Reklama
reklama

Změny v jízdních řádech od 11. prosince 2016

Neděle 11. prosince 2016 je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Od tohoto data vstoupí v platnost í změny v provozu městské hromadné dopravy v Brně. 

Všechna opatření jsou za podpory města Brna zaměřena na rozšíření služeb vůči cestujícím. Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívající ve změně časových poloh spojů nebo úpravy garance „nízkopodlažnosti“. Jízdní řády budou umístěny na webových stránkách www.dpmb.cz. Výměna jízdních řádů  na zastávkách bude probíhat v sobotu 10. 12. 2016.

V rámci probíhající obnovy vozového parku tramvají se zvýší počet spojů, které budou zajištovány nízkopodlažními vozidly. S navýšením kapacity se pak nově počítá na tramvajových linkách 2 a 5. Stejně tak pokračuje dlouhodobý projekt v obsazení páteřní tramvajové linky 1 pouze velkokapacitními soupravami.

Posílení tramvajového provozu v ulicích Nové sady a Renneská

Reakcí na nárůst poptávky cestujících po přepravě do rozvojové lokality při ulici Heršpické (Justiční palác, CTP Office Park Spielberk apod.) bude zavedení provozu linky 10 ve špičkách pracovních dnů až do smyčky Švermova. Tramvaje linky 10 tak posílí stávající linku 8 a ve špičkách pracovních dnů pojedou v intervalu 10 minut (vybrané spoje pouze v úseku Švermova – Geislerova).

Zkrácení intervalu expresní autobusové linky E50

Interval mezi spoji na expresní lince E50 bude zkrácen na 15 minut v celé trase procházející z Kamech několika městskými částmi až na Černovickou terasu.

Zavedení expresní autobusové linky E56

Po dvou úspěšných expresních linkách E50, E75 zavede DPMB linku novou. Autobusová linka E56 propojí zastávky Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží – Technologický park, a to za využití tunelů velkého městského okruhu. Autobusy pojedou ve špičkách pracovních dnů v intervalu 15 minut a jízdní doba v celé trase bude v průměru 25 minut. Linka tak v atraktivní jízdní době spojí dvě významné univerzitní a rozvojové oblasti (Univerzitní kampus a Technologický park) s jedním z největších terminálů hromadné dopravy v Brně.

Zajištění dopravní obsluhy rozvojové lokality při ulici Masná

Linka 64 nově obslouží dosud neobsluhovanou jižní část ulice Masné, obchodní komplexy Ponávka, Industra a areál bývalých mrazíren. Její trasa se od stávající konečné zastávky Životského prodlužuje přes zastávky Masná – Hladíkova – Škrobárenská – Černovické nábřeží – Černovická do zastávky Komárov a zpět přes zastávky Konopná – Škrobárenská – Hladíkova a Masná k zastávce Životského a dále po stávající trase směr Stará osada. Autobusy linky 64 tak tuto rozvíjející se lokalitu spojí s tramvajemi a trolejbusy v ulici Křenové a z jižního směru pak se všemi linkami vedenými přes přestupní uzel Komárov, současně také vzniká přímá vazba Komárova a Židenic.

Přejmenování linky 76

Linka 76 ponese vzhledem ke svému charakteru nově označení E76 a bude v pořadí již čtvrtou expresní linkou. Trasa ani zastávky se pro uvedenou linku nemění.

ZMĚNA TARIFU IDS JMK

·Děti do 10 let

Děti od 6 do 10 let budou moci v zónách 100 + 101 bez ohledu na druh dopravy (MHD, autobusy, vlaky) cestovat bezplatně. K tomuto účelu jim bude vydána průkazka IDS JMK s bezplatným kupónem, budou moci využívat i kombinaci jízdních dokladů při cestách mimo Brno a ušetří za cestu po bezplatných zónách.

Definice pravidel pro elektronické jízdní doklady

Úpravy jsou nutnou podmínkou pro zavedení virtuálních předplatních jízdenek od 1. 1. 2017. Tarif rozděluje jízdní doklady na tištěné a elektronické a definuje základní pojmy v této oblasti.

