Reklama
reklama

Od nového semestru na nové adrese. FaVU se stěhuje

Fakulta výtvarných umění se postupně stěhuje do prostor Vysokého učení technického na křižovatce ulic Úvoz a Údolní. Dosud sídlila ve dvou budovách, jejichž stav byl ale v posledních letech dost neutěšený. Studenti jednotlivých ateliérů navíc museli mezi oběma budovami přejíždět. S novým semestrem už ale najdou společné zázemí v areálu Údolní 53.

„O přestěhování fakulty jsme usilovali dlouho. Postupně vzniklo několik variant umístění Fakulty výtvarných umění v nejrůznějších brněnských lokalitách. Areál Údolní 53 má ale ideální polohu. Považujeme za klíčové, že fakulta zůstane i nedále v centru Brna. Jedním z důležitých aspektů je v tomto případě tzv. městotvorný efekt – univerzitní areál situovaný v blízkosti centra města představuje místo setkávání, výměny zkušeností i podpory sociálních aktivit, a to jak pro akademickou obec, tak pro veřejnost. Podstatné je také, že dojde k oživení historických budov, které sloužily jako jedno z prvních sídel VUT,“ uvedl děkan FaVU Milan Houser.

Po vyřešení restitučních nároků připadl areál Údolní 53 do majetku VUT. Až do loňského roku zde působil Ústav soudního inženýrství. Aby mohla v nových prostorách probíhat ateliérová výuka, prochází areál drobnými stavebními úpravami, které zahrnují změnu dispozic vybraných místností, výmalbu, zavedení nových elektrických rozvodů nebo položení koberců. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 20 milionů korun. Dalších 600 tisíc pak bude stát samotné stěhování fakulty.

Od svého založení v roce 1993 působila FaVU v budově Rybářská 13/15, po roce 1999 se fakultě podařilo získat také část bývalé akademické menzy v prostorách Údolní 19. Tyto objekty zůstanou po přestěhování FaVU prázdné. Jejich další využití, či případný odprodej, musí schválit akademický senát i správní rada univerzity. „Ke konkrétnímu řešení však nedojde dříve než koncem roku 2017, ale spíše až v roce 2018,“ vysvětlil kvestor VUT Ladislav Janíček. Vedení univerzity si v této souvislosti už nechává zpracovat aktuální přehled využití univerzitních ploch.

V horizontu dvou let bude také jasné, zda se brněnské technice podaří získat finance na rozsáhlejší rekonstrukci nově zabydlovaného areálu Údolní 53. „Zvažujeme možnost zásadní rekonstrukce historického areálu Údolní 53 tak, aby byly naplněny nejen vzdělávací a vědecké úkoly, které jsou na naši univerzitu kladeny, ale také abychom vytvořili prostor pro služby našim zaměstnancům, například mateřskou školku. V neposlední řadě také zohledníme naplnění tzv. třetí, čili společenské role VUT směrem k městu, kraji i ČR,“ dodal rektor VUT Petr Štěpánek.

Záměrem univerzity je vybudovat zde kulturní a informační centrum s konferenčními prostory či galerií, ve které by mohli vystavovat svá díla studenti FaVU, Fakulty architektury či dalších uměleckých a umělecko-průmyslových oborů brněnské techniky. 

Autor: 
redakce
Aktuálně
V parku na Kraví hoře čekalo dnes v noci na policistu překvapení. V nastartovaném autě seděl muž v bezvědomí. Zřejmě se pokoušel o sebevraždu.
17.08.2017 - 13:47
Stavební práce, kdy dělníci dláždili nástupiště před hlavním nádražím, jsou hotové. Pracovníci DPMB teď budou intenzivněji dohlížet na to, zda na nich cestující udržují pořádek. V plánu jsou i akce...
17.08.2017 - 08:27
Tři kuriózní nehody museli policisté řešit na přelomu července a srpna. Naštěstí při nich nebyl nikdo zraněn, ovšem měly společného jmenovatele.
16.08.2017 - 17:38
Během tropických dní je cestování veřejnou dopravou pro mnoho lidí velice nepříjemné, a to především kvůli vysokým teplotám uvnitř vozů. Stejně jako Praha, i Brno se chystá nakoupit nové...
16.08.2017 - 17:24
Velkolepá fotografická výstava Jeden kmen zavede návštěvníky do fantasy světa skřetů z kmene Snaga. Samotné výstavě bude předcházet jednodenní fantasy festival.
16.08.2017 - 14:49
Placení parkovného bezkontaktně či pomocí SMS. Běžná praxe, která vzniká na mnoha místech v republice. Řidiči v Brně si však musejí ještě počkat.
16.08.2017 - 07:52
Komentáře