Reklama
reklama

Loucký klášter se brzy stane národní kulturního památkou

Krajská rada podpořila úsilí města Znojma o prohlášení Klášterního komplexu v Louce ve Znojmě za národní kulturní památku. „Důvodem podpory jsou kulturně – historické hodnoty této kulturní památky přesahující svým významem region Znojemska,“ uvedla radní Bohumila Beranová. Samotné prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v kompetenci Vlády České republiky, podklady připravuje ministerstvo kultury.

Klášter založený roku 1190 znojemským údělným knížetem Konrádem Otou se do svého zrušení v roce 1784 stal jedním z nejvýznamnějších klášterů střední Evropy, nejdůležitějšími příznivci kláštera byli příslušníci vládnoucích rodů. První mniši přišli z kanonie Monte Sion ze Strahova, loucký klášter osídlil šest kanonií v Uhrách, loučtí opati proto zasedali na uherském sněmu. Klášter pořizoval nákladně zdobené rukopisy ve Vídni a v Uhrách (dnes ve sbírkách knihoven na Strahově a v Olomouci). Premonstráti z Louky kolonizovali krajinu a zasloužili se o její hospodářskou produkci (vinohrady, sadovnictví), zavedli na Znojemsku pěstování okurek. Převorem kláštera v první polovině 18. století byl Prokop Diviš.

Na výstavbě a výzdobě se podíleli význační umělci své doby (mj. Franz Maulbertsch – výmalba letního refektáře, Lorenzo Mattielli sochařská výzdoba, Franz Anton Pilgram – koncepce barokní přestavby). Nejvýznamnější částí je kostel, krypta a část závěru pochází ze začátku 13. století a je reprezentantem románského stavitelství navazujícímu na porýnské stavby.  Rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu reprezentují zbytky ambitu, závěr kostelní lodi a kaple sv. Šebestiána. Velmi bohatý je kostelní inventář – hlavní oltář, varhany, chórové lavice, obrazová výzdoba a další části mobiliáře.

Areál bývalého premonstrátského kláštera tvoří kostel Panny Marie a svatého Václava, budovy kláštera, jízdárna, vodní mlýn, škola, opěrné zdi, ohradní zdi a pozemky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pojem veřejná zeleň si v pátek velmi svérázně vyložila třiapadesátiletá žena.
15.07.2018 - 19:59
Na výstavě „Vize modernosti. Rudolf Sandalo“ na hradě Špilberku bude k vidění originální kus nábytku z vily Tugendhat – lavice, která stála před slavnou onyxovou stěnou. Výstavu unikátních originálů...
15.07.2018 - 07:35
Novou leteckou linku z Brna na Milán-Bergamo začne od nového zimního letového řádu 2018 provozovat dvakrát týdně letecká společnost Ryanair.
14.07.2018 - 19:52
V sobotu 14. 7. zahájí v Brně provoz nové středisko RETRO-USE na adrese Francouzská 36. Podobné zařízení ve Škrobárenské ulici v Brně-Černovicích, které fungovalo od roku 2016, ke stejnému dni...
14.07.2018 - 08:45
Současná situace s městskou hromadnou dopravou v Brně se nezlepší. Naopak. Brňané mohou očekávat další výluky. Od půlnoci 16. července 2018 do 27. července 2018 přestanou jezdit tramvaje mezi...
13.07.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
Úderům do hlavy ocelovými tyčemi se nevyhnul starší muž, kterého napadla trojice mladíků ve věku třináct a patnáct let. Muž v autě s pootevřeným okýnkem spal. Děti putovali do výchovného zařízení.
13.07.2018 - 11:35
Komentáře