Reklama
reklama

Od nového semestru na nové adrese. FaVU se stěhuje

Fakulta výtvarných umění se postupně stěhuje do prostor Vysokého učení technického na křižovatce ulic Úvoz a Údolní. Dosud sídlila ve dvou budovách, jejichž stav byl ale v posledních letech dost neutěšený. Studenti jednotlivých ateliérů navíc museli mezi oběma budovami přejíždět. S novým semestrem už ale najdou společné zázemí v areálu Údolní 53.

„O přestěhování fakulty jsme usilovali dlouho. Postupně vzniklo několik variant umístění Fakulty výtvarných umění v nejrůznějších brněnských lokalitách. Areál Údolní 53 má ale ideální polohu. Považujeme za klíčové, že fakulta zůstane i nedále v centru Brna. Jedním z důležitých aspektů je v tomto případě tzv. městotvorný efekt – univerzitní areál situovaný v blízkosti centra města představuje místo setkávání, výměny zkušeností i podpory sociálních aktivit, a to jak pro akademickou obec, tak pro veřejnost. Podstatné je také, že dojde k oživení historických budov, které sloužily jako jedno z prvních sídel VUT,“ uvedl děkan FaVU Milan Houser.

Po vyřešení restitučních nároků připadl areál Údolní 53 do majetku VUT. Až do loňského roku zde působil Ústav soudního inženýrství. Aby mohla v nových prostorách probíhat ateliérová výuka, prochází areál drobnými stavebními úpravami, které zahrnují změnu dispozic vybraných místností, výmalbu, zavedení nových elektrických rozvodů nebo položení koberců. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 20 milionů korun. Dalších 600 tisíc pak bude stát samotné stěhování fakulty.

Od svého založení v roce 1993 působila FaVU v budově Rybářská 13/15, po roce 1999 se fakultě podařilo získat také část bývalé akademické menzy v prostorách Údolní 19. Tyto objekty zůstanou po přestěhování FaVU prázdné. Jejich další využití, či případný odprodej, musí schválit akademický senát i správní rada univerzity. „Ke konkrétnímu řešení však nedojde dříve než koncem roku 2017, ale spíše až v roce 2018,“ vysvětlil kvestor VUT Ladislav Janíček. Vedení univerzity si v této souvislosti už nechává zpracovat aktuální přehled využití univerzitních ploch.

V horizontu dvou let bude také jasné, zda se brněnské technice podaří získat finance na rozsáhlejší rekonstrukci nově zabydlovaného areálu Údolní 53. „Zvažujeme možnost zásadní rekonstrukce historického areálu Údolní 53 tak, aby byly naplněny nejen vzdělávací a vědecké úkoly, které jsou na naši univerzitu kladeny, ale také abychom vytvořili prostor pro služby našim zaměstnancům, například mateřskou školku. V neposlední řadě také zohledníme naplnění tzv. třetí, čili společenské role VUT směrem k městu, kraji i ČR,“ dodal rektor VUT Petr Štěpánek.

Záměrem univerzity je vybudovat zde kulturní a informační centrum s konferenčními prostory či galerií, ve které by mohli vystavovat svá díla studenti FaVU, Fakulty architektury či dalších uměleckých a umělecko-průmyslových oborů brněnské techniky. 

Autor: 
redakce
Aktuálně
Muzeum města Brna chystá na Špilberku výstavu „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“ Foto: Magistrát města Brna
Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska se zapojí do výstavního cyklu Republika 100, který oslaví sto let od vzniku samostatného Československa....
18.01.2018 - 15:40
Komplikace na dálnici D1 Foto: HZS JMK
Ani včera se dálnice D1 neobešla bez dlouhých kolon a nehod. Vozovka byla extrémně namrzlá a sypače soli popojížděly pomalu s kolonami, které se vytvářely v obou směrech.
18.01.2018 - 06:58
Malá lvíčata Foto: Zoo Brno
Chovateli mladých lvíčat, která se narodila 29. prosince v brněnské zoo, se podařilo pořídit první snímky těchto dvou roztomilých mláďat.
17.01.2018 - 17:40
V průběhu podzimu se léčil ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně olympionik a komeťácká legenda Vladimír Nadrchal. Vzhledem k tomu, že jeho operace zad proběhla dle plánu a pan Nadrchal procházel...
17.01.2018 - 14:13
Nová část hřbitova ve Slatině Foto: Magistrát města Brna, Z. Kolařík
Slatinský hřbitov město rozšířilo o 1600 metrů čtverečních s kapacitou 56 klasických kopaných hrobů a 318 urnových. Náklady na úpravy se vyšplhaly na 3,1 milion korun. Částku financovalo město Brno.
17.01.2018 - 07:34
Vizualizace rozhledny Holedná Foto: Projekt Dáme na vás
Výzvu k podávání návrhů do druhého ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna schválili dnes radní. Podávat návrhy bude možné od 15. února do konce května 2018. Celková vyčleněná...
16.01.2018 - 16:50
Komentáře