Reklama
reklama

Proces vracení peněz za nevyužité vstupenky na MotoGP odstartoval

Od včerejšího dne startuje proces vracení peněz za nevyužité vstupenky, které byly prodány na loňský ročník závodu série MotoGP v Brně na Masarykově okruhu. TIC BRNO zahájil přípravu vracení ihned po podpisu smlouvy s městem Brnem o návratné finanční výpomoci a převodu finančních prostředků. Vrátí peníze v plné výši všem majitelům vstupenek, kteří si je koupili u TIC BRNO a požádají o ně stanovenými postupy v tříleté lhůtě.

Veškeré informace najdou zájemci na webu www.ticbrno.cz v sekci GRAND PRIX, a to v českém i anglickém jazyce. V této sekci je nyní návod pro držitele vstupenek, kteří si vstupenky pořídili online na portálu TIC BRNO, fyzicky na pokladně TIC BRNO (případně na Motosalonu) a také pro ty, kteří si je koupili od jiného distributora. 

Pro vstupenky zakoupené online je na webu nachystán formulář, který majiteli umožní vyplnění a odeslání online z pohodlí domova. Při fyzickém nákupu je připraven obdobný formulář, jenž je třeba vytisknout, vyplnit a spolu s originálními vstupenkami doporučeně zaslat na sekretariát TIC BRNO (Radnická 365/2, 602 00 Brno) či donést na předprodej vstupenek v infocentru TO JE BRNO na Panenské ulici (až se otevře v každodenním režimu dle otvírací doby; do té doby v těchto hodinách každý týden: pondělí a středa 13.00–17.00, pátek 9.00–13.00). V případě nákupu vstupenek u jiného distributora se musí majitelé vstupenek v první řadě obrátit přímo na něj. Na webu jsou v příslušných sekcích popsány tyto postupy detailně.

Veškeré žádosti o vrácení vstupného je nutné doručit do TIC BRNO výše popsanými cestami nejpozději do tří let od zahájení vracení vstupného.  TIC BRNO pak garantuje zákazníkům, že svoje peníze na účtu budou mít do pěti týdnů od odeslání žádosti (odeslání dotazníku online či doručení fyzické žádosti na sekretariát nebo infocentrum).

Celkově se jedná o 16 114 vstupenek v celkové hodnotě 36 456 803 korun. TIC BRNO obdržel od města Brna částku 38 258 000 korun na období do konce roku 2024 formou návratné finanční výpomoci. V této částce jsou kromě celkové hodnoty vstupenek zahrnuty také prostředky na pokrytí nezbytných nákladů spojených s vracením vstupenek, jako jsou bankovní poplatky, očekávané kurzové rozdíly a personální náklady včetně externích brigádníků.

Účelem celé transakce je zabezpečení disponibilních finančních prostředků příspěvkové organizace k zajištění provozu. TIC BRNO bude peníze městu splácet postupně, a to ve výši vyplacených plnění na jeho pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení proti Spolku pro GP ČR Brno, který byl pořadatelem Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu. Rozdíl mezi poskytnutou finanční výpomocí na straně jedné a výtěžkem z insolvence a též prostředků za vstupenky, jejichž držitelé neuplatnili nárok na vrácení peněz, na straně druhé bude po skončení insolvenčního řízení poskytnut organizaci TIC BRNO ve formě účelového příspěvku na provoz.

TZ: TIC Brno

 

Autor: 
redakce
Aktuálně
Edvard Křenek a Jaroslav Hanych vozí ulicemi Brna cestující dlouhých 50 let. Vedení Dopravního podniku města Brna jim včera za jejich práci poděkovalo a předalo ocenění. Oba řidiči se shodují, že...
12.05.2021 - 08:46
Brněnští skauti a skautky dnes vyrazili hromadně darovat krev. Bylo jich dokonce tolik, že na dopoledne obsadili transfuzní stanici ve FN Brno. Na odběr jich dorazilo 46 a ti, kteří byli připuštění k...
11.05.2021 - 17:19
A je to tu! Po nucené pauze jsme pro vás znovu otevřeli náš autosalon, a navíc jsme k této příležitosti připravili i něco navíc.
11.05.2021 - 14:34
Brněnská zoologická zahrada spustila na svých webových stránkách rezervaci na prázdninové lesní kluby určené pro děti od 7 do 13 let.
11.05.2021 - 07:57
Snaha využít každý metr zemědělské půdy vedla k rozorání cest, vykácení remízů, vysušení mokřadů. Krajina ztrácí schopnost zadržet vodu a postrádá rozmanitost. Obec Sivice vrací do krajiny přírodní...
10.05.2021 - 15:38
Na muže sedícího přímo uprostřed vozovky na náměstí 28. října v pátek večer upozornil náhodný kolemjdoucí prostřednictvím linky 156.
10.05.2021 - 08:12
Komentáře