Sjednocení a zpřehlednění pravidel pro přepravu jízdních kol

V současné době jsou pravidla pro hrazení jízdného pro kola z historických důvodů značně nepřehledná. Dochází ke zjednodušení: Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 získají nově možnost bezplatné přepravy jízdního kola v těchto zónách vedle autobusů, tramvají a trolejbusů i ve vlacích. Vedle toho se sjednocují pravidla pro přepravu kol pro osoby, které nemají předplatní jízdenku pro Brno. Ty za veškerou přepravu v Brně za jízdní kolo zaplatí základní jízdné (dosud ve vlacích základní jízdenky a v tramvajích, trolejbusech a autobusech zlevněné jízdenky).

Základ pro vytvoření krátkodobých jízdenek pro turisty v Brně

Tarif zavádí virtuální elektronické jízdenky na 2 až 30 dnů. Tyto jízdenky mohou sloužit jako základ pro vytvoření turistických karet pro Brno.

Vyřešení problémů cestujících, kterým chybí jedna zóna

Nově se zavádí možnost dokoupení kupónu pro 1 zónu. Dříve byla možnost koupě kupónu pro minimálně 2 a více zón. Nový doplatkový kupón umožní doplnění jedné chybějící zóny např. lidem, kteří mají roční předplatní jízdenku pro Brno a z Brna se odstěhovali do nejbližšího okolí. Jednozónový kupón bude důležitý i pro brněnské občany, kteří budou chtít využít příspěvek na roční předplatní jízdenku základní roční a jezdí do zaměstnání do blízkého okolí.

Výrazné zjednodušení administrativy pro studenty 15 až 26 let

V mimobrněnské oblasti se odbourá povinnost studentů si pro vyřízení předplatní jízdenky vyřizovat navíc žákovský průkaz. Nově mají možnost si předplatní jízdenku vyřídit bez ohledu na to, odkud a kam cestují, nemusejí dokládat místo bydliště a místo školy. Obdobným způsobem byly při poslední změně tarifu úspěšně vyřešeny problémy s předplatními jízdenkami pro děti do 15 let. Od tohoto opatření si slibujeme snížení konfliktů se studenty při vyřizování jízdních dokladů, výrazné omezení front na počátku školního roku a eliminaci podvodů při prokazování nároku na slevu.

Nová jednodenní jízdenka pro držitele průkazu ZTP/P

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P si budou moci nově pořídit jízdenku s platností 24 hodin, která jim umožní neomezené cestování po celém IDS JMK.           

Autor: 
redakce
Aktuálně
Toužíte po novém bydlení a poohlížíte se po menších bytech ideálně s dispozicí 1+kk? Sháníte malý byt k investici? V jihomoravské metropoli vám hledání ztíží vysoká poptávka po obdobných jednotkách a...
22.05.2018 - 09:56
Originálně využil nedostatečného zabezpečení společných sklepních prostorů v bytovém domě v Kuřimi zatím neznámý pachatel.
22.05.2018 - 08:49
Na dělovém bastionu hradu Špilberku mohou návštěvníci zhlédnout výstavu velkoplošných panelů, které zachycují vybrané exponáty ze sbírek Muzea města Brna prostřednictvím snímků z elektronových...
21.05.2018 - 18:44
V českých končinách nevídanou operaci provedli doktoři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Pacientovi s těžkým poškozením levé končetiny úspěšně implantovali lopatku včetně ramenního kloubu. Operace...
21.05.2018 - 18:33
Headlinerem letní Elektry bude švédský DJ a producent Mikael Jonasson. Člen vydavatelského týmu EXILE a majitel desítek analogových syntezátorů představí 22. června na Flédě svůj charakteristický...
21.05.2018 - 09:23
V sobotu 26. května začne na brněnském výstavišti Festival RE:PUBLIKA. Připomene sté výročí vzniku Československa a devadesát let od otevření výstaviště.Důležitou součástí festivalu bude výstava...
21.05.2018 - 08:35
Komentáře