Reklama
reklama

Covid-19 se stal nejčastěji uznávanou nemocí z povolání

Místo horníků a dělníků v automobilkách se „nejrizikovějším“ zaměstnáním za loňský rok stala práce ve zdravotnictví a sociální péči, alespoň podle počtu uznaných nemocí z povolání. Skladbu osob postižených profesním onemocněním významně poznamenal covid-19 – v roce 2021 představoval 89procentní podíl všech uznaných nemocí z povolání.

„Od začátku pandemie až do poloviny června letošního roku jsme na naší klinice uznali 1153 profesních onemocnění covidem-19,“ uvedl prof. MUDr. Petr Brhel, CSc., přednosta Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Jedná se o specializované pracoviště, které má k uznávání nemocí z povolání povolení MZ ČR, platné pouze pro vymezenou spádovou oblast.

„Kromě zdravotníků jsme vyšší profesní riziko nákazy covidem-19 registrovali také u osob pracujících například v sociálních službách v přímé obslužné péči, vojáků či policistů, kteří byli v době pandemie pracovně zařazeni ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních,“ doplnil přednosta kliniky.

Posuzování nemocí z povolání se v případě covidu-19 opírá o tři pilíře; bezpodmínečně manifestním průběhem nemoci potvrzeným záznamy ve zdravotnické dokumentaci, dále prokázanou infekcí SARS-CoV-2 metodou PCR nebo antigenním testem, a v neposlední řadě závazným stanoviskem příslušné KHS. To dokládá, že posuzovaný skutečně pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání. Pozitivní šetření pak zjednodušeně řečeno prokazuje, že riziko nákazy bylo při výkonu práce vyšší než v jiném obvyklém kontaktu s dalšími osobami nebo kontaminovanými předměty.

Covid-19 tak lze jako nemoc z povolání posuzovat také u pedagogů pracujících se zdravotně znevýhodněnými osobami, pro které je obtížnější dodržovat protiepidemická a hygienická opatření. OSVČ, například maséři, na uznání nemoci z povolání naopak nárok nemají. K vyššímu vystavení riziku nákazy než v běžném prostředí zpravidla nedochází v případě zaměstnání v obchodech, u řidičů MHD, pracovníků na pobočkách pošt, úřadů, bank, v restauracích apod.

„Pokud se zaměstnanec domnívá, že jím prodělané onemocnění covidem-19 je nemocí z povolání, požádá svého praktického nebo závodního lékaře o vystavení žádosti o posouzení profesionality covidu-19 a vystavení posudku na naší klinice,“ doporučil prof. Petr Brhel. Vzhledem k počtu onemocnělých je ale zřejmé, že se Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU bude posuzováním profesionality covidu-19 zabývat prioritně i v několika následujících letech.

Zdroj: FNUSA

Autor: 
redakce
Aktuálně
U příležitost Mezinárodního dne seniorů připravila Zoo Brno na sobotu 1. října vstup pro seniory za pouhých 10 Kč. Tradiční je také zvýhodněné vstupné za 10 Kč pro nositele zvířecích příjmení, a to v...
30.09.2022 - 06:54
Uprostřed noci na sobotu si strážníci všimli řidiče škodovky, který projížděl Mendlovým náměstím pouze s denními světly a zadní část vozidla navíc nebyla osvětlená vůbec.
29.09.2022 - 16:33
Festival Film a architektura se láme do nové dekády a odhaluje letošní nabitý program. Jedenáctý ročník s názvem Body zlomů zavítá ve dnech 29. 9. – 4. 10. také do Brna. V prostorech Kina Art,...
29.09.2022 - 13:00
Opravy se na podzim dočká poslední větší kus tramvajové trati v ulici Táborská. Dopravní podnik zde vymění koleje na 296 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gajdošova a Otakara Ševčíka....
28.09.2022 - 06:40
Letošní brněnská Noc vědců se uskuteční v pátek 30. září. Na její přípravě se podílí dvanáct institucí a nabídne nevšední program na téma VŠEMI SMYSLY. Zájemci navštíví laboratoře a výzkumná...
26.09.2022 - 09:04
Ulevit řidičům od zdlouhavého hledání parkovacího místa v podvečerních hodinách od pondělí do pátku má systém modrých čar. Ty se již během srpna začaly objevovat v oblasti 4-04 Dukelská třída....
25.09.2022 - 07:06
Komentáře