Reklama
reklama

Podáváme ruce zodpovědné konzumaci alkoholu.

HEINEKEN ČR prostřel další kulatý stůl. Předmětem zodpovědné diskuse byla témata prevence, restrikce a podpora státu ve smyslu preventivních programů. Společnost Podané ruce o.p.s., se kterou HEINEKEN ČR spolupracuje od roku 2010, zde zveřejnila výsledky programů Do dna? a Na zdraví?, které cílí právě na mladistvé. Výsledky studií za rok 2015 nejsou povzbudivé.

Ke stolu tentokrát usedli odborníci vědeckých společností (např. CETA), zástupci z Úřadu vlády ČR, koordinátoři speciálních preventivních programů v Praze i v Brně a další. Kulatý stůl iniciovala společnost HEINEKEN ČR se Společností Podané ruce o.p.s. Moderátorkou akce byla Petra Horáková, toho času šéfredaktorka serveru My89.cz, která se dlouhodobě věnuje tématu odpovědného podnikání, do kterého patří mimo další i zodpovědná konzumace alkoholu.

Snažíme se změnit postoje

Výzkumy ukazují, že situace v České republice, zkušenost dětí s alkoholem, je alarmující. „Projekty  Na zdraví? a Do dna? a několikaletou spoluprací s Podanýma rukama se snažíme měnit postoje lidí, hlavně rodičů, k této problematice. Proto se HEINEKEN ČR podílí na těchto projektech, které nejen že poukazují na situaci obecně, ale výsledky projektů mají pozitivní přínos, zvyšují informovanost,“ říká Jiří Hauptmann, ředitel korporátních vztahů a koordinátor udržitelného rozvoje společnosti HEINEKEN ČR a dodává: „Pro zlepšení situace je ale také nutné žádat o zodpovědnost ty, v jejichž kompetenci je situaci změnit.“

Projekty táhnou

Dlouhodobá spolupráce HEINEKEN ČR s Centrem prevence v Brně – Společností Podané ruce o.p.s. dala vzniknout preventivnímu programu Na zdraví?, který má formu divadla ve výchově a který cílí na žáky 7. – 9. tříd. Nejčerstvější výsledky (za období leden – říjen 2015) dokazují, že první zkušenost s alkoholem získávají děti zpravidla již mezi 10 – 13 rokem. Z dotazovaných žáků se k předchozí zkušenosti s alkoholem přiznalo 19 %. Šetření probíhala v Brně a blízkém okolí.

Druhým projektem, kde HEINEKEN ČR pomáhá, se jmenuje Do dna?. Jde o novější alternativní verzi projektu Na Zdraví?. Tentokrát se ale žáci zapojují a zážitkově pracují nad tématy, která jim nabízejí krátké filmy. Děti si zkouší, jak odolat tlaku vrstevníků, jak jednat při setkání s opilým člověkem, jak související problémy řešit. Cílem je aktivně zapojit žáky do diskuze a naučit je situaci vyhodnotit a správně vyřešit. Testování probíhalo v Jihomoravském kraji. Svou zkušenost přiznalo 37 % dotazovaných, z toho 17,3 % dětí mělo svou zkušenost s alkoholem v předškolním věku!

První závěry

Žáci, kteří měli zkušenost s alkoholem, měli nižší znalosti o rizicích, než ti, kteří zkušenost neměli. „To by znamenalo, že při větším povědomí o alkoholu si děti dokáží mnohem více uvědomit škodlivost alkoholu pro zdraví, a tím pádem se projevuje nižší zkušenost. Naopak nižší uvědomění o škodlivosti alkoholu vede k vyšší zkušenosti s alkoholem,“ komentuje Jan Veselý, vedoucí Centra prevence v Brně. Výsledky jednoznačně poukazují na nutnost realizace programů k prevenci alkoholismu zaměřených na posilování znalostí a formování správných postojů.

Zúčastnění žáci, kteří neměli zkušenost s alkoholem, prokázali signifikantně vyšší znalosti (ve výši 83 % správně zodpovězených otázek) o škodlivosti alkoholu, než žáci, kteří tuto zkušenosti měli, ti dosahovali jen 77 % úspěšnosti.

Programy již prošlo přes 4 tisíce dětí. A více než 200 pedagogů. V roce 2015 za 1. pololetí jej absolvovalo 950 žáků základních škol, speciálních škol, výchovných a diagnostických ústavů a víceletých gymnázií. Za 2. pololetí je předpoklad, že programy projde dalších 1000 žáků.

„Dopady prevence jsou ale dlouhodobé. Myslíme si, že když budeme okolí stále více informovat a vzdělávat o rizicích spojených s alkoholem, soustředěno na děti, bude i pro děti samotné snazší takové situace správně vyhodnotit a bude jednodušší odolat i tlaku okolí,“ uzavírá Jiří Hauptmann.

Prosazování zodpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu představuje efektivní nástroj samoregulace a udržitelnosti v byznysu. HEINEKEN těmito aktivitami ukazuje, co to znamená být společensky odpovědnou firmou. Zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu obecně vnímá jako jednu ze svých priorit a jde příkladem nejen projekty, které vznikají uvnitř firmy, ale i v rámci partnerství s externími odborníky a organizacemi. Z pohledu firem i státu mohou být nastaveny jisté aktivity prevence, možné sankce, ale velmi významnou roli hraje stále rodina, jejíž funkce je zásadní.

 

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pojem veřejná zeleň si v pátek velmi svérázně vyložila třiapadesátiletá žena.
15.07.2018 - 19:59
Na výstavě „Vize modernosti. Rudolf Sandalo“ na hradě Špilberku bude k vidění originální kus nábytku z vily Tugendhat – lavice, která stála před slavnou onyxovou stěnou. Výstavu unikátních originálů...
15.07.2018 - 07:35
Novou leteckou linku z Brna na Milán-Bergamo začne od nového zimního letového řádu 2018 provozovat dvakrát týdně letecká společnost Ryanair.
14.07.2018 - 19:52
V sobotu 14. 7. zahájí v Brně provoz nové středisko RETRO-USE na adrese Francouzská 36. Podobné zařízení ve Škrobárenské ulici v Brně-Černovicích, které fungovalo od roku 2016, ke stejnému dni...
14.07.2018 - 08:45
Současná situace s městskou hromadnou dopravou v Brně se nezlepší. Naopak. Brňané mohou očekávat další výluky. Od půlnoci 16. července 2018 do 27. července 2018 přestanou jezdit tramvaje mezi...
13.07.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
Úderům do hlavy ocelovými tyčemi se nevyhnul starší muž, kterého napadla trojice mladíků ve věku třináct a patnáct let. Muž v autě s pootevřeným okýnkem spal. Děti putovali do výchovného zařízení.
13.07.2018 - 11:35
Komentáře