Reklama
reklama

Loucký klášter se brzy stane národní kulturního památkou

Krajská rada podpořila úsilí města Znojma o prohlášení Klášterního komplexu v Louce ve Znojmě za národní kulturní památku. „Důvodem podpory jsou kulturně – historické hodnoty této kulturní památky přesahující svým významem region Znojemska,“ uvedla radní Bohumila Beranová. Samotné prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v kompetenci Vlády České republiky, podklady připravuje ministerstvo kultury.

Klášter založený roku 1190 znojemským údělným knížetem Konrádem Otou se do svého zrušení v roce 1784 stal jedním z nejvýznamnějších klášterů střední Evropy, nejdůležitějšími příznivci kláštera byli příslušníci vládnoucích rodů. První mniši přišli z kanonie Monte Sion ze Strahova, loucký klášter osídlil šest kanonií v Uhrách, loučtí opati proto zasedali na uherském sněmu. Klášter pořizoval nákladně zdobené rukopisy ve Vídni a v Uhrách (dnes ve sbírkách knihoven na Strahově a v Olomouci). Premonstráti z Louky kolonizovali krajinu a zasloužili se o její hospodářskou produkci (vinohrady, sadovnictví), zavedli na Znojemsku pěstování okurek. Převorem kláštera v první polovině 18. století byl Prokop Diviš.

Na výstavbě a výzdobě se podíleli význační umělci své doby (mj. Franz Maulbertsch – výmalba letního refektáře, Lorenzo Mattielli sochařská výzdoba, Franz Anton Pilgram – koncepce barokní přestavby). Nejvýznamnější částí je kostel, krypta a část závěru pochází ze začátku 13. století a je reprezentantem románského stavitelství navazujícímu na porýnské stavby.  Rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu reprezentují zbytky ambitu, závěr kostelní lodi a kaple sv. Šebestiána. Velmi bohatý je kostelní inventář – hlavní oltář, varhany, chórové lavice, obrazová výzdoba a další části mobiliáře.

Areál bývalého premonstrátského kláštera tvoří kostel Panny Marie a svatého Václava, budovy kláštera, jízdárna, vodní mlýn, škola, opěrné zdi, ohradní zdi a pozemky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Fakultní nemocnice Brno zahájila koncem listopadu investiční akci - přístavba nové lékárny v přízemí pavilonu L v areálu Bohunic.
22.01.2018 - 20:09
Dopravní nehoda u obce Závist Foto: ZZS JMK
U obce Závist na Blanensku se střetl osobní automobil s kamionem. Řidič auta byl zaklíněný, vyprošťování trvalo více než půl hodiny. Ve vážném stavu byl transportován vrtulníkem do nemocnice.
22.01.2018 - 13:40
Ilustrační foto, alkohol Foto: Centrum news
Viditelně opilé mladé hochy zpozorovali strážníci v sobotu večer v Brně Medlánkách. Čtrnáctiletý chlapec nadýchal 1,86 promile alkoholu.
22.01.2018 - 06:56
Po více než dvouleté pauze se mnohonásobný držitel Ceny Anděl, Dan Bárta, chystá společně s kapelou ILLUSTRATOSPHERE posílenou o mezinárodně uznávaného bubeníka Martina Valihoru na velkolepé turné,...
21.01.2018 - 11:48
Po několikaměsíčním zkušebním provozu je nově více než šest desítek brněnských tramvají vybaveno systémem mazání okolků, tedy části tramvajového kola, která je ve žlábku kolejnice. Díky tomu po Brně...
20.01.2018 - 08:15
Revizor Foto: Centrum news
Osmadvacetiletý muž u sebe ve čtvrtek neměl jízdní doklad. Při snaze o útěk pořezal revizora nožem. Strážnici ho poté našli nedaleko od zastávky Přístaviště v Bystrci, kde se incident odehrál.
19.01.2018 - 16:03
Komentáře