Reklama
reklama

Eliška Rejčka není v kostele Panny Marie na Starém Brně pohřbena sama

V letošním jubilejním roce chystá Muzeum města Brna unikátní výstavu věnovanou Elišce Rejčce. Právě letos je tomu 700 let, kdy královna založila klášter cisterciaček na Starém Brně, kde byla také uložena k poslednímu odpočinku. Život Elišky Rejčky je do značné míry opředen tajemstvím, a stejně tak i hrob v kostele Panny Marie na Starém Brně, ve kterém je uložena. Díky modernímu neinvazivnímu výzkumu místa se dozvídáme, že nebyla sama.

Přehled historický zpráv:
• V roce 1323 založila královna vdova Eliška Rejčka na Starém Brně klášter cisterciaček.
• V roce 1329 byl v částečně dokončeném konventním chrámu Panny Marie uložen životní druh Elišky Rejčky, bohatý a mocný šlechtic Jindřich z Lipé. „Pro jeho smrt tolik plakala a žalostila královna Alžběta, zvaná Hradecká, že to budilo úžas všech, kdož viděli její nářek…“.
• V roce 1335 byla uložena do hrobky před hlavním oltářem v chrámu Panny Marie zesnulá královna vdova Eliška Rejčka. Ačkoliv šlo o jednu z nejvlivnějších žen Českého království 14. století, do hrobu byla pohřbena v prostém rouchu.
• V roce 1762 byl hrob Elišky otevřen v rámci oprav dlažby kostela. Poslední cisterciácká abatyše Antonie von Ulrici pietně vyzvedla kosti královny ze ztrouchnivělé dřevěné rakve a nechala je znovu pohřbít v měděném sarkofágu.
• Při další rekonstrukci podlahy kostela v roce 1903, kterou prováděli již noví správci kláštera Augustiniáni od svatého Tomáše, byla hrobka opět odkryta. “Za světla lucerny s hořící svíčkou bylo odklopeno víko rakve a odhalila se krásně tvarovaná lebka obklopená věncem z hedvábných květů napředených na stříbrném drátu; mezi květy byly lilie z velmi jemných bílých perel……“. Do hrobky byl přidán dokument psaný latinsky na pergamenu, který sepsal a podepsal tehdejší knihovník Starobrněnského kláštera Klement Antonín Janetschek.
• Během zavádění párovodního topení pod podlahou kostela Panny Marie v roce 1966 prováděl archeologický dozor brněnský specialista na středověk Boris Novotný. V jižní lodi kostela odkryl hrobku, kterou podmínečně označil jako místo pohřbu Jindřicha z Lipé.

Stručný přehled historických zpráv o hrobkách Elišky Rejčky a Jindřicha z Lipé nám sice ozřejmil problematiku uložení jejich ostatků, několik otázek však zůstalo stále otevřených. „Odhalení hrobek nebylo až na akci z roku 1966 nijak dokumentováno, nezůstaly nám žádné nákresy či plány,“ sděluje vedoucí projektu Eliška Rejčka 700 archeolog Petr Vachůt z Muzea města Brna. Pro definitivní ověření doposud získaných poznatků byl tedy přizván osvědčený tým disponující moderními geofyzikálním přístroji. Historik Ctibor Ostrý z Muzea města Brna a archeolog Michal Vágner z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU spolu hledali již hrobku Jana Jindřicha v kostele sv. Tomáše v Brně, či místo posledního odpočinku Zikmunda Lucemburského v rumunské Oradei. „Naším primárním úkolem bylo najít na dostupných místech baziliky všechny podzemní prostory a pokusit se je interpretovat. Naprosto zřetelně se ve východní části chrámu objevily čtyři anomálie,“ konstatují oba badatelé. „Jednoznačně můžeme interpretovat prostřední vyrýsovaný obdélník v hlavní lodi jako hrobku Elišky Rejčky. Hrob je mírně posunut oproti symbolické dlaždici označené písmenem E. Další hrobka je v levé (severní) lodi a jiné dvě anomálie pak v pravé (jižní lodi).

Situace v jižní části kostela byla již zachycena v roce 1966, kdy v jednom případě se jedná skutečně o hrobku s pohřbem, druhá podzemní komora nebyla evidentně stavebně dokončena,“ informuje Petr Vachůt. Dále pokračuje: „Z písemných pramenů víme, že hrob Jindřicha z Lipé byl umístěn v jižní lodi chrámu. Jelikož je nyní naprosto zřejmé, že žádná jiná hrobka v jižní lodi neexistuje, můžeme nalezený hrob přiřknout slavnému moravskému hejtmanovi.“ Komu měla patřit nedostavěná hrobka, a čí je další pohřební komora v severní lodi, zatím není známo. Každopádně je zajímavé, že prostor před oltářem, tedy nejčestnější místo v kostele, zůstalo ušetřeno dalších zásahů. Celých 700 let je respektováno posvátné místo pohřbu Elišky Rejčky a žádný z církevních hodnostářů či donátorů kostela si nedovolil vybudovat v její blízkosti dodatečné pohřební místo.

Výzkum hrobky Jindřicha z Lipé v roce 1966.

Co se týče organizace akce, je na místě poděkovat otci představenému a dalším bratřím z Augustiniánského opatství, kteří celou akci odsouhlasili a ve všem badatelům vyšli vstříc. Je zřejmé, že místní komunita se hlásí k bohaté historii místa svého působení a aktivně přispívá k důstojnému připomenutí výročí založení kláštera svými předchůdkyněmi.

Zdroj: MMB

Autor: 
redakce
Aktuálně
Od 5.června se do systému rezidentního parkování připojila oblast 1-24 Jílová. Bude patřit do návštěvnické zóny C. Pro abonenty a rezidenty platí stejná pravidla jako v ostatních oblastech.
06.06.2023 - 08:53
V sobotu nad ránem byl přistižen řidič motorového vozidla při řízení pod vlivem alkoholu. Hlídka řidiče zajistila v Kohoutovicích.
05.06.2023 - 08:36
Brněnský big band Cotatcha Orchestra oslaví 100 let od narození amerického trumpetisty Thada Jonese a 110 let od narození amerického jazzového klarinetisty Woodyho Hermana speciálním koncertem 5....
03.06.2023 - 10:38
Kardiologové z elektrofyziologické skupiny I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU provedli první přímý přenos ablačního výkonu pomocí technologie PFA se...
03.06.2023 - 09:15
Kolemjdoucí, strážníci, záchranáři i lékaři postupně pomohli téměř devadesátileté ženě, která ve středu upadla v severní části Brna na ulici. Ochotná svědkyně ženu zvedla, z blízkého rodinného domu...
02.06.2023 - 14:56
Anytime carsharing aktuálně rozšiřuje své působení a přichází s 50 sdílenými vozy Toyota do Brna. Brňané tak získávají novou možnost využívat sdílené hybridní Toyoty Anytime kdykoliv je potřebují....
01.06.2023 - 13:56
Komentáře