Reklama
reklama

V Brně se osazují první fotovoltaické panely v projektu solární elektrárny na střechách brněnských domů

V těchto dnech začíná v Brně praktická realizace projektu solární elektrárny na střechách brněnských domů. Prvních 88 fotovoltaických panelů nechává SAKO Brno instalovat na bytové komplexy Vojtova 7 a Vojtova 9. Během následujících pěti let hodlá město takto osadit 500 střech celkovým instalovaným výkonem 40 MWp.

Od projektu městské fotovoltaické elektrárny si vedení města slibuje roční výrobu elektřiny kolem 43 GWh ročně, což by znamenalo roční úsporu emisí nejméně v hodnotě 36 tis. tun CO2. „Po nedávném uzavření memoranda o využívání vodíku ve městě Brně jde o další důležitý krok směrem k závazku snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 %. Úvodní projekt brněnské fotovoltaické elektrárny dokončí SAKO Brno ještě do konce roku. Každá ze střech pilotního projektu Vojtova 7a 9 bude schopna vyrobit elektřinu, pomocí jíž bude napájet společnou spotřebu objektů, tj. osvětlení společných prostor, vzduchotechniku či provoz výtahů. Bezprostředně poté bude následovat osazení panelů na střeše Domu s pečovatelskou službou v ulici Horova 77. Během příštího roku zrealizujeme projekty o celkové kapacitě 4 MWp,“ zdůraznil Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

První instalace budou primárně určeny ke spotřebě v místě objektu. V navazující etapě již budeme chtít plně využívat maximální plochy střech. Získané přebytky chceme využít na potřebných místech našeho systému, ukládat v bateriových uložištích, případně energii akumulovat do horké vody či vodíku a odložit její spotřebu na pozdější dobu. Netrpělivě proto čekáme na zrychlení legislativního procesu, který zprůhlední pravidla pro komunitní energetiku“, říká Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která má projekt městské fotovoltaické elektrárny na starosti.

Projekt městské fotovoltaické elektrárny bude jedním z důležitých nástrojů, jak snižovat emise CO2 na území města Brna. Další rozvoj komunitní fotovoltaiky napomůže k racionálnějšímu využívání přírodních zdrojů, diverzifikaci energetického mixu a ke stabilitě distribuční soustavy a jejímu menšímu zatěžování.

 „Prozatím jsme oslovili 18 z 29 městských částí Brna, s kterými hledáme vhodné objekty. Z 230 posuzovaných střech máme nyní 65 v užším výběru pro realizaci v roce 2022. Jde například o domovy seniorů na Vychodilově a Věstonické, střechu ZŠ Sirotkova, Merhautova a J. Babáka,“ vypočítává Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Ve výhledu je nyní podle Filipa Ledera 25 mateřských škol, 20 základních škol a 5 budov úřadů. Brněnský záměr je specifický tím, že plánuje sdružit hodně výroben na mnoha objektech. Celkově tak půjde o druhou největší fotovoltaickou elektrárnu v zemi, co se  plánovaného výkonu týče.

Zdroj: SAKO Brno

Autor: 
redakce
Aktuálně
Jihomoravský kraj včera spustil 1. ročník klání Cena za krajinu 2021. Do finále postoupilo z 43 projektů deset, které už fungují na území Jihomoravského kraje a bojují proti klimatickým změnám,...
18.01.2022 - 08:29
Brno čeká v letošním roce celá řada významných projektů, stavebních prací a událostí. Událostí roku budou oslavy 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, s čímž se pojí i právě probíhající...
17.01.2022 - 14:15
Problémy s nepředvídatelným chováním externího zaměstnance řešil ve čtvrtek personál firmy v Heršpické ulici.
16.01.2022 - 09:07
Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně dlouhodobě fungovala pouze krevní banka. Na podzim roku 2019 vzniklo v prostorách krevní banky také odběrové místo pro dárce krve. Po více než dvou letech tedy...
13.01.2022 - 13:51
Poslední mrazivé dny a především noci by mohly mylně svádět k dojmu, že na brněnských přírodních vodních plochách už je dostatečně silný led k bruslení.
13.01.2022 - 07:46
Brněnská zoologická zahrada připravuje novinku v podobě prezentace ohrožených druhů migrujících ptáků. Orla bělohlavého tak v kruhové voliéře v dolní části areálu aktuálně nahradili kriticky ohrožení...
12.01.2022 - 14:00
Komentáře