Reklama
reklama

Anonymní HIV poradna v Hodoníně má za sebou více než rok provozu

Od 1. října 2013 funguje v Nemocnici TGM Hodonín anonymní poradna HIV. Cíl zřídit poradnu se objevil v Komunitním plánu zdraví a kvality života Hodonína již v roce 2009. Naplnit se jej podařilo právě v závěru loňského roku díky příkladné spolupráci dvou subjektů – Nemocnice TGM Hodonín a Státního zdravotního ústavu, které provoz poradny společně zajišťují. Náplní poradny je především bezplatná, anonymní osobní i telefonická konzultace a předtestové poradenství.

Ze statistik je evidentní, že existence poradny se stále více dostává do povědomí obyvatel. Jestliže za prvních šest měsíců fungování poskytla poradna 42 konzultací a bylo vyšetřeno 8 osob, tak za dalších sedm měsíců do 30. 11. 2014 poskytla poradna 72 konzultací a testováno bylo 22 krevních vzorků.

Tento pozitivní trend v činnosti poradny je jistě způsoben více vlivy:

  1. propagací poradny v ordinacích praktických lékařů i v médiích
  2. větším zájmem veřejnosti o problematiku HIV kvůli rostoucímu počtu infikovaných a nemocných na území České republiky
  3. nabídkou bezplatného testování v hodonínské HIV poradně od 1. května 2014

Nadstandartní nabídka bezplatného testování je možná díky úspěchu Nemocnice TGM Hodonín v grantových řízeních Ministerstva zdravotnictví a Města Hodonína, o stejnou podporu žádáme i pro příští rok.

Díky těmto grantům nabízí také Nemocnice TGM Hodonín základním (9. třída) a středním školám certifikovaný výukový program Hrou proti AIDS, který zabezpečují odborné pracovnice Státního zdravotního ústavu. Tento interaktivní program primární prevence HIV/AIDS, dává mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV i o dalších pohlavně přenosných nemocech a přemýšlet o vlastních postojích a chování v rizikových situacích.

Právě v těchto dnech, v blízkosti 1. prosince – Světového dne boje proti AIDS, probíhají tyto výukové programy na všech hodonínských základních a některých středních školách. Nabízet je budeme také školám mimo Hodonín.

Proč je problematika HIV tak důležitá?

Od roku 2002 je v České republice zaznamenáván každoročně výrazný nárůst výskytu infekce HIV. V roce 2002 bylo u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů) nově zjištěno 50 případů infekce HIV, v roce 2013 to bylo již 235 případů, což je o 23 více než v roce 2012 a je to dosud nejvyšší roční výskyt v ČR. Od 1.1. do 30.10.2014 bylo zachyceno 208 nově zjištěných případů infekce HIV, což je o 11 více, než za stejné období roku 2013.

I když zůstáváme zemí s relativně nízkým výskytem HIV/AIDS v rámci světa, ale i Evropy, prevalence HIV jednoznačně roste, od roku 2002 došlo k více než čtyřnásobnému vzestupu ročního počtu nových případů.1 K naplnění strategie OSN s názvem „Dostaňme se na nulu,“ která má za cíl dostat se na nulu v počtu nových HIV infekcí a úmrtí na AIDS máme tedy v ČR hodně daleko.

Zdá se, že strach před HIV infekcí v naší společnosti vymizel. A přitom prevence je tak jednoduchá. „Nejjistější ochranou před HIV je abstinence (A), dlouhodobá oboustranná partnerská věrnost (B) a používání kondomu (C).1 To je ABC Světové zdravotnické organizace pro boj s HIV infekcí, které je potřeba zvláště mladé generaci opakovaně doporučovat.

Základní informace o provozu poradny:

Ordinační doba: pátek od 7.30 do 15.00 hodin.

Umístění: v ambulantní části Nemocnice TGM Hodonín.

Tel. číslo: 605 711 181 je vyhrazeno pouze pro poradnu

Autor: 
redakce
Aktuálně
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Mladá dívka z Hodonínska se stala obětí vydírání. Nejprve jí kamarád vyhrožoval tím, že pokud mu dívka nepošle nahé fotky, vyzradí jejich občasný intimní vztah. Žádal si jich ale víc a víc.
23.03.2018 - 12:07
Komplikace v městské hromadné dopravě způsobí výluka v ulici Vídeňská, kde se budou opravovat koleje. Výluka začíná dnes 23. března v 23:30 a potrvá do ukončení prací, které dopravní podnik města...
23.03.2018 - 07:40
Aplikace o zeleni, městský mobiliář či interaktivní mapa dopravních nehod. To jsou jen příklady dat, která mohou Brňané nově čerpat či sdílet z veřejnosti přístupnému portálu data.brno.cz.
22.03.2018 - 19:00
Zhasnutí hradu Špilberk, Nové radnice a obelisku v Denisových sadech. Takovým způsobem se Brno v sobotu 24. března ve 20:30 připojí k Hodině Země 2018. Brněnské dominanty zůstanou po tmě jednu hodinu.
22.03.2018 - 16:25
Auta na zákazu zastavení Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Není složité narazit v Brně na řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy. Někteří si dokonce pletou značku zákazu zastavení se značkou parkoviště.
22.03.2018 - 10:29
Rodina, která využila šance na nový domov Foto: B. Kleinhamplová
Prodloužení nájemní smlouvy bylo v březnu schváleno čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 procent v udržení bydlení, kterou si Brno před...
22.03.2018 - 07:25
Komentáře