Reklama
reklama

V problémové obytné zóně Brno opravilo už devátý dům

V úterý bude zkolaudován v pořadí již devátý bytový dům na ulici Bratislavská 36a v městské části Brno-střed. Rekonstrukce byla realizována v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města. Náklady na stavbu činily 28,5 milionu korun. Oprava byla zahájena v říjnu 2013.

Nosnými projekty regenerace bytového fondu v rámci IPRM je obnova jedenácti vybraných obecních bytových domů. Na domech jsou a budou kromě celkové regenerace provedeny nástavby nebo vestavby bytů do půdního prostoru a město tak získá dalších přibližně 63 nových bytů.

Rekonstrukce devátého domu se nyní dokončila v Bratislavské ulici č. 36a. Původně se zde nacházelo 13 bytových jednotek, objekt byl rekonstruován za plného vyklizení a byla provedena nástavba dvou pater. Počet bytů se zvýšil o čtyři nové byty v nástavbě, dvě další bytové jednotky vznikly rozdělením původních velkých bytů. Celkem bude po rekonstrukci v objektu 19 bytových jednotek.

Bytové jednotky budou ponechány v majetku města, do části se budou vracet původní nájemníci, zbývající část bude sloužit k řešení pořadníků žadatelů o bydlení vedených na městské části, k řešení požadavků na bydlení v celoměstském zájmu, dva byty jsou vyčleněny jako sociální a budou přiděleny  v souladu se statutem sociálních bytů. Dům byl postaven kolem roku 1906 jako součást blokové zástavby, je pětipodlažní a podsklepený.

Časově je Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města rozvržen do pěti let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2015. V roce 2010–2011 byly provedeny v rámci regenerace bytového fondu opravy celkem 16 bytových domů – výměny oken, zateplení domů, obnova fasád, opravy a doplnění zámečnických a klempířských prvků.

Z důvodu sledované udržitelnosti projektu budou v regenerovaných bytových domech zřízeny domovnické byty a bude výrazně zpřísněn dohled nad dodržováním pořádku.

Jako první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, z toho 16 vzniklo rekonstrukcí původních bytů a pět je nových v půdní vestavbě. Jako druhý byl kolaudován bytový dům Francouzská 44 s celkovým počtem 12 bytových jednotek, původně zde byly čtyři.

Třetím objektem byl bytový dům Francouzská 68 s 18 bytovými jednotkami, z toho dvě bezbariérové, a jedním nebytovým prostorem v přízemí. Čtvrtý byl bytový dům Francouzská 64 s 12 byty. Původně byly v objektu nebytové prostory v přízemí a čtyři byty v 1. patře. Jako pátý v pořadí byl v srpnu 2012 dokončen bytový dům Bratislavská 62, který byl jako jediný památkově chráněný a byl rekonstruován za částečného obydlení nájemníky. V domě je po rekonstrukci 25 bytových jednotek oproti původním 20.

Šestým v pořadí byl bytový dům Přadlácká 9, rekonstruovaný za plného vyklizení. Dispozičními úpravami zde vzniklo 17 bytů místo původních 12 a dva nebytové prostory v přízemí (u jednoho – soukromý klub – byl provoz zachován v co největším rozsahu i během výstavby). Jako sedmý byl opraven bytový dům Francouzská 20 s celkem 39 byty (původně jich bylo 34). Tento objekt byl rekonstruován za obydlení nájemníky, v nebytovém prostoru – restaurace – byl provoz omezen pouze minimálně. V červenci 2014 byl otevřen osmý dům na ul. Bratislavská 60, kde vzniklo 12 nových bytových jednotek, dům byl kompletně zrekonstruován. Výše investice byla 15,9 milionu korun.

Problémová lokalita

Pro realizaci integrovaného plánu je vymezena ohraničená problémová zóna na území městských částí Brno-střed a Brno-sever zahrnující části ulic Bratislavské, Cejlu, Francouzské, Körnerovy, Přadlácké a Staré a celé ulice Hvězdovou, Spolkovou a Soudní. Z hlediska polohy je toto území velice atraktivní, protože navazuje na centrum města. Z celkem 155 bytových domů v této zóně vlastní 57 domů město Brno.

Jednotlivé projekty v dané lokalitě jsou zaměřeny na regeneraci bytového fondu, revitalizaci veřejných prostranství a také na sociální oblast.

Dotačním zdrojem je Integrovaný operační program – oblast podpory 5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích, ze kterého jsou nebo v blízké budoucnosti budou čerpány finanční prostředky na všechny tři oblasti podpory.

Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 515 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje jsou odhadovány ve výši cca 338 milionů Kč. Vlastní dotace by měla být poskytnuta ve výši cca 169 milionů Kč.

O vzniku IPRM

Koncem roku 2008 byla zveřejněna možnost získání dotací z fondů Evropské unie na zlepšení stavu problémových obytných lokalit a město Brno zahájilo přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM). Existence plánu je podmínkou pro čerpání dotačních finančních prostředků EU.

Zmíněný integrovaný plán schválilo Zastupitelstvo města Brna v březnu 2009 a následně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo poskytnutí dotace na jeho realizaci. Plán obsahuje souhrn dílčích projektů a aktivit, které povedou ke zlepšení celkového vzhledu lokality a mohou pomoci řešit řadu palčivých problémů daného území

Autor: 
redakce
Aktuálně
Na jedné straně rozvoj města ve sportovní či dopravní rovině, na straně druhé obyvatelé či historické klenoty města. Situace týkající se směňování městských nemovitostí budí aktuálně v jihomoravské...
24.02.2018 - 09:07
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Radnice Brno-střed vypsala výzvu pro provozovatele kaváren, barů, restaurací a dalších podniků poskytujících občerstvení v městské části Brno-střed, aby umožnili využívat své toalety i kolemjdoucím...
23.02.2018 - 12:51
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Rekonstrukce silnic, uzavírky, opravy, výluky nebo i Velká cena. To vše zkomplikuje v následujících měsících brněnskou dopravu. Jak se s těmito problémy vypořádat co nejlépe řešil kraj spolu se...
23.02.2018 - 07:04
Plameny chatu zničily Foto: HZS JMK
V noci ze středy na čtvrtek hořela dřevěná chata v Brně-Bosonohách. Uvnitř našli hasiči ohořelé lidské torzo.
22.02.2018 - 12:28
Tramvaj Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Každý má občas "den blbec" a dělá chyby. Ať už je to zapříčiněné osobními důvody nebo se jen ráno vzbudil s bolestí hlavy. Co se ale stane, když takový den má zrovna řidič tramvaje a v...
22.02.2018 - 06:51
Pavel Navrátil vynikal vztahem k přírodě, citlivostí a smyslovostí malby a odvahou k technologickým experimentům, díky čemuž je řazen k důležitým osobnostem české malby 2. poloviny 20. století....
21.02.2018 - 20:11
Komentáře