Reklama
reklama

Přívalový déšť způsobil v Brně škodu za dva miliony, voda nejvíc řádila v kolektorech

Od chvíle, kdy Brno ve čtvrtek 31. července zasáhl přívalový déšť, uplynulo 20 dní. Během této doby se podařilo určit a vyčíslit škody a postižené instituce je již odstranily nebo intenzivně na jejich eliminaci pracují. Jedná se o Knihovnu Jiřího Mahena, Hvězdárnu a planetárium Brno, Dům umění města Brna nebo Janáčkovo divadlo. Jejich služby pro veřejnost by tak neměly být výrazně omezeny. Voda ale v Brně napáchala škody za více než dva miliony korun.

Hned druhý den po dešťové pohromě kontroloval situaci na některých místech a v některých institucích i primátor Brna Roman Onderka. "Všude jsem zaznamenal intenzivní snahu o to škody minimalizovat a co nejdříve odstranit. Poté, co velmi účinně a profesionálně zasáhli hasiči a policisté, se do úklidu a napravování škod v prostorách postižených institucí pustilo jejich vedení společně se zaměstnanci, profesionálními úklidovými četami i odborníky, kteří kontrolovali rozsah škod a vyčíslovali jejich výši. Díky flexibilitě všech zúčastněných je většina institucí už zase v provozu. Vše samozřejmě i nadále pečlivě sleduji a těší mě, že se následky deště postupně daří odstrańovat. Všem, kteří se na tom podílejí, patří můj dík,” uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Jak se ale daří škody odstraňovat a jaká je jejich výše?

V Knihovně Jiřího Mahena bylo zasaženo atrium knihovny. Voda poškodila počítačovou techniku, nábytek, podlahovou krytinu na dvou ochozech a obvodové zdivo.

Hasičský sbor odčerpal vodu z atria a následně úklidová firma a všichni zaměstnanci začali uklízet. Po kontrole elektroinstalace byla knihovna opět otevřena v pondělí 4. srpna, pro veřejnost však nejsou k dispozici počítače s přístupem na internet. Kvůli promáčeným podlahám, které se po obvodu vzdouvají, byl dočasně částečně omezen přístup na ochozy. V průběhu minulého týdne došlo k popraskání pultové desky na obslužném pultu v atriu, což se  v prvních dnech po události neprojevilo.

Opravy poškozených podlah, nábytku, techniky, malování objektu se budou řešit průběžně. Škody jsou odhadovány cca ve výši 350 až 450 tisíc korun.

Ve hvězdárně a planetáriu voda zatekla do exploratoria a poničila chodníky kolem budovy. V exploratoriu lze důsledky zaplavení zatím stěží odhadnout. Je evidentní, že podlaha "pracuje", proto budou škody znát až za několik týdnů. Chodníky budou opraveny a upraveny tak, aby se minimalizovala jejich eroze. Kvůli omezení rizika zatečení vody do exploratoria bude pravděpodobně vybudována záchytná jímka s automatickým čerpadlem. O technickém řešení se ale stále ještě diskutuje. Je také třeba opravit poničené omítky – ty, které jsou vidět, ihned, ostatní později.

Provoz hvězdárny není nijak omezen. Zatím je vyčíslena škoda za chodníky na 150 tisíc korun. 

Špatně rekonstruovaným světlíkem a pískovcovými komíny na střeše Domu umění zatéká jak do hlavního sálu, tak do Galerie J. Krále vždy při větších deštích. Dochází rovněž k vlhnutí omítky v Galerii J. Krále. Zatékání světlíku a sanace omítek jsou řešeny v rámci reklamace rekonstrukce Domu umění z roku 2010.
Dům umění tedy bude u pojišťovny uplatňovat prostřednictvím magistrátu pouze škodu na výmalbě, která činní cca 8 tisíc korun. V rámci pojištění děl je uplatňována škoda ve výši cca 40 tisíc korun za velkoformátové tisky na hedvábném papíru od umělkyně G. Weimann, jejíž díla se vlivem vlhkosti zkroutila.

Po zatečení do trafostanice bylo Janáčkovo divadlo přes noc odpojeno od sítě elektrické energie, byl zajištěn náhradní zdroj a probíhalo intenzivní vysoušení. Provoz divadla nebyl vzhledem k divadelním prázdninám narušen. Jakmile bude ukončena stavba parku a opravena izolace terasy Janáčkova divadla, bude odstraněna také příčina zatečení. Škoda je odhadnuta na 80 tisíc korun, v současné době vše řeší pojišťovna.

Z náměstí Svobody a ulicí Masarykovou proteklo velké množství vody přes kolektor Kobližná až na Malinovského náměstí. Pracovníci Technických sítí Brno v co nejkratší možné době ve spolupráci s hasičským záchranným sborem vodu odčerpali, čímž zabránili milionovým škodám.

V následujících dnech byly v zaplavených částech kolektoru provedeny hrubé čisticí práce, kontaminovaný odpad byl vyvezen a uložen podle daných pravidel. Prostory kolektoru byly ručně dočištěny včetně nutné dezinfekce.

Poškozené protipožární dveře, které poničila voda, pracovníci zatím provizorně opravili. V následujícím měsíci bude nutné zcela vyměnit tři kusy těchto speciálních dveří tam, kde záplavová vlna zničila i ocelové rámy. U dalších dvou dveří poničila zámkový mechanismus. Dokončena byla také oprava sedmi protipožárních přepážek mezi jednotlivými úseky kolektoru, které voda rovněž zdevastovala. Poškozena byla i dvě teplotní čidla, která monitorují spodní hranici teploty v kolektoru kvůli možnému zamrznutí. Ta budou opravena v nejbližší době.

Vyčíslování celkové škody zatím stále probíhá. Dosud realizované náklady na opravy a nutné práce činí 550 tisíc korun. Předpokládaná částka na výměnu protipožárních dveří se odhaduje na 250–300 tisíc korun.

Díky včasnému zásahu pracovníků Technických sítí a rychlému odstranění následků deště záplava naštěstí nijak neovlivnila provozuschopnost umístěných inženýrských sítí a kolektory zůstaly po celou dobu plně funkční. K dnešnímu dni jsou tedy nejen provozuschopné, ale podařilo se odstranit téměř všechny následky prudkých dešťů.

Dopravní podnik města Brna sečetl škody po deští na půl milionu korun. Nejvyšší částkou je oprava vykolejené tramvaje a poškozených kolejí.

V Labyrintu došlo k zaplavení vodou a hlavně bahnem ze stavby a rekonstrukce Zelného trhu. Poškozena byla klimatizace, elektroinstalace a všechny exponáty.K čištění prostoru podzemí od bahna musela být objednána firma, která čistila nejen podlahy, ale i stěny.

Čištění exponátů probíhá v současné době, a to jak na místě, tak i v restaurátorských dílnách. Vzhledem  ke zvýšené vlhkosti dochází nadále k destrukci exponátů – postupnou hnilobou a plísněmi. Bude nutné opakované čištění. V prostoru jsou dva vysoušeče vlhka, klimatizace stále není v provozu.

Škodní komise prostory i exponáty prohlédla, finanční výše škody není zatím vyčíslena. Provoz musel být uzavřen na 5 dnů, odhadnutá ztráta na vstupném činí až 80 tisíc korun.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pojem veřejná zeleň si v pátek velmi svérázně vyložila třiapadesátiletá žena.
15.07.2018 - 19:59
Na výstavě „Vize modernosti. Rudolf Sandalo“ na hradě Špilberku bude k vidění originální kus nábytku z vily Tugendhat – lavice, která stála před slavnou onyxovou stěnou. Výstavu unikátních originálů...
15.07.2018 - 07:35
Novou leteckou linku z Brna na Milán-Bergamo začne od nového zimního letového řádu 2018 provozovat dvakrát týdně letecká společnost Ryanair.
14.07.2018 - 19:52
V sobotu 14. 7. zahájí v Brně provoz nové středisko RETRO-USE na adrese Francouzská 36. Podobné zařízení ve Škrobárenské ulici v Brně-Černovicích, které fungovalo od roku 2016, ke stejnému dni...
14.07.2018 - 08:45
Současná situace s městskou hromadnou dopravou v Brně se nezlepší. Naopak. Brňané mohou očekávat další výluky. Od půlnoci 16. července 2018 do 27. července 2018 přestanou jezdit tramvaje mezi...
13.07.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
Úderům do hlavy ocelovými tyčemi se nevyhnul starší muž, kterého napadla trojice mladíků ve věku třináct a patnáct let. Muž v autě s pootevřeným okýnkem spal. Děti putovali do výchovného zařízení.
13.07.2018 - 11:35
Komentáře