Reklama
reklama

Z Kuřimi do Tišnova po půl roce bez objížďky. Hradčany jsou již otevřeny

V úterý byl obnoven silniční provoz na nově rekonstruovaném průtahu silnice II/385 v obci Hradčany. K dnešnímu dni bylo tedy možné zrušit objížďku přes Malhostovice a Drásov, která komplikovala dopravu mezi Čebínem a Tišnovem po dobu více jak šesti měsíců.

Původní dlážděná vozovka v Hradčanech na silnici II/385 byla po řadu let předmětem kritiky motoristů, veřejnosti i médií.  V průjezdním úseku silnice nebyly žádné chodníky či odstavná stání a intenzívní doprava - více jak 15 tisíc aut za den - vlivem deformací vozovky ohrožovala bezpečnost silničního provozu a chodců.

Projektová příprava stavby jednoznačně stanovila, že rekonstrukci silnice musí předcházet výstavba nové kanalizace, a to jak splaškové tak i dešťové. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko získal po několika letech potřebnou dotaci na stavbu ČOV a splaškové kanalizace v celé obci v roce 2013 a zahájil stavební práce na úsecích splaškové kanalizace mimo hlavní silniční tah. 

Pro rok 2014 bylo dohodnuto, že s ohledem na stísněné poměry v zástavbě podél hlavní silnice, budou práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace koordinovány s rekonstrukcí silnice, která zahrnuje vedle přeložek inženýrských sítí i stavbu nové dešťové kanalizace, kompletní výměnu původní vozovky, nové chodníky, autobusové zálivy, odstavná stání a rekonstrukci mostu přes potok Lubě.

Uzavírka silnice byla stanovena od 1. dubna 2014 a veškerý silniční provoz mezi Tišnovem a Čebínem byl nasměrován přes obce Malhostovice a Drásov s vědomím, že kritický stav vyvolá zejména stísněná křižovatka v centru obce Drásov. V průběhu vedení objížďky bylo nutné přistoupit k celé řadě dopravních opatření, která alespoň částečně zmírnila negativní dopady. Ve spolupráci s představiteli obcí, policií a silničním úřadem byly operativně řešeny změny v dopravním značení, instalovány semafory pro zajištění bezpečnosti chodců. I přes tato opatření docházelo na objízdné trase ke kolizním situacím, zejména v případě dopravní nehody.

Samotný silniční průtah v obci Hradčany má  délku 0,880 km (včetně mostu přes potok Lubě). Celkové náklady financované z rozpočtu Jihomoravského kraje, úvěru EIB a dotace v rámci programu ROP jsou ve výši 33,8 milionu korun - bez nákladů na výstavbu splaškové kanalizace a bez nákladů obce na výstavbu chodníků, lávky pro chodce přes potok Lubě a úpravy prostranství za silniční obrubou. 

Současně s otevřením průtahu obcí Hradčany jsou uváděny do silničního provozu navazující úseky silnice II/385  v celkové délce 2,021 km a nákladech 11 milionu korun.

Dnes byl tedy uveden do silničního provozu úsek sil. II/385 od Tišnova přes Hradčany až po křižovatku Sentice v celkové délce 3,2 km.

Projekt ale dále pokračuje. V současné době jsou dokončovány úpravy na objízdných trasách u Sentic a Čebína, a byla zahájena oprava silnice III/37913 mezi Čebínem a Drásovem, kde je vyznačena uzavírka.

Stěžejní stavbou na silnici II/385 bude rekonstrukce nadjezdu nad železniční tratí u Čebína. S ohledem na nestabilní zemní těleso je plánováno kompletní odebrání násypů u nadjezdu a jejich nahrazení únosnými materiály a celková rekonstrukce mostního objektu s využitím plánované výluky na železniční trati Tišnov – Kuřim. Současně bude opraven i navazující úsek silnice až do Čebína. Tyto stavební práce o předpokládaném nákladu 43 milionů korun nelze realizovat bez úplné uzavírky. V předběžném harmonogramu je stanoveno, že stavební práce na nadjezdu nad železniční tratí proběhnou v období březen – červen 2015 a objízdná trasa bude vedena v jednom směru přes Sentice a ve druhém směru spojnicí Čebín – Drásov – Hradčany.    

Jihomoravský kraj do projektů spojených s rekonstrukcí silnice mezi Tišnovem a Čebínem, v celkové délce 4,1 km,  v souhrnu za období 2014 – 2015 investuje částku 105 milionu korun, které bude finančně pokryta z rozpočtu kraje, úvěru EIB a dotace EU v rámci programu ROP NUTS 2.Jihovýchod.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Fakultní nemocnice Brno zahájila koncem listopadu investiční akci - přístavba nové lékárny v přízemí pavilonu L v areálu Bohunic.
22.01.2018 - 20:09
Dopravní nehoda u obce Závist Foto: ZZS JMK
U obce Závist na Blanensku se střetl osobní automobil s kamionem. Řidič auta byl zaklíněný, vyprošťování trvalo více než půl hodiny. Ve vážném stavu byl transportován vrtulníkem do nemocnice.
22.01.2018 - 13:40
Ilustrační foto, alkohol Foto: Centrum news
Viditelně opilé mladé hochy zpozorovali strážníci v sobotu večer v Brně Medlánkách. Čtrnáctiletý chlapec nadýchal 1,86 promile alkoholu.
22.01.2018 - 06:56
Po více než dvouleté pauze se mnohonásobný držitel Ceny Anděl, Dan Bárta, chystá společně s kapelou ILLUSTRATOSPHERE posílenou o mezinárodně uznávaného bubeníka Martina Valihoru na velkolepé turné,...
21.01.2018 - 11:48
Po několikaměsíčním zkušebním provozu je nově více než šest desítek brněnských tramvají vybaveno systémem mazání okolků, tedy části tramvajového kola, která je ve žlábku kolejnice. Díky tomu po Brně...
20.01.2018 - 08:15
Revizor Foto: Centrum news
Osmadvacetiletý muž u sebe ve čtvrtek neměl jízdní doklad. Při snaze o útěk pořezal revizora nožem. Strážnici ho poté našli nedaleko od zastávky Přístaviště v Bystrci, kde se incident odehrál.
19.01.2018 - 16:03
Komentáře