Reklama
reklama

Kamenný vrch i Bohunice čeká výstavba

Přestože prognózy odborníků na počátku pandemie během letošního jara předpovídaly, že lidé budou spíše spořit a v důsledku nezájmu o nemovitosti budou ceny klesat, je poptávka po bydlení stále vysoká. Jaké jsou plány na vznik nových bytů v Brně?

Směnit pozemky na Kmenném vrchu za ty na Starém Brně. To je plán města,který mu umožní začít s realizací bytových domů v novolískovecké lokalitě nad ulicí Petra Křivky. „Brno díky této směně nabyde pozemky jednak ve zmíněném Novém Lískovci, jednak přímo kolem křižovatky Pekařské a Anenské,“ upřesnil záměr radní pro oblast majetku Róbert Čuma. „Pro výstavbu dostupného družstevního bydlení na Kamenném vrchu, v rámci níž město připravuje 350 bytů, je tahle směna naprosto zásadní. Jde totiž o poslední pozemky, které v lokalitě město potřebuje získat,“ dodal náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva. Radní již počátkem prosince vybrali společnost,která bytové jednotky a související infrastrukturu naprojektuje a nad stavbou pak bude vykonávat autorský dohled. „Projektovou dokumentaci vytvoří Atelier 99, s. r. o. Její první stupeň, dokumentace pro územní řízení, bude hotová do podzimu příštího roku.

Ke stavebnímu povolení bychom projekt chtěli dovést do dvou let a v roce 2025 by se mělo kolaudovat. Smlouva s projektantem bude obsahovat podmínku, že cena za m2 čisté podlahové plochy nesmí přesáhnout 60 tisíc korun bez DPH. Snahou města je totiž dosáhnout co nejdostupnějších cen družstevních bytů,“ upřesnil náměstek Jiří Oliva. Stavět se bude v lokalitě Kamenný vrch II ve dvou etapách. První, aktuálně řešená fáze by měla být financovaná z Fondu bytové výstavby a náklady budou následně refinancovány z úvěrů zakládaných družstev. Investovanou částku město odhaduje na 1,75 miliardy korun. Kromě bytových domů, ve kterých bude novým obyvatelům k dispozici 350 jednotek, se počítá i s realizací potřebné technické a dopravní infrastruktury.

Plány na vznik nového bydlení se týkají i městské části Bohunice, konkrétně parkoviště a nevyužívané zelené plochy jihovýchodně od křižovatky Jihlavská–Dlouhá. Podle záměru investora, který se obrátil na město s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby, by tu měla vyrůst šestice budov. Podrobnosti k projektu projednávali brněnští radní v polovině letošního listopadu. „Pro výše zmíněný stavební záměr požaduje město Brno určité záruky, které jsou popsány v námi schváleném vyjádření a budou také předmětem plánovací smlouvy. V té se stavebník zaváže k vybudování potřebné infrastruktury, jako je například vodovodní řad, kanalizace, veřejné osvětlení nebo chodníky. Další podmínkou je umístění akumulačních nádrží pro dešťovou vodu, a to ke každé budově. Zachycená voda poté bude využívána na zálivku a případně bude odváděna do retenční nádrže,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal. Smlouva bude navíc řešit například i vysázení aleje stromů v ulici Dlouhá či opatření střech budov zelení. Myslet se bude i na nejmenší obyvatele. „V neposlední řadě developer odvede městu investiční příspěvek, ze kterého bude financována výstavba mateřské školy pro místní děti,“ doplnil Filip Chvátal. V chystaném polyfunkčním objektu by se měly kromě 392 bytů nacházet i kanceláře, obchody a služby, počítá se i se vznikem veřejného prostranství se zelení, restauracemi, kavárnami a venkovním mobiliářem. K dispozici tu bude i parkování, v podzemí budou moci řidiči nechat téměř 500 aut, na povrchu bude 10 parkovacích míst.

Autor: 
Lenka Gregorová
Aktuálně
Dotační program města Zeleň střechám bude v letošním roce vypsán už potřetí. Na různých místech v Brně se tak již objevují první realizace financované z toho programu. Téměř půl milionu korun...
26.01.2021 - 08:13
Na travnatém středovém pásu v ulici Petra Křivky uvízla v sobotu dopoledne dodávka rozvážkové služby.
25.01.2021 - 07:30
Velkokapacitní očkovací místo ve Znojmě bude jen jedno a bude ve sportovní hale na Dvořákově ulici. Shodl se na tom Jihomoravský kraj jako zřizovatel očkovacího centra, Nemocnice Znojmo jako jeho...
22.01.2021 - 15:41
V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 %...
22.01.2021 - 10:49
Ani série chladnějších dnů příliš nevylepšila situaci na zamrzajících vodních plochách v Brně.
21.01.2021 - 07:49
Ve spolupráci s praktickými lékaři začalo očkování seniorů 80+.
20.01.2021 - 14:49
Komentáře