Reklama
reklama

V Brně položili 3 500 metrů nových kolejí, na Dornychu už jezdí rychle tramvaje i auta

Ačkoli jsou dopravní omezení v letních měsících pro cestující nepříjemná, rekonstrukce tramvajových tratí jsou pro udržení bezpečného provozu městské hromadné dopravy nevyhnutelné. Od dubna letošního roku bylo opraveno pět úseků kolejových objektů na několika místech, poslední letošní větší rekonstrukce bude dokončena v říjnu. Investice do rekonstrukcí si vyžádaly náklady ve výši 170 milionů korun, celkově se opravil více než 3 500 metrů kolejí.

„Dobře fungující městská hromadná doprava je naší prioritou a bez investic se neobejde. Tyto finanční prostředky jsou rozumným výdajem, z něhož budou mít užitek nejen cestující v tramvajích, ale i ostatní Brňané,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka. „Rekonstrukce komunikací sice na čas znepříjemní život řidičům a obyvatelům dotčených ulic, což je mi líto, nicméně jde o nezbytnost, která se zúročí bezpečností a plynulostí provozu,“ dodal primátor.

Nejnáročnějšími, jak časově, tak finančně, byly rekonstrukce tramvajových tratí na ulicích Bráfova a Dornych. Na ulici Dornych nechal DPMB při rekonstrukci v úseku od Zvonařky po Svatopetrskou vyměnit koleje v délce 880 metrů, nového povrchu se v tomto místě dočkala i vozovka. Ke stavebním pracím v tomto místě se přidaly také Teplárny Brno, které zde vyměnily desítky metrů potrubí horkovodu. Z této rekonstrukce budou mít kromě cestujících v tramvaji a chodců, pro něž bude jízda po nových kolejích a chůze po nových chodnících příjemnější, radost také automobilisté. Kvůli špatnému stavu kolejí zde musely tramvaje projíždět omezenou rychlostí a auta je pak v koloně následovala. Na tuto skutečnost upozorňovala řidiče cedule s omluvou. Protože nová trať umožnuje již tramvajím průjezd standardní rychlostí, omluvná cedule byla v úterý 30. září odstraněna.

Stavebně náročná byla rekonstrukce kolejového trojúhelníku na křižovatce ulic Václavská – Křížová. „Jelikož se jedná o dopravně velmi vytížené místo, práce bylo nutné stihnout v krátkém čase. Dodavatel proto nasadil veškerou svou dostupnou techniku a pracovníky, aby veškeré kolejové objekty, kterým již končila životnost, stihl vyměnit za nové,“ uvedl ředitel Dopravního podniku Miloš Havránek.

Kromě nových tratí se cestující na začátku září dočkali také dalšího bezbariérového nástupního ostrůvku – konkrétně v zastávce Hlavní nádraží u viaduktu. Stávající délka ostrůvku (27 metrů) nepostačovala k obsluze celých tramvajových souprav - zadní dveře tramvaje se v zastávce dostávaly mimo ostrůvek, navíc výška nástupní hrany ani přístup na ostrůvek neumožňovaly bezbariérový přístup, ani nástup do vozidel.  

Po opravě je ostrůvek delší (33 metrů) a má atypický, nepravidelný tvar, který kopíruje tramvajovou trať. Ostrůvek je osazen ochranným zábradlím.

Přehled všech rekonstrukcí tramvajových tratí

Tramvajová trať Hlinky

Délka úseku:   380 m

Cena:              15,4 mil. Kč bez DPH

Původně zapanelovaný kolejový svršek byl kompletně obnoven za otevřený svršek, což umožnilo zvýšit traťovou rychlost.  

Tramvajová trať Palackého

Délka úseku:   301 m

Cena:              11,9 mil. Kč bez DPH

Nové kolejnice včetně podbití a zakrytí novými panely. Oprava probíhala v koordinaci se společností Brněnské komunikace, které opravily povrch vozovky. Ve směru do centra vznikla nová bezbariérová zastávka Husitská.

Tramvajová trať Kníničská

Délka úseku:   392 m

Cena:              11 mil. Kč bez DPH

Kompletní obnova otevřeného kolejové svršku různých tvarů kolejnic, která umožnila na trati zvýšit rychlost tramvají.

Tramvajová trať Bráfova, most přes Žabovřeskou

Délka úseku:   570 m

Cena:              36,6 mil. Kč bez DPH

Kompletní obnova otevřeného kolejové svršku různých tvarů kolejnic, oprava prvků na mostě. Rekonstrukce opět umožnila zvýšit traťovou rychlost.

Tramvajová trať Dornych (Zvonařka – Svatopetrská)

Délka úseku:   880 m

Cena:              42 mil. Kč bez DPH

Na trati, kde byla kvůli havarijnímu stavu snížená rychlost pro tramvaje, byla provedena kompletní obnova kolejového svršku různých tvarů kolejnic. Nové kolejnice byly uloženy do panelů a následně byla vozovka v celé šíři opatřena novým asfaltovým povrchem. Traťová rychlost zde mohla být zvýšena a zrušen byl zákaz míjení tramvají v oblouku u bývalých škrobáren.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku Křížová – Václavská

Délka úseku:   440 m

Cena:              18 mil. Kč bez DPH

Kompletní obnova kolejových objektů (výhybky, křížení) na hranici životnosti, úprava rozchodu a výměna kolejnic v přiléhajících úsecích až po ulici Poříčí, obnova asfaltových ploch v profilu dráhy.

Tramvajová trať Jana Babáka

Délka úseku:   560 m

Cena:              31,9 mil. Kč bez DPH

Kompletní obnova kolejového svršku v úseku, kde je kvůli špatnému technickému stavu omezena rychlost tramvají. Na místě položena nová asfaltová vrstva, po domluvě s Brněnskými komunikacemi by měl být položen asfalt v celé šíři ulice.

 

Autor: 
redakce
Aktuálně
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Letos v dubnu vyvolal poprask a nevoli obcí, o kterých se nelichotivě zmiňoval, nyní vychází jeho nová verze. Autentický průvodce To je Brno má i novou kapitolu, v níž dotčená místa vyzdvihují svou...
21.09.2017 - 19:53
Prostor Flédy se v neděli 1. října opět zaplní oblíbeným bleším trhem. Celkem tu nabídne téměř 50 lokálních prodejců vlastnoruční výrobky, věci z druhé ruky, knihy, originální retro věci a rozšíří se...
21.09.2017 - 13:38
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Komentáře