Reklama
reklama

Diplomová práce o obytné krajině v příměstské oblasti Útěchova zaujala porotu

Již po jedenácté uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Soutěž studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Letos soutěžilo 29 účastníků z různých vědeckých oborů z celkem dvanácti fakult šesti vysokých škol. Ve středu byli vyhlášeni výherci na slavnostní studentské konferenci.

Odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru v letošním ročníku soutěže hodnotila celkem 29 prací, z toho 10 bakalářských a 19 magisterských. Spektrum témat bylo skutečně široké – od atomové spektrometrie či fylogenetiky přes ekonometrické modely až po návrh atlasu či environmentální souvislosti života v klášteře.

V kategorii diplomových prací se nejlépe umístila Jana Zuntychová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity s tématem Suburbánní výstavba jako obytná krajina. Jádrem práce je unikátní pojetí suburbánního prostoru na příkladu brněnského Útěchova. Obsahově i myšlenkově zdařilá práce přináší přenositelné řešení problému suburbánní sídelní kaše, se kterým se potýká snad každá obec, městys i město (nejen) v zázemí Brna.

V kategorii bakalářských prací uspěla Eliška Nekvapilová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s tématem Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk. Autorka předložila vyzrálý text postavený na mimořádném rozsahu práce v terénu, založené na aplikaci nové metody pro oslabení růstu trav při obnově květnatých luk. Výsledky této práce jsou přenositelné na jiné lokality v Jihomoravském kraji.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na studentské konferenci. Ocenění absolventi zde prezentovali své práce a výsledky, ke kterým dospěli.

„Vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených prací udělila komise hodnotitelů čtyři zvláštní ceny, tedy nejvíce za dobu konání soutěže. Deset udělených cen si rozdělili studenti šesti fakult čtyř vysokých škol,“ uvádí koordinátor soutěže Jan Trávníček z Lipky. „Těší nás vysoký zájem studentů i to, že letošní ročník přilákal také studenty jiných než jen jihomoravských univerzit, zastoupena byla rovněž Olomouc a České Budějovice. Současně je třeba vyzdvihnout kvalitu přihlášených prací – hodnotitelé letos označili dvě třetiny přihlášených textů za vynikající,“ doplnila Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu.

Soutěž pro studenty vysokých škol každoročně pořádá Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a Ekologickým institutem Veronica.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Máte rádi přírodu? Adoptujte si kousek. I tak by se dal popsat brněnský adopční program pro veřejnou zeleň. Kdokoli, kdo by měl zájem, může pečovat o kousek veřejné zeleně ve svém okolí. Adoptovat si...
19.03.2018 - 16:38
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Již 9. ročník Velikonočních slavnost se uskuteční na náměstí Svobody. Od pátku až do 1. dubna na zájemce čeká zpěv, tanec, hudba a 40 stánků s nejrůznějším sortimentem.
19.03.2018 - 11:22
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Kvůli politické situaci se strážníci v sobotu zabývali potyčkou v baru ve Starém Lískovci. Trojice se nepohodla s mladíkem kvůli uprchlické krizi.
19.03.2018 - 07:40
Arogantně, agesivně a vulgárně se v pátek večer prý projevovala žena, která přišla se psem do bystrcké provozovny.
18.03.2018 - 20:06
Pořídit si byt či dům a pak jej dále pronajímat. Češi koupi investičních nemovitostí v současné době stále považují za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní finance a úspory.
18.03.2018 - 17:31
Chodíme po městě každý den, ale málokdy se zastavíme a rozhlédneme se kolem sebe. Brněnské budovy přitom nabízí úžasnou architekturu, která je často opěvována pouze turisty, kteří se na rozdíl od nás...
18.03.2018 - 08:40
Komentáře