Reklama
reklama

Z nekvalitního papíru převádí data do digitální podoby

V těchto dnech byla dokončena první fáze projektu digitalizace historických sčítacích archů z let 1850–1921, které jsou jedním z nejvyužívanějších a zároveň nejohroženějších archivních souborů Archivu města Brna. Jedná se o sčítací archy pro město Brno, jeho předměstí a připojené obce.

Dokumenty sčítání lidu jsou neustále využívány jako podklady k vyhledávání osobních dat dřívějších obyvatel města Brna, a to jak z hlediska úředního, tak i soukromého. Tvoří nenahraditelnou databázi rovněž z hlediska demografického a sociologického. Vesměs jsou bohužel zaznamenány na nekvalitním papíru, jehož trvanlivost se z časového hlediska blíží ke konci. Dokumenty navíc trpí častou manipulací a dochází k nevratným změnám jejich fyzické podstaty. Digitalizace těchto archiválií je tak jedinou možností, jak zachránit jedinečná data dříve, než dojde k jejich definitivnímu fyzickému zničení.

Proto byl v období od května 2011 do listopadu 2014 realizován projekt Digitalizace archivu města Brna, na jehož provedení se podařilo získat finanční dotaci z prostředků Evropské unie (z Integrovaného operačního programu). Obsahem projektu bylo jednak pořízení potřebného hardwarového a softwarového vybavení, díky němuž by bylo možné zajistit převedení archiválií do elektronické podoby a bezpečné trvalé uložení těchto digitálních kopií, jednak vlastní digitalizace sčítacích archů včetně vytěžení osobních dat a jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní http://digiarchiv.brno.cz

Podle schváleného harmonogramu bylo takto zpracováno, vytěženo a zpřístupněno celkem cca 400 000 stran sčítacích archů a rejstříků. V rámci udržitelnosti projektu bude Archiv města Brna pokračovat v digitalizaci a vytěžování dosud nezpracovaných ročníků sčítání 1910 a 1921.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Šedesátikilovou nevybuchlou leteckou pumu likvidoval policejní pyrotechnik v sobotu dopoledne. Munice byla nalezena ve vojenském prostoru Březina. Letos se jedná již o několikátý případ výjezdu...
21.08.2018 - 15:27
Srpen 1968 Foto: Archiv DUMB
Půl století uplyne od chvil, kdy se z rozhlasu neslo: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky...
21.08.2018 - 07:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Už za čtrnáct dní se vrací děti do školních lavic. Na mnoha místech je budou vítat zrekonstruované prostory. Město Brno v letošním roce poskytlo do oprav škol a školek přes 200 milionů korun.
20.08.2018 - 19:55
K dramatickému případu v Husově ulici přivolala včera v noci strážníky kolemjdoucí.
20.08.2018 - 19:07
Zlatá tramvaj Foto: MMB
První tramvaj se Brnem projela 17. srpna 1869. Ke 150. výročí, které připadá na příští rok, připravuje Dopravní podnik města Brna řadu akcí. Brňané si teď mohou adoptovat sedačku v tramvaji a tím...
20.08.2018 - 06:30
Chládek vyhledávají kvůli vysokým teplotám nejen lidé, ale také zvířata. Ta dokážou být nezvykle urputná, jak se ve středu odpoledne přesvědčili strážníci vyslaní do bytu v Králově Poli.
18.08.2018 - 07:26
Komentáře