Reklama
reklama

Loucký klášter se brzy stane národní kulturního památkou

Krajská rada podpořila úsilí města Znojma o prohlášení Klášterního komplexu v Louce ve Znojmě za národní kulturní památku. „Důvodem podpory jsou kulturně – historické hodnoty této kulturní památky přesahující svým významem region Znojemska,“ uvedla radní Bohumila Beranová. Samotné prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v kompetenci Vlády České republiky, podklady připravuje ministerstvo kultury.

Klášter založený roku 1190 znojemským údělným knížetem Konrádem Otou se do svého zrušení v roce 1784 stal jedním z nejvýznamnějších klášterů střední Evropy, nejdůležitějšími příznivci kláštera byli příslušníci vládnoucích rodů. První mniši přišli z kanonie Monte Sion ze Strahova, loucký klášter osídlil šest kanonií v Uhrách, loučtí opati proto zasedali na uherském sněmu. Klášter pořizoval nákladně zdobené rukopisy ve Vídni a v Uhrách (dnes ve sbírkách knihoven na Strahově a v Olomouci). Premonstráti z Louky kolonizovali krajinu a zasloužili se o její hospodářskou produkci (vinohrady, sadovnictví), zavedli na Znojemsku pěstování okurek. Převorem kláštera v první polovině 18. století byl Prokop Diviš.

Na výstavbě a výzdobě se podíleli význační umělci své doby (mj. Franz Maulbertsch – výmalba letního refektáře, Lorenzo Mattielli sochařská výzdoba, Franz Anton Pilgram – koncepce barokní přestavby). Nejvýznamnější částí je kostel, krypta a část závěru pochází ze začátku 13. století a je reprezentantem románského stavitelství navazujícímu na porýnské stavby.  Rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu reprezentují zbytky ambitu, závěr kostelní lodi a kaple sv. Šebestiána. Velmi bohatý je kostelní inventář – hlavní oltář, varhany, chórové lavice, obrazová výzdoba a další části mobiliáře.

Areál bývalého premonstrátského kláštera tvoří kostel Panny Marie a svatého Václava, budovy kláštera, jízdárna, vodní mlýn, škola, opěrné zdi, ohradní zdi a pozemky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Znojemští policisté dopadli muže, který ukradl horské kolo. Při vyšetřování navíc vyšlo najevo, že s podobnou krádeží má muž již předchozí zkušenosti.
24.08.2017 - 08:05
V průběhu letošního léta to byla v Brně jedna dopravní uzavírka za druhou, a vypadá to, že konce dopravních omezení se jen tak nedočkáme. Město má v plánu opravy ulic Gorkého a Arne Nováka, které...
23.08.2017 - 11:45
Milovníci kempování a táborníci mohou slavit. Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek v úterý zrušil zákaz rozdělávání ohňů. Nic tedy táborníkům nebrání v tom, opéci si poslední prázdninový...
23.08.2017 - 06:58
Již zítra zaparkuje na Zelném trhu speciální autobus s kavárnou, který nabídne návštěvníkům nevšední prožitek naprosté tmy. Hosté si tak mohou na chvíli zakusit, co to znamená být slepý.
22.08.2017 - 12:00
Řidič sportovního auta značky Dodge ujížděl policistům rychlostí o polovinu přesahující předpisy. Jejich honička skončila na polní cestě, kde se sportovní vůz zaseknul. Nyní čeká řidiče správní...
22.08.2017 - 07:37
Boj proti stánkařům v podchodu brněnského hlavního nádraží neustává. Město začíná rozesílat výpovědi nájemních smluv.
21.08.2017 - 16:03
Komentáře