Reklama
reklama

Jihomoravský kraj má nové složení rady a výborů

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání ve středu 16. listopadu 2016 rozhodlo o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých výborů.

Hejtmanem byl v tajné volbě zvolen  JUDr. Bohumil Šimek (ANO), náměstkem pověřeným zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti byl zvolen Bc. Roman Hanák (ČSSD).

Dále byli zvoleni tito členové Rady Jihomoravského kraje: náměstkyně hejtmana Mgr. Ing. Taťána Malá (ANO), náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal (ČSSD), náměstek hejtmana Ing. Jan Vitula (TOP-ŽB), náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček (SjM), členka rady JUDr. Jana Pejchalová (ANO),  člen rady RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (ANO), člen rady Ing. Petr Hýbler (ANO), člen rady Ing. Tomáš Soukal (ČSSD), člen rady Igor Chlup (ČSSD).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním ustavujícím zasedání současně zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:
1. Výbor finanční – předsedkyně Ing. Naděžda Křemečková (ČSSD),
2. Výbor kontrolní - předseda Stanislav Navrkal (KSČM),
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda Bc. Michal Doležel (TOP-ŽB),

4. Výbor pro dopravu a územní plánování  - předseda Ing. Jan Nečas (ANO),
5. Výbor sociálně-zdravotní – Milan Vojta, M.A. (ANO)
6. Výbor pro regionální rozvoj - předseda Radomír Pavlíček (SjM),
7. Výbor pro meziregionální vztahy - předseda Vít Rajtšlégr (ČSSD),

8. Výbor pro národnostní menšiny - předseda Ing. Bc. Jiří Crha (ODS).

Po skončení zasedání zastupitelstva se na svém prvním jednání sešla Rada Jihomoravského kraje a pověřila s účinností od 16. listopadu 2016 členy krajské rady následujícími úkoly v jednotlivých oblastech výkonu samosprávy:

JUDr. Bohumila Šimka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti financí a v dalších oblastech, jejichž zabezpečováním není níže pověřen žádný člen Rady Jihomoravského kraje,

Bc. Romana Hanáka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti dopravy,

Mgr. Ing. Taťánu Malou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a investic,

Mgr. Marka Šlapala zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky,

Ing. Jana Vitulu zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region,

Mgr. Martina Malečka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování,

JUDr. Janu Pejchalovou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti školství a sportu,

RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí,

Ing. Petra Hýblera zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje, venkova a zemědělství,

Ing. Tomáše Soukala zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti kultury a památkové péče,

Igora Chlupa zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví.

Zdroj: JmK

Autor: 
redakce
Aktuálně
V pondělí dopoledne přijali policisté stručné oznámení o tom , že se mezi auty ve Štouračově ulici prochází kůň bez doprovodu.
14.11.2018 - 15:08
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Úřad začne vracet peníze rezidentům, kteří za první auto před změnou ceníku zaplatili 600 korun. Změna se týká druhé vlny parkování. Vrácení peněz je ale podmíněné žádostí.
14.11.2018 - 07:00
Ruské kolo na Moravském náměstí už stojí Foto: Centrum news
Už za deset dní v Brně začne opravdová vánoční atmosféra. Vánoční trhy na čtyřech brněnských náměstí odstartují 23. listopadu, takže intenzivní přípravy na vánoční Brno jsou v plném proudu.
13.11.2018 - 13:58
Koncerty se uskuteční v DRFG aréně Foto: Centrum news/Tomáš Varga
Legendární kapela Lucie dnes v Ostravě startuje své turné, na kterém zahraje nejen své hity, ale také písničky z nového alba EvoLucie. V Brně bude mít rovnou dva koncerty, které se uskuteční 17. a 18...
13.11.2018 - 06:00
Dělníky vystřídají stánky Foto: MMB
Po několika měsících se otevírá opravené Dominikánské náměstí. Při celkové rekonstrukci byly opraveny všechny inženýrské sítě, proběhl archeologický výzkum, na hotové náměstí pak přibyly stromy a...
12.11.2018 - 19:40
Masarykova univerzita Foto: Centrum news
Brněnská Masarykova univerzita dnes otevřela přijímací řízení pro uchazeče o studium bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Univerzita pozměnila nabídku studia a uchazeči se...
12.11.2018 - 16:04
Komentáře