Reklama
reklama

Loucký klášter ve Znojmě bude zářit. Začíná se opravovat jeho fasáda

Loucký klášter – stavební dominanta města Znojma – dostane v průběhu příštích let nový facelift. Znojemská radnice nahradila zatím bohužel plané diskuze o tom, jak a kdo bude v delším časovém horizontu mimořádně rozlehlou stavbu využívat, aktivními kroky a rozhodla se jít na věc z druhé strany.

Nové řešení znamená konec řečí o tom, že historická stavba sice je chloubou města, ale její vnější vzhled neodpovídá jejímu významu. Sklepy, přízemí a první poschodí kláštera již řadu let úspěšně využívá vinařská firma Znovín Znojmo, která dokázala objekt otevřít i v rámci svého turistického programu široké veřejnosti.

Město Znojmo, které je od roku 2010 vlastníkem barokního skvostu, převzalo komplex do svého majetku od státu se smluvními limity, které mu dosud svazují ruce. Podmínkou bezúplatného převodu bylo také to, že město Znojmo nemůže po dobu dvaceti let tuto nemovitost odprodat. 

„Náklady na opravu byly svého času vyčísleny na půl miliardy korun a jejich výše samozřejmě stoupá. Město Znojmo vzhledem k výši svého rozpočtu a koneckonců i dluhům, které současné vedení zdědilo, rozhodně stamiliony do oprav investovat nemůže,“ konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel.

Město se ale nebrání tomu, na co mu finanční síly stačí: dát nový kabát té části premonstrátského kláštera v Louce, která je nejvíce viditelná nejen pro návštěvníky a cestující v turistickém vláčku, ale třeba i pro rekreanty na plovárně Louka. Je to na jedné straně otázka estetiky, na druhé otázka bezpečnosti. Části historické fasády se totiž začaly povážlivě uvolňovat, což by mohlo způsobit zranění četným návštěvníkům areálu. Na tuto skutečnost promptně reagovala Správa nemovitostí města Znojma, která už před časem instalovala na budovu záchytné sítě.

Rada města Znojma nechala proto zpracovat stavební rozpočet na zabezpečení havarijního stavu jižní fasády konventu Louckého kláštera. Předpokládané náklady na první část oprav byly vyčísleny na necelé dva miliony korun.  Počítá se s tím, že se stejným způsobem budou renovovat i další části jižní a západní fasády. Práce se mají rozložit do několika etap, přičemž celková částka na opravu by se vyšplhala asi na deset milionů korun.

Nejdříve se dosklila okna, umístěná v jižní fasádě. Poté se koncem listopadu začaly odbourávat nesourodé části omítky, které hrozily odpadnutím. S realizací první etapy opravy fasády jižního křídla se počítá již v rozpočtu na příští rok.

Celkovému vzhledu areálu Louckého kláštera výrazně prospěla také oprava jízdárny, která je umístěna na pravé straně u vchodu. Její stav byl před rekonstrukcí havarijní, vyměnit se musely dřevěné prvky, okna a dveře. Také tato budova se dočkala ze tří stran nové fasády.

Znojemská radnice poprvé projevila zájem o vlastnictví Louckého kláštera v roce 2004. Podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ale byly příliš tvrdé – v následujících deseti letech by muselo město klášter pod hrozbou finančních sankcí zrekonstruovat, což představovalo investici ve výši nejméně půl miliardy korun. Protože se nepodařilo dojednat mírnější podmínky, Znojmo od svého záměru upustilo.

Stát se tedy rozhodl nabídnout klášter ve volném prodeji za 160 milionů korun. I když poté třikrát slevil a cena kláštera spadla na 55 milionů, nepodařilo se zájemce o koupi najít.

Zájem o koupi v dalších letech znovu projevilo město Znojmo. Objevila se však také skupina zahraničních investorů, kteří přišli se záměrem přebudovat klášter na luxusní hotelový komplex a nákupní centrum.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ovšem nakonec rozhodl, že budovu bezplatně převede na město Znojmo. Stalo se tak v roce 2010. Smlouva o převodu však obsahuje jistá omezení. Dvacet let nesmí Znojmo tento nově nabytý majetek prodat a nelze jen ani komerčně pronajímat.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Komentáře