Reklama
reklama

Jihomoravský kraj má nové složení rady a výborů

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání ve středu 16. listopadu 2016 rozhodlo o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých výborů.

Hejtmanem byl v tajné volbě zvolen  JUDr. Bohumil Šimek (ANO), náměstkem pověřeným zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti byl zvolen Bc. Roman Hanák (ČSSD).

Dále byli zvoleni tito členové Rady Jihomoravského kraje: náměstkyně hejtmana Mgr. Ing. Taťána Malá (ANO), náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal (ČSSD), náměstek hejtmana Ing. Jan Vitula (TOP-ŽB), náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček (SjM), členka rady JUDr. Jana Pejchalová (ANO),  člen rady RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (ANO), člen rady Ing. Petr Hýbler (ANO), člen rady Ing. Tomáš Soukal (ČSSD), člen rady Igor Chlup (ČSSD).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním ustavujícím zasedání současně zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:
1. Výbor finanční – předsedkyně Ing. Naděžda Křemečková (ČSSD),
2. Výbor kontrolní - předseda Stanislav Navrkal (KSČM),
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda Bc. Michal Doležel (TOP-ŽB),

4. Výbor pro dopravu a územní plánování  - předseda Ing. Jan Nečas (ANO),
5. Výbor sociálně-zdravotní – Milan Vojta, M.A. (ANO)
6. Výbor pro regionální rozvoj - předseda Radomír Pavlíček (SjM),
7. Výbor pro meziregionální vztahy - předseda Vít Rajtšlégr (ČSSD),

8. Výbor pro národnostní menšiny - předseda Ing. Bc. Jiří Crha (ODS).

Po skončení zasedání zastupitelstva se na svém prvním jednání sešla Rada Jihomoravského kraje a pověřila s účinností od 16. listopadu 2016 členy krajské rady následujícími úkoly v jednotlivých oblastech výkonu samosprávy:

JUDr. Bohumila Šimka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti financí a v dalších oblastech, jejichž zabezpečováním není níže pověřen žádný člen Rady Jihomoravského kraje,

Bc. Romana Hanáka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti dopravy,

Mgr. Ing. Taťánu Malou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a investic,

Mgr. Marka Šlapala zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky,

Ing. Jana Vitulu zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region,

Mgr. Martina Malečka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování,

JUDr. Janu Pejchalovou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti školství a sportu,

RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí,

Ing. Petra Hýblera zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje, venkova a zemědělství,

Ing. Tomáše Soukala zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti kultury a památkové péče,

Igora Chlupa zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví.

Zdroj: JmK

Autor: 
redakce
Aktuálně
Kraj zřídil novou bezplatnou krizovou linku
Informační krizová linka Jihomoravského kraje bude sloužit ke zlepšení informovanosti občanům při krizových situacích a mimořádných událostech. V době „klidu“ volajícím oznámí, že neprobíhá krizový...
21.11.2017 - 08:08
Velice svérázně si představoval podnikání třiapadesátiletý muž ve svém obchodě.
20.11.2017 - 15:36
Vánoční trhy začnou v pátek
Jako každý rok, brněnské Vánoce odstartuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody. To se letos bude konat v pátek 24. listopadu v 17 hodin.
20.11.2017 - 08:00
V noci na neděli spěchali strážníci do Židenic, aby prověřili oznámení o údajném napadení na zastávce hromadné dopravy.
19.11.2017 - 19:13
Konstrukční i programovací schopnosti středoškoláků prověří oblíbená soutěž Merkur perFEKT Challenge. Mladí studenti téměř ze všech koutů republiky se utkají v úterý 21. listopadu 2017 v montování...
19.11.2017 - 15:00
Rozhodli jste se investovat finanční prostředky a pořídit si byt či dům a následně jej dále pronajímat? Nebo již s pronájmem nemovitosti zkušenosti máte? Pak jistě víte, že právě v případě pronájmu...
19.11.2017 - 08:33
Komentáře