Reklama
reklama

Z nekvalitního papíru převádí data do digitální podoby

V těchto dnech byla dokončena první fáze projektu digitalizace historických sčítacích archů z let 1850–1921, které jsou jedním z nejvyužívanějších a zároveň nejohroženějších archivních souborů Archivu města Brna. Jedná se o sčítací archy pro město Brno, jeho předměstí a připojené obce.

Dokumenty sčítání lidu jsou neustále využívány jako podklady k vyhledávání osobních dat dřívějších obyvatel města Brna, a to jak z hlediska úředního, tak i soukromého. Tvoří nenahraditelnou databázi rovněž z hlediska demografického a sociologického. Vesměs jsou bohužel zaznamenány na nekvalitním papíru, jehož trvanlivost se z časového hlediska blíží ke konci. Dokumenty navíc trpí častou manipulací a dochází k nevratným změnám jejich fyzické podstaty. Digitalizace těchto archiválií je tak jedinou možností, jak zachránit jedinečná data dříve, než dojde k jejich definitivnímu fyzickému zničení.

Proto byl v období od května 2011 do listopadu 2014 realizován projekt Digitalizace archivu města Brna, na jehož provedení se podařilo získat finanční dotaci z prostředků Evropské unie (z Integrovaného operačního programu). Obsahem projektu bylo jednak pořízení potřebného hardwarového a softwarového vybavení, díky němuž by bylo možné zajistit převedení archiválií do elektronické podoby a bezpečné trvalé uložení těchto digitálních kopií, jednak vlastní digitalizace sčítacích archů včetně vytěžení osobních dat a jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní http://digiarchiv.brno.cz

Podle schváleného harmonogramu bylo takto zpracováno, vytěženo a zpřístupněno celkem cca 400 000 stran sčítacích archů a rejstříků. V rámci udržitelnosti projektu bude Archiv města Brna pokračovat v digitalizaci a vytěžování dosud nezpracovaných ročníků sčítání 1910 a 1921.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Pokoje zalité sluncem a doširoka otevřené okenice, se kterými si pohrává lehký vánek se slanou příchutí. A šplouchání moře. Idylická představa bydlení, která ožívá především nyní, v čase...
18.09.2017 - 18:18
Komentáře