Reklama
reklama

Covid výrazně ovlivnil sportovce i pacienty Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Onemocnění Covid-19 výrazně ovlivnilo klienty Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Tedy nejen sportovce, kteří kliniku pravidelně navštěvují, ale i nemocné, přicházející ke konziliárnímu vyšetření z ostatních klinik či ambulancí specialistů.

Pokud jsou sportovci součástí národní reprezentace, sportovních resortních nebo mládežnických center či ligových soutěží, mají ze zákona povinnost absolvovat jednou ročně podrobnou tělovýchovně lékařskou prohlídku. „Vzhledem k přechodnému uzavření či omezení ambulantního provozu jsme nemohli řadu sportovců během všech pandemických vln touto zákonem danou prohlídkou vyšetřit.  Proto lze nyní očekávat velký nápor na provádění těchto prohlídek po ukončení pandemie,“ řekl přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace FNUSA a LF MU prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. a dodal: „Také Oddělení rehabilitace kardiaků na naší klinice muselo být v době vrcholu pandemických vln přechodně uzavřeno, docházející kardiologičtí pacienti jsou vesměs vyššího věku a značně rizikoví, proto obnovení provozu bude provedeno až po zralé úvaze. Mnoho pacientů se také bojí kvůli nemoci COVID-19 přijít do nemocnice na konziliární vyšetření i přes již konkrétní objednání a navzdory závažnosti svého onemocnění.“

Sportovci, kteří jsou již měsíce na distanční výuce a netrénují vůbec, nebo omezeně individuálně podle on-line instrukcí trenérů, jsou ve značné dekondici a ztrácejí dřívějším tréninkem získané pohybové návyky a stereotypy pro daný sport. „U většiny sportovců vidíme nárůst hmotnosti spojený s výrazným přírůstkem tukové řasy. Sportovcům chybí sociální kontakty se svými vrstevníky, což s sebou nese i psychické důsledky.“

Podle přednosty kliniky prof. Petra Dobšáka mohou rekreační, výkonnostní a vrcholoví sportovci onemocnění Covid-19 prodělat i s vážným průběhem, obzvláště nyní u mutovaných forem. Během sportovních prohlídek proto nyní lékaři nově pátrají u sportovců, kteří onemocnění prodělali, po možných příznacích post covidového syndromu (covidové následky kardiologické, pneumologické, psychologické). „V případě důvodného podezření je indikováno podrobné kardiologické vyšetření včetně echokardiografie, vyšetření plicních funkcí a difúzní plicní kapacity pomocí bodypletysmografické kabiny. Případy jsou zatím velmi ojedinělé a naštěstí jsme až doposud nezaregistrovali vážné poškození srdečních či plicních funkcí u těch osob, kde se během vyšetření na oddělení funkční diagnostiky objevily určité náznaky možných patologických následků infekce COVID-19, a u nichž byla výše zmíněná speciální vyšetření provedena,“ doplnil přednosta prof. Petr Dobšák.

FNUSA

Autor: 
redakce
Aktuálně
Edvard Křenek a Jaroslav Hanych vozí ulicemi Brna cestující dlouhých 50 let. Vedení Dopravního podniku města Brna jim včera za jejich práci poděkovalo a předalo ocenění. Oba řidiči se shodují, že...
12.05.2021 - 08:46
Brněnští skauti a skautky dnes vyrazili hromadně darovat krev. Bylo jich dokonce tolik, že na dopoledne obsadili transfuzní stanici ve FN Brno. Na odběr jich dorazilo 46 a ti, kteří byli připuštění k...
11.05.2021 - 17:19
A je to tu! Po nucené pauze jsme pro vás znovu otevřeli náš autosalon, a navíc jsme k této příležitosti připravili i něco navíc.
11.05.2021 - 14:34
Brněnská zoologická zahrada spustila na svých webových stránkách rezervaci na prázdninové lesní kluby určené pro děti od 7 do 13 let.
11.05.2021 - 07:57
Snaha využít každý metr zemědělské půdy vedla k rozorání cest, vykácení remízů, vysušení mokřadů. Krajina ztrácí schopnost zadržet vodu a postrádá rozmanitost. Obec Sivice vrací do krajiny přírodní...
10.05.2021 - 15:38
Na muže sedícího přímo uprostřed vozovky na náměstí 28. října v pátek večer upozornil náhodný kolemjdoucí prostřednictvím linky 156.
10.05.2021 - 08:12
Komentáře