Reklama
reklama

Na uměleckých školách roste počet žáků. Zájem je o elektronickou hudbu

Základním a středním uměleckým školám roste počet žáků, a to navzdory tomu, že je nyní navštěvují slabé ročníky dětí. Kromě tradičních výtvarných, hudebních, tanečních a dramatických oborů začaly školy vyučovat třeba i zpracování elektronické hudby.

Česká školní inspekce ve své zprávě za minulý školní rok hodnotila umělecké školy velmi pozitivně. Český systém uměleckého vzdělávání od prvních školních let je ojedinělý i ve světovém měřítku.

"Zájem žáků o studium v základních uměleckých školách dlouhodobě stoupá a nepřijatí uchazeči již nejsou výjimkou ani u malých škol," konstatovala inspekce. Zatímco ještě před osmi lety navštěvovalo 476 škol téměř 219 tisíc žáků, do minulého školního roku se počet žáků zvýšil na 240 tisíc, přičemž škol přibylo o deset.

Inspektoři vyzdvihli kvalitní výuku, kvalifikované vyučující a dobré klima na uměleckých školách. Ocenili také, že školy čím dál víc spolupracují s profesionálními uměleckými tělesy, dokážou si sehnat peníze na nástroje a další pomůcky z různých zdrojů a rozvíjí také mezinárodní spolupráci. "Ukazatelem spokojenosti s celkovým vzděláváním v Základních uměleckých školách byl rovněž nízký počet podaných stížností," uvedla inspekce.

 Podobně kladně se inspekce vyjádřila také o konzervatořích a středních uměleckých školách. Zatímco počet studentů konzervatoří, tedy škol nabízejících šesti a osmileté umělecké vzdělávání, zůstává stabilně kolem 3500, počet studentů středních uměleckých škol vzrostl za poslední čtyři roky z 9598 na 10 252. Nárůst je sice malý, většina středních škol ale kvůli slabým populačním ročníkům bojuje s úbytkem zájemců.

"V souvislosti s prioritami odborného vzdělávání reagují ředitelé uměleckých škol na aktuální situaci na trhu práce a nahrazují neatraktivní, příliš specifické obory novými s profilací v oblasti designu, médií, fotografie, filmu a podobně," stojí v inspekční zprávě. Praktická výuka v ateliérech, hutích nebo kovárnách je ale velmi drahá na provoz, školy se proto tyto provozy snaží částečně pronajímat a peníze získávají i z grantů.

Přijetí do oborů Základní umělecké školy je ale podmíněno vykonáním talentové zkoušky. U zápisu do hudebního oboru se zjišťují přirozené hudební schopnosti – intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť. Ve hře na nástroj a v sólovém zpěvu také fyzické dispozice. Pro přípravu do hodin v nástrojové výuce je nutné, aby měl žák doma nástroj. Škola mu ale může nástroj i pronajmout.

U zápisu do výtvarného oboru kreslí žák na zadané téma. Zjišťuje se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání, uchazeč může rovněž připojit doklady svědčící o jeho talentových předpokladech. Posuzuje se především tvůrčí invence a zájem žáků.

U zápisu do tanečního oboru vytleská uchazeč zadaný jednoduchý rytmus a předvede své pohybové schopnosti. U zkoušek se posuzují pohybové a fyzické předpoklady, muzikálnost, rytmičnost, zájem žáků.

U zápisu do literárně dramatického oboru se zjišťují pohybové a mluvní předpoklady a zájem žáků.

Školné na uměleckých školách představuje asi jednu pětinu celkových nákladů na výuku. Většinu tedy hradí stát. Školy samy se snaží držet jeho výši na co nejnižší úrovni tak, aby umělecké vzdělávání bylo co nejdostupnější

Autor: 
redakce
Aktuálně
Aplikace o zeleni, městský mobiliář či interaktivní mapa dopravních nehod. To jsou jen příklady dat, která mohou Brňané nově čerpat či sdílet z veřejnosti přístupnému portálu data.brno.cz.
22.03.2018 - 19:00
Zhasnutí hradu Špilberk, Nové radnice a obelisku v Denisových sadech. Takovým způsobem se Brno v sobotu 24. března ve 20:30 připojí k Hodině Země 2018. Brněnské dominanty zůstanou po tmě jednu hodinu.
22.03.2018 - 16:25
Auta na zákazu zastavení Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Není složité narazit v Brně na řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy. Někteří si dokonce pletou značku zákazu zastavení se značkou parkoviště.
22.03.2018 - 10:29
Rodina, která využila šance na nový domov Foto: B. Kleinhamplová
Prodloužení nájemní smlouvy bylo v březnu schváleno čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 procent v udržení bydlení, kterou si Brno před...
22.03.2018 - 07:25
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
V Jihomoravském kraji prudce vzrostl počet lidí s tuberkulózou. Zatímco v roce 2016 bylo v kraji 47 nemocných, loni jejich počet vzrostl na 66.
21.03.2018 - 19:53
Energetici z jaderné elektrárny Dukovany úspěšně dokončili výměnu paliva v druhém výrobním bloku. Výměna skončila včera ve 14 hodin, odstávka však pokračuje. Stejně tak další servisní práce.
21.03.2018 - 18:00
Komentáře