Reklama
reklama

Z českých dálnic a silnic již zmizelo 457 billboardů

Ředitelství silnic a dálnic odstranilo do konce loňského roku celkem 434 billboardů, z toho 174 v okolí dálnic a 260 podél silnic I. třídy. Dalších 23 reklamních poutačů bylo zrušeno během tří měsíců letošního roku. V případě dálnic existuje ještě šest platných smluv na umístění reklamních ploch. Platnost posledních čtyř smluv by měla vypršet nejpozději ke konci roku 2018. Ředitelství silnic a dálnic spolupracuje v oblasti likvidace billboardů s obecně prospěšnou společností Acta non verba.

Aktuálně se silničíři vypořádávají s reklamními poutači, které jsou instalovány legálně i těmi, které se na komunikacích objevují nelegálně. Žádné nové reklamní poutače u dálnic a rychlostních silnic již povolovány nejsou. Zároveň nelze prodloužit platnost smlouvám, které skončí před zářím 2017. Jde o reklamní poutače umístěné na základě smluv, které nelze do doby jejich automatického zrušení (září 2017) vypovědět.

„Situace s omezením legálně postavených billboardů se postupně zlepšuje. Jen v roce 2013 jich z okolí dálnic a silnic I. třídy zmizelo téměř 200. Věřím, že po roce 2018 budou hlavní komunikační tahy ČR očištěny od nebezpečných reklamních ploch, které odvádějí pozornost řidičů a výrazně zvyšují riziko nehod,“ uvedl Jan Kubiš, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta non verba Vojtěch Razima pokračuje: „ S radostí konstatuji, že ŘSD po letech výmluv začalo skutečně konat. Téměř 500 odstraněným billboardů z nedůležitějších silnic v republice je slušný úspěch. ŘSD už pro nás v oblasti billboardů není kritizovaný orgán státní správy, ale partner. Totéž se snad dá říci i o Ministerstvu dopravy. Nedávno jsme vyzvali ministra dopravy Antonína Prachaře, aby se zasadil o přijetí legislativy, která by výrazně omezila billboardy i ve městech. V odpovědi se píše, že příslušné zákony míří do legislativního procesu. Pokud se vše podaří, začnou nakonec mizet i billboardy ve městech."

Jak ale Jan Kubiš doplnil, problémem zůstávají nelegálně vybudované billboardy na cizích pozemcích, jejichž odstraňování řeší Ministerstvo dopravy, a neochota některých agentur po ukončení platnosti smlouvy neprodleně odstranit již nepovolené reklamní plochy.

V současné době probíhá demontáž reklamních ploch na některých mostech dálnic a rovněž se připravují žaloby na odstranění reklam, kterým k 31. prosinci 2013 skončila platnost původních nájemních smluv, a které dosud nebyly odstraněny.

Odstraňování nelegálních reklam probíhá průběžně. Pokud se reklama na dálnici (na dálničních objektech) objeví, příslušné středisko správy a údržby dálnic ji bezodkladně odstraní a uskladní. V roce 2013 bylo takto odstraněno přibližně 150 kusů převážně malých reklam na dálnicích.

Při dodržování nájemních smluv Ředitelství silnic a dálnic postupuje v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra. Nové nájemní smlouvy nejsou od 30. 10. 2012 uzavírány. Povolování reklam na dálnici, případně v jejím ochranném pásmu je v kompetenci Ministerstva dopravy.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Co spojuje Veletrhy Brno a Grand Prix České republiky? Zdánlivě nesouvisející veličiny pojí v jednu rovnici společný činitel. Město Brno a jeho finance. Jak se zmíněným městským aktivitám daří?
22.09.2018 - 08:29
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Komentáře