Reklama
reklama

Vedení města připravuje strategický plán v dopravě

Město Brno připravuje strategický dokument tzv. Plán udržitelné městské mobility města Brna, který na základě ekonomických, dopravních a demografických dat stanoví jasná opatření vedoucí k většímu komfortu mobility občanů a firem ve městě a jeho okolí s důrazem na udržitelný rozvoj města. Strategický plán je zároveň nutnou součástí pro čerpání dotací EU na rozvoj dopravní infrastruktury.

Hlavním výstupem Plánu mobility bude tzv. „Akční plán udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů“. Tento dokument stanoví jasné priority v oblasti mobility, určí jejich investiční náklady a možné další zdroje financování.

Takový materiál chce město projednat jak s odbornou, tak laickou veřejností a následně v období přelomu roku 2015/2016 schvalovat v orgánech města. 

Plán mobility chce zejména zlepšit:
- dopravní dostupnost
- životní prostředí
- účinnost a hospodárnost systému

Cíle Plánu mobility
- vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí,
- veřejné prostory budou přizpůsobovány potřebám pěšího pohybu a života ve městech, budou rozvíjeny cyklistické stezky ve městech a pěší zóny, na okrajích města budou budována pro individuální automobilovou dopravu záchytná parkoviště P+R (Park&Ride) s návazností na MHD,
- město Brno bude udržovat vysoký podíl MHD,
- pohodlný pohyb pěších a plynulý provoz veřejné dopravy je nadřazen požadavkům automobilové dopravy v místech, kde není vzhledem k místním podmínkám umožněn rovnocenný rozvoj všech druhů dopravy.

Technické informace
Zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility města Brna je firma AF-CITYPLAN s. r. o.

Strategie komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility města Brna (dále jen Strategie komunikace) byla zpracována firmou MEDIA AGE, s. r. o. Zpracovatel Strategie komunikace bude ve své činnosti úzce spolupracovat se zpracovatelem Plánu mobility.

Tato zakázka je spolufinancována z evropského projektu CH4LLENGE, který je zaměřen na tvorbu plánů udržitelné městské mobility.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pojem veřejná zeleň si v pátek velmi svérázně vyložila třiapadesátiletá žena.
15.07.2018 - 19:59
Na výstavě „Vize modernosti. Rudolf Sandalo“ na hradě Špilberku bude k vidění originální kus nábytku z vily Tugendhat – lavice, která stála před slavnou onyxovou stěnou. Výstavu unikátních originálů...
15.07.2018 - 07:35
Novou leteckou linku z Brna na Milán-Bergamo začne od nového zimního letového řádu 2018 provozovat dvakrát týdně letecká společnost Ryanair.
14.07.2018 - 19:52
V sobotu 14. 7. zahájí v Brně provoz nové středisko RETRO-USE na adrese Francouzská 36. Podobné zařízení ve Škrobárenské ulici v Brně-Černovicích, které fungovalo od roku 2016, ke stejnému dni...
14.07.2018 - 08:45
Současná situace s městskou hromadnou dopravou v Brně se nezlepší. Naopak. Brňané mohou očekávat další výluky. Od půlnoci 16. července 2018 do 27. července 2018 přestanou jezdit tramvaje mezi...
13.07.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
Úderům do hlavy ocelovými tyčemi se nevyhnul starší muž, kterého napadla trojice mladíků ve věku třináct a patnáct let. Muž v autě s pootevřeným okýnkem spal. Děti putovali do výchovného zařízení.
13.07.2018 - 11:35
Komentáře