Reklama
reklama

Nová fasáda by ze tří stran měla změnit Mahenovo divadlo, dělníci ho omyjí vodou

Z Malinovského náměstí je brněnské Mahenovo divadlo nádhernou památkou. Průčelí divadla je totiž opravené již od roku 2002. Nyní by se opravy mohly dočkat i fasády divadla z ulic Rooseveltova, Za Divadlem a Dvořákova. Nejdřív ale bude potřeba omýt starou fasádu tlakovou vodou.

Hlavní průčelí Mahenova divadla dominuje svou krásou a vznešeností urbanisticky velmi cennému prostoru, ve kterém se nachází. Vedle oprav fasády byly na průčelí divadla provedeny klempířské práce, přístupová cesta k průčelí divadla byla osazena novou žulovou dlažbou, k výslednému vyznění přispěla i nová parková úprava. Nyní rada města doporučila zastupitelům schválit posouzení projektu „Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulic Rooseveltova, Za Divadlem a Dvořákova“. Město plánuje, že za opravy fasád divadla utratí 36,3 milionu korun.

„Tyto práce mají návaznost na rekonstrukci průčelí divadla.  Mahenovo divadlo si rozhodně zaslouží, aby bylo postupně opravováno,“ uvedla k projektu náměstkyně primátora Jana Bohuňovská.

Mahenovo divadlo v Brně patří svojí monumentální novorenesanční budovou k prvořadým památkám města. Jde také o unikátní technickou památku - první elektricky osvětlené divadlo na evropském kontinentě. Jeho elektrifikaci provedla pařížská Société électrique Edison a výhradně pro potřeby divadla také zbudovala v Offermannově (nynější Vlhké) ulici parní elektrárnu. Objekt Mahenova divadla je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a je součástí památkové rezervace.

Mahenovo divadlo při opravě průčelí. Foto: www.keim.cz

Pozoruhodným faktem je, že divadlo sloužilo od svého vzniku takřka v originální podobě a s původním vybavením téměř devadesát let. Až v letech 1971-1978 se divadlo dočkalo komplexní obnovy. