte zajímavosti o Brně při komentovaných prohlídkách k Mezinárodnímu dni průvodců, na hvězdárně navštivte seriál přednášek o...
23.02.2024 - 19:37
Prvními mláďaty roku 2024 jsou v brněnské zoo tři malí vlci hřivnatí. Na svět přišli na konci ledna, zatím se jim daří velmi dobře. Poslední štěňata těchto nejvyšších psovitých šelem byla v Zoo Brno...
23.02.2024 - 19:28
Třetí měsíc v roce, tři vodojemy, tři dny! Magie Vodojemů Žlutý kopec přitáhla od jejich prvního otevření na tisíce návštěvníků. Ve své plné kráse, tedy všechny tři nádrže i s návštěvnickým centrem a...
22.02.2024 - 14:40
Nepříjemné překvapení čekalo v úterý večer na čtyřiadvacetiletou majitelku auta, které zaparkovala v brněnských Štýřicích.
22.02.2024 - 10:13
Komentáře