Reklama
reklama

Prý vznikla z lenosti, dnes do ní denně nahlíží tisíce lidí

Internetová encyklopedie dějin Brna slaví desáté narozeniny. Veřejnosti byla zpřístupněna 12. května 2004. Brno se tak stalo prvním městem u nás, které má svou vlastní encyklopedii. Dnes encyklopedie zahrnuje téměř 50 000 záznamů a více než 16 000 fotografií. Základním a pomyslným rozcestníkem encyklopedie se staly brněnské ulice a náměstí, na něž volně navazují záznamy k brněnským osobnostem, událostem, pomníkům, pamětním deskách, uměleckým dílům, stavbám i archeologickým lokalitám.

Odkdy jsou brněnské domy označeny čísly? Kdy se v Brně konaly první atletické závody žen? Kdo provedl první dokumentovanou anatomickou pitvu na Moravě? Které divadlo poprvé v Evropě ozářilo světlo Edisonových žárovek? Kdy byla zahájena stavba trati Masarykova okruhu? Na tyto a mnohé další otázky je možné najít odpověď na stránkách Internetové encyklopedie dějin Brna, do níž mohli čtenáři poprvé nahlédnout přesně před 10. lety.

Celý autorský kolektiv tvoří téměř čtyři desítky odborných pracovníků několika brněnských kulturních a vzdělávacích institucí. Veškeré úkony – vkládání dat, přípravu a doplňování obrazové dokumentace provádějí členové autorského kolektivu zcela bez nároku na honorář, nad rámec svých pracovních povinností, často ve svém volném čase.

Od roku 2012 má Internetová encyklopedie dějin Brna svůj profil také na Facebooku. Ten každý den nabízí jednu zajímavost z rozsáhlé databáze. Velkým tahákem pro jeho čtenáře jsou i srovnávací fotografie brněnských ulic a náměstí, které od data jejich pořízení dělí i více než 100 let. Významná výročí brněnských osobností i událostí Internetová encyklopedie dějin Brna připomíná i na svém účtu na Twitteru.

POČÁTKY A jak to všechno začalo? Známá brněnská historička a spoluzakladatelka Internetové encyklopedie dějin Brna Milena Flodrová říká, že za všechno mohou zvídavé telefonáty Brňanů. Nejvíce dotazů se týkalo starých názvů ulic. Stále častěji se objevovali otázky typu „Tady píšou o náměstí Císaře Josefa, ale kde to je dnes?“
A historička hledala, dělala si poznámky a tak vlastně budovala svou databázi brněnských ulic a náměstí.
Nezaháleli ani další budoucí encyklopedisté, kteří si rovněž vytvářeli pomocné kartotéky z oblastí, jimž se profesně věnovali. Odtud už pak nebyla až tak daleká cesta k myšlence vytvořit brněnskou encyklopedii, kde by všechny tyto informace byly shromážděny.
Základy současné encyklopedické databáze se začaly rodit v roce 2001. Neocenitelnou práci po celé toto přípravné období odváděl kolega Marek Peška, archeolog z brněnské obecně prospěšné společnosti ARCHAIA, který průběžně programoval, měnil, doplňoval a především propojoval jednotlivé tematické okruhy encyklopedie podle stále náročnějších požadavků autorského kolektivu. Teprve koncem roku 2003 byly tyto práce svěřeny profesionálům z grafického studia Černá a fialová a celá databáze se tak zpřístupnila autorskému kolektivu na internetu. Současně se vedle tzv. autorské verze začala vytvářet verze uživatelská (veřejnosti přístupná od 12. května 2004), věnovaná jako dárek Brňanům ke 100. výročí založení jejich muzea, Muzea města Brna.
Právě tehdy - po třech letech práce na tvorbě tehdy neveřejné databáze - se poměrně malý hlouček autorů rozhodl jít s kůží (tedy s encyklopedií) na internetový trh. Tehdy stránky www.encyklopedie.brna.cz nabízely pouhých několik stovek hesel a obrazů.
Krátce po zpřístupnění encyklopedie na internetu se k původnímu autorskému kolektivu přidali kolegové z dalších brněnských kulturních a vzdělávacích institucí. Každé dva měsíce se na pracovních encyklopedických schůzkách pravidelně setkávají necelé dvě desítky autorů, část z nich se na tvorbě encyklopedie podílí od samotného počátku, tedy již od zmíněného roku 2001.

SOUČASNOST Dnes encyklopedické stránky prezentují téměř 50 tisíc záznamů a více než 16 tisíc fotografií. Díky elektronické podobě je možné hesla mezi sebou vzájemně provázat a do databáze vkládat i nekonečné množství obrazového materiálu, jehož prezentaci by si žádná publikace nemohla dovolit.
Nové údaje i obrazy, které jsou do encyklopedie doplňovány, je možné sledovat prostřednictvím sekce Nová hesla a Nové obrazy.
Nejnavštěvovanějším tematickým okruhem jsou Ulice. Snad i proto, že nabízí zcela aktuální výčet současných názvů všech brněnských ulic a náměstí, včetně možnosti jejich zobrazení přímo na mapě. Nově vzniklá pojmenování jsou do této encyklopedie doplňována bezprostředně po schválení Zastupitelstvem města Brna (podobně jsou aktualizovány údaje v další části databáze věnované současným i již odstraněným pomníkům a pamětním deskám).
Druhý nejvyšší počet zobrazených záznamů ze strany uživatelů evidujeme v části encyklopedie věnované brněnským událostem.
Nejvíce čtenářů je samozřejmě z České republiky, dále následují Slovensko, Německo, USA, Rakousko a Velká Británie. Zaznamenáváme však vstupy třeba i ze vzdáleného Iráku nebo Japonska. V případě vstupů ze zahraničí se jedná nejen o naše krajany, ale i bývalé studenty některé z brněnských vysokých škol, kteří v Brně strávili část svého života. O zpřístupnění informací, které jsou zatím jen v češtině, si však píší i cizinci, které zaujme ve vyhledávači objevené jméno či fotografie.

Finanční podpora
Projekt zastřešují a na jeho financování se podílejí Muzeum města Brna, Archaia Brno o. p. s. a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a to jak z vlastního rozpočtu, tak zejména prostřednictvím grantů, dotací a sponzorských darů (jejich výčet je uveden v sekci Finanční podpora). Autorský kolektiv encyklopedická hesla vytváří bez nároku na honorář, nad rámec svých pracovních povinností, často jen ve volném čase.
Získané finanční prostředky jsou určeny výhradně na údržbu, rozvíjení a rozšiřování encyklopedického softwaru. Možná ironií osudu je, že žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury nebyla v programu MMB na období 2014-2016 pro projekt Internetové encyklopedie dějin Brna schválena.
Město Brno se bohužel nijak nepodílí ani na propagaci encyklopedie, přestože je věnována právě jeho historii (umístění banneru encyklopedie na úvodní stranu oficiálních stránek města Brna se podařilo až letos, tedy 10 let od zpřístupnění encyklopedie veřejnosti).
Na tvorbě databáze se podílejí i studenti FF MU. V rámci Studentského modulu, který byl pro ně v prostředí encyklopedie vytvořen, zpracovávají samostatně pod supervizí lektorů hesla, která si na začátku každého semestru vyberou z nabídky. Obohacují tak nejen obsah encyklopedie, ale i své znalosti a metodiku odborné práce.

BUDOUCNOST Encyklopedie je živým, stále se rozvíjejícím organismem s řadou plánů do budoucna. Před dokončením je mapový prohlížeč, který umožní srovnávat historické mapy a plány se současnou podobou Brna, do které budou aktivně propojena topograficky ukotvitelná hesla z encyklopedické databáze.
V dlouhodobějším záměru figuruje na prvním místě snaha o zpřístupnění encyklopedie pro využití v mobilních telefonech, které by zájemcům nabídlo informace o historii navštíveného místa. Realizace těchto plánů je však závislá na výši finančních prostředků, které se pro tento projekt podaří získat. Hlavním cílem autorského kolektivu zůstává především rozšiřování databáze a prohlubování její kvality. Na otázku, kdy bude Internetová encyklopedie kompletní, odpovídají její autoři, že nikdy. Do databáze totiž neustále zařazují nová data a obrazové materiály, které mapují nejen historii, ale i aktuální dění.

SPOLUPRÁCE S MÉDII I DALŠÍMI INSTITUCEMI
Ze stránek internetové encyklopedie dějin Brna čerpají nejen čtenáři, badatelé, studenti, ale i média.
Zejména kalendárium aktuálních výročí, pravidelně generované v úvodní straně encyklopedie je významným podkladem pro připomínku výročí brněnských osobností a událostí. Mediím, s nimiž úzce spolupracujeme, vygenerovaná výročí zasíláme i s několikaměsíčním časovým předstihem.
Kalendárium brněnských výročí z našich stránek přebírají i další brněnské instituce - např. Knihovna Jiřího Mahena. Autorský kolektiv naší encyklopedie se již několik let pravidelně podílí na přípravě nesoutěžní hry pro děti a rodiče "Všude dobře v centru nejlíp", kterou každým rokem pořádá Kulturní a vzdělávací středisko Botanka. V mapování aktuálního stavu brněnských pomníků a pamětních desek (často poškozených vandaly) se velmi se osvědčuje naše spolupráce s Městskou policií Brno.

SPOLUPRÁCE SE ČTENÁŘI
V roce 1987 koncil jsem studojum v brne , bydlil jsem na lesne , heleny malirove 14 , zili tam rodice (karel fric) , prosim vas chci vedet, jak se jmenuje ta cast od mesta a jak se jmenuje ta ulice. ja vas prosim a cekam odpoved. Vas kamarad jamal. Takhle začala korespondence s jedním ze čtenářů naší encyklopedie krátce po jejím zpřístupnění na internetu. V tomto případě se jednalo o jednoho bývalého Iráckého studenta VUT v Brně.
Nutno zmínit, že obrovskými pomocníky v rozvíjení tohoto ojedinělého projektu jsou právě naši čtenáři. Řada z nich přispěla doplněním nebo „jen“ opravou informací, někteří se stali pravidelnými přispěvateli, jiní poskytují obrazový materiál, který by patrně zůstal ukryt v rodinných archivech.
Internetová podoba projektu umožňuje jednotlivá hesla kdykoli doplňovat i opravovat.

FACEBOOK Od roku 2012 má Internetová encyklopedie dějin Brna svůj profil také na Facebooku . Ten každý den nabízí jednu zajímavost z rozsáhlé databáze. Velkým tahákem pro jeho čtenáře jsou i srovnávací fotografie brněnských ulic a náměstí, které od data jejich pořízení dělí i více než 100 let.
Nedávno jej doplnil i profil na Twitteru.

STATISTIKA:
- počet hesel: 50 000, počet obrazů - 16 000
- nejsledovanější tematický okruh: Ulice a náměstí
- okruh s největším počtem hesel: Osobnosti
- nejvyšší návštěvnost: středa, nejnižší: pátek
- vzdálení pisatelé: Japonsko (dotaz na Roberta Musila (prozaik, esejista, dramatik).

Autor: 
redakce
Aktuálně
Srpen 1968 Foto: Archiv DUMB
Půl století uplyne od chvil, kdy se z rozhlasu neslo: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky...
21.08.2018 - 07:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Už za čtrnáct dní se vrací děti do školních lavic. Na mnoha místech je budou vítat zrekonstruované prostory. Město Brno v letošním roce poskytlo do oprav škol a školek přes 200 milionů korun.
20.08.2018 - 19:55
K dramatickému případu v Husově ulici přivolala včera v noci strážníky kolemjdoucí.
20.08.2018 - 19:07
Zlatá tramvaj Foto: MMB
První tramvaj se Brnem projela 17. srpna 1869. Ke 150. výročí, které připadá na příští rok, připravuje Dopravní podnik města Brna řadu akcí. Brňané si teď mohou adoptovat sedačku v tramvaji a tím...
20.08.2018 - 06:30
Chládek vyhledávají kvůli vysokým teplotám nejen lidé, ale také zvířata. Ta dokážou být nezvykle urputná, jak se ve středu odpoledne přesvědčili strážníci vyslaní do bytu v Králově Poli.
18.08.2018 - 07:26
Den Brna Foto: TIC Brno
Neúspěšné obléhání Brna Švédy se letos poprvé slaví hned dva víkendy po sobě. Ten první – duchovně-hudební – již máme za sebou. Nyní probíhá doprovodný program a schyluje se k bojovému střetu na...
17.08.2018 - 07:00
Komentáře