Reklama
reklama

Z nekvalitního papíru převádí data do digitální podoby

V těchto dnech byla dokončena první fáze projektu digitalizace historických sčítacích archů z let 1850–1921, které jsou jedním z nejvyužívanějších a zároveň nejohroženějších archivních souborů Archivu města Brna. Jedná se o sčítací archy pro město Brno, jeho předměstí a připojené obce.

Dokumenty sčítání lidu jsou neustále využívány jako podklady k vyhledávání osobních dat dřívějších obyvatel města Brna, a to jak z hlediska úředního, tak i soukromého. Tvoří nenahraditelnou databázi rovněž z hlediska demografického a sociologického. Vesměs jsou bohužel zaznamenány na nekvalitním papíru, jehož trvanlivost se z časového hlediska blíží ke konci. Dokumenty navíc trpí častou manipulací a dochází k nevratným změnám jejich fyzické podstaty. Digitalizace těchto archiválií je tak jedinou možností, jak zachránit jedinečná data dříve, než dojde k jejich definitivnímu fyzickému zničení.

Proto byl v období od května 2011 do listopadu 2014 realizován projekt Digitalizace archivu města Brna, na jehož provedení se podařilo získat finanční dotaci z prostředků Evropské unie (z Integrovaného operačního programu). Obsahem projektu bylo jednak pořízení potřebného hardwarového a softwarového vybavení, díky němuž by bylo možné zajistit převedení archiválií do elektronické podoby a bezpečné trvalé uložení těchto digitálních kopií, jednak vlastní digitalizace sčítacích archů včetně vytěžení osobních dat a jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní http://digiarchiv.brno.cz

Podle schváleného harmonogramu bylo takto zpracováno, vytěženo a zpřístupněno celkem cca 400 000 stran sčítacích archů a rejstříků. V rámci udržitelnosti projektu bude Archiv města Brna pokračovat v digitalizaci a vytěžování dosud nezpracovaných ročníků sčítání 1910 a 1921.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Na jedné straně rozvoj města ve sportovní či dopravní rovině, na straně druhé obyvatelé či historické klenoty města. Situace týkající se směňování městských nemovitostí budí aktuálně v jihomoravské...
24.02.2018 - 09:07
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Radnice Brno-střed vypsala výzvu pro provozovatele kaváren, barů, restaurací a dalších podniků poskytujících občerstvení v městské části Brno-střed, aby umožnili využívat své toalety i kolemjdoucím...
23.02.2018 - 12:51
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Rekonstrukce silnic, uzavírky, opravy, výluky nebo i Velká cena. To vše zkomplikuje v následujících měsících brněnskou dopravu. Jak se s těmito problémy vypořádat co nejlépe řešil kraj spolu se...
23.02.2018 - 07:04
Plameny chatu zničily Foto: HZS JMK
V noci ze středy na čtvrtek hořela dřevěná chata v Brně-Bosonohách. Uvnitř našli hasiči ohořelé lidské torzo.
22.02.2018 - 12:28
Tramvaj Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Každý má občas "den blbec" a dělá chyby. Ať už je to zapříčiněné osobními důvody nebo se jen ráno vzbudil s bolestí hlavy. Co se ale stane, když takový den má zrovna řidič tramvaje a v...
22.02.2018 - 06:51
Pavel Navrátil vynikal vztahem k přírodě, citlivostí a smyslovostí malby a odvahou k technologickým experimentům, díky čemuž je řazen k důležitým osobnostem české malby 2. poloviny 20. století....
21.02.2018 - 20:11
Komentáře