Reklama
reklama

Sociální služby v Hodoníně rozšíří nové středisko

Pomoc dětem a rovněž rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy, poskytne nové středisko výchovné péče v Hodoníně. Jeho náplní bude řešení širokého spektra činností, specializovat se však bude na raná stádia jako preventivně výchovná a vzdělávací péče za pomoci rodiny. Heslem bude individuální přístup ke každé rodině a práce v malé výchovné skupině. Pracovníky v SVP tak budou speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci.

„Středisko běžně poskytuje služby dvěma formami – ambulantní a internátní. V Hodoníně bychom přivítali formu ambulantní, která představuje péči zaměřenou na odstranění nebo zmírnění již vzniklých poruch chování a také na prevenci vzniku dalších závažnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí. Samozřejmě, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Tato péče počítá se zapojením celé rodiny,“ popsala fungování střediska v Hodoníně vedoucí odboru sociálních služeb Michaela Klepáčová.

 Záměr zřízení SVP je součástí Plánu prevence kriminality 2013 – 2016 a je obsažena také v Plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2014.

Cílem je zejména propojení, rozšíření a zefektivnění probačních a mediačních služeb v Hodoníně včetně jejich dostupnosti s důrazem na posílení preventivních aktivit a snížení počtu dětí umisťovaných v této spádové oblasti do institucionální péče. „Prostřednictvím služeb střediska budeme schopni pomoci dětem a jejich blízkým překonat počínající problémy a posílit jejich odolnost vůči krizovým životním situacím,“ uvedla dále Klepáčová s tím, že oddělení sociálně právní ochrany dětí zaznamenalo vzrůstající výskyt výchovných problémů u nezletilých. V roce 2011 řešili 270 případů u dětí a mladistvých, 2012 to bylo 307 případů, v roce 2013 jich zaznamenali 324. Jedná se především o potíže ve škole spojené s nerespektováním autorit, počínající gamblerství, experimentování s drogami včetně alkoholu, kouření, patologické chování jako drobné krádeže apod. V současné době klienti z Hodonína a okolí využívají SVP v Brně, Uherském Hradišti a Zlíně.

Provoz nového SVP v Hodoníně se plánuje od 1. září tohoto roku, sídlit by měl v ulici Horní Valy v budově Městského úřadu. Odborný personál pomůže zajistit Diagnostický ústav pro mládež střediska výchovné péče v Brně, jednalo by se o funkci psychologa a speciálního pedagoga – etopeda, náklady na ně by mělo pokrýt MŠMT v rámci transformace a zasíťování SVP. Město se bude podílet zajištěním prostor a náklady na jejich provoz.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Václav Vydra se narodil v Praze do herecké rodiny Dany Medřické a Václava Vydry. Diváci jej mohou vidět na prknech Divadla na Vinohradech, v karlínském divadle, ale také na televizních obrazovkách....
23.09.2017 - 16:58
Roční e-šalinkartu si v Brně pořídilo už téměř 30 tisíc cestujících. Pracovníci DPMB zatím nezaznamenali hromadný přechod mezi jednotlivými kategoriemi jízdného. Na podzim navíc dopravce chystá...
23.09.2017 - 12:38
Další z brněnských obchodních domů čekají změny. V letošním roce své vlastníky již změnila Olympie a Nákupní centrum Královo Pole, od srpna má nového majitele i Tesco u hlavního nádraží na ulici...
23.09.2017 - 08:37
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
S nástupem dětí do škol a školek se pojí zvýšená nemocnost. Nárůst nemocnosti mezi dětmi bývá patrný pravidelně již od poloviny září a jde především o respirační onemocnění a infekční nemoci...
22.09.2017 - 13:46
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Komentáře