Reklama
reklama

Vedení města připravuje strategický plán v dopravě

Město Brno připravuje strategický dokument tzv. Plán udržitelné městské mobility města Brna, který na základě ekonomických, dopravních a demografických dat stanoví jasná opatření vedoucí k většímu komfortu mobility občanů a firem ve městě a jeho okolí s důrazem na udržitelný rozvoj města. Strategický plán je zároveň nutnou součástí pro čerpání dotací EU na rozvoj dopravní infrastruktury.

Hlavním výstupem Plánu mobility bude tzv. „Akční plán udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů“. Tento dokument stanoví jasné priority v oblasti mobility, určí jejich investiční náklady a možné další zdroje financování.

Takový materiál chce město projednat jak s odbornou, tak laickou veřejností a následně v období přelomu roku 2015/2016 schvalovat v orgánech města. 

Plán mobility chce zejména zlepšit:
- dopravní dostupnost
- životní prostředí
- účinnost a hospodárnost systému

Cíle Plánu mobility
- vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí,
- veřejné prostory budou přizpůsobovány potřebám pěšího pohybu a života ve městech, budou rozvíjeny cyklistické stezky ve městech a pěší zóny, na okrajích města budou budována pro individuální automobilovou dopravu záchytná parkoviště P+R (Park&Ride) s návazností na MHD,
- město Brno bude udržovat vysoký podíl MHD,
- pohodlný pohyb pěších a plynulý provoz veřejné dopravy je nadřazen požadavkům automobilové dopravy v místech, kde není vzhledem k místním podmínkám umožněn rovnocenný rozvoj všech druhů dopravy.

Technické informace
Zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility města Brna je firma AF-CITYPLAN s. r. o.

Strategie komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility města Brna (dále jen Strategie komunikace) byla zpracována firmou MEDIA AGE, s. r. o. Zpracovatel Strategie komunikace bude ve své činnosti úzce spolupracovat se zpracovatelem Plánu mobility.

Tato zakázka je spolufinancována z evropského projektu CH4LLENGE, který je zaměřen na tvorbu plánů udržitelné městské mobility.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Krajský úřad Foto: Centrum news
Celkem 437 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 44,893 milionu korun schválila krajská rada na svém jednání v pondělí 22. ledna 2018. Šlo o první schválené žádosti podaných v první krajské výzvě...
23.01.2018 - 07:29
Fakultní nemocnice Brno zahájila koncem listopadu investiční akci - přístavba nové lékárny v přízemí pavilonu L v areálu Bohunic.
22.01.2018 - 20:09
Dopravní nehoda u obce Závist Foto: ZZS JMK
U obce Závist na Blanensku se střetl osobní automobil s kamionem. Řidič auta byl zaklíněný, vyprošťování trvalo více než půl hodiny. Ve vážném stavu byl transportován vrtulníkem do nemocnice.
22.01.2018 - 13:40
Ilustrační foto, alkohol Foto: Centrum news
Viditelně opilé mladé hochy zpozorovali strážníci v sobotu večer v Brně Medlánkách. Čtrnáctiletý chlapec nadýchal 1,86 promile alkoholu.
22.01.2018 - 06:56
Po více než dvouleté pauze se mnohonásobný držitel Ceny Anděl, Dan Bárta, chystá společně s kapelou ILLUSTRATOSPHERE posílenou o mezinárodně uznávaného bubeníka Martina Valihoru na velkolepé turné,...
21.01.2018 - 11:48
Po několikaměsíčním zkušebním provozu je nově více než šest desítek brněnských tramvají vybaveno systémem mazání okolků, tedy části tramvajového kola, která je ve žlábku kolejnice. Díky tomu po Brně...
20.01.2018 - 08:15
Komentáře