Reklama
reklama

Brno-střed přichází s další podporou nájemců nebytových prostor za účelem podnikání

Rada městské části Brno-střed na včerejším jednání schválila další tři opatření na podporu nájemců nebytových prostor ve správě městské části Brno-střed sloužících k podnikání. Opět posouvá splatnost nájmů a nájemci si budou moci požádat o splátkový kalendář, pokud by dlužili na nájemném a službách. Třetím krokem je odpuštění všech úroků z prodlení u plateb za nájemné a služby za březen 2020 až březen 2021.

Rada schválila opětovnou změnu termínu splatnosti nájemného za říjen až prosinec 2020. Nejprve byla splatnost posunuta do 30. dubna 2021, nově je posunuta až do 30. června letošního roku.

„Naším cílem je pomoci zmírnit dopady vládních opatření vůči podnikatelům, kteří si pronajímají provozovny od městské části. Odklad splatnosti by jim měl zajistit dostatek času, než obdrží státní kompenzace, jejichž vyplácení je velmi zdlouhavé. Dohody o splátkách jim pak pomohou rozložit případný dluh na nájemném a službách,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.  

Schválené uzavírání dohod o splátkách s nájemci nebytových prostor bude probíhat na základě jejich žádostí, podaných nejpozději do 31. července letošního roku. Splátkový kalendář bude sjednán na 12 měsíců a bude do něj zahrnuto dlužné nájemné a také zálohy na služby, které nejsou uhrazeny a jsou splatné nejpozději k letošnímu 30. červnu.

„Významnou pomocí pro naše nájemce bude jistě i prominutí úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby u nebytových prostor od loňského března do toho letošního. Jedná se o sankce vyplývající z nájemních smluv a obecně závazných předpisů. Aktuálně tyto úroky k 31. březnu činí přibližně půl milionu korun, časem by samozřejmě výrazně narůstaly. Společně s letošním odpuštěním 50 % nájemného za tři měsíce, splátkovým kalendářem a dalšími kroky, které pro naše nájemce průběžně podnikáme, chceme docílit maximální možné pomoci, kterou můžeme v této chvíli poskytnout,“ doplnil Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a financování.    

První dvě opatření může radnice Brno-střed realizovat ihned. Aby bylo možné prominout úroky za pozdní platby, je třeba požádat Zastupitelstvo města Brna o předchozí souhlas s tímto právním jednáním. Prominutí úroků musí kromě Rady městské části Brno-střed schválit také Zastupitelstvo městské části Brno-střed.

TZ: ÚMČ Brno - střed

Autor: 
redakce
Aktuálně
Edvard Křenek a Jaroslav Hanych vozí ulicemi Brna cestující dlouhých 50 let. Vedení Dopravního podniku města Brna jim včera za jejich práci poděkovalo a předalo ocenění. Oba řidiči se shodují, že...
12.05.2021 - 08:46
Brněnští skauti a skautky dnes vyrazili hromadně darovat krev. Bylo jich dokonce tolik, že na dopoledne obsadili transfuzní stanici ve FN Brno. Na odběr jich dorazilo 46 a ti, kteří byli připuštění k...
11.05.2021 - 17:19
A je to tu! Po nucené pauze jsme pro vás znovu otevřeli náš autosalon, a navíc jsme k této příležitosti připravili i něco navíc.
11.05.2021 - 14:34
Brněnská zoologická zahrada spustila na svých webových stránkách rezervaci na prázdninové lesní kluby určené pro děti od 7 do 13 let.
11.05.2021 - 07:57
Snaha využít každý metr zemědělské půdy vedla k rozorání cest, vykácení remízů, vysušení mokřadů. Krajina ztrácí schopnost zadržet vodu a postrádá rozmanitost. Obec Sivice vrací do krajiny přírodní...
10.05.2021 - 15:38
Na muže sedícího přímo uprostřed vozovky na náměstí 28. října v pátek večer upozornil náhodný kolemjdoucí prostřednictvím linky 156.
10.05.2021 - 08:12
Komentáře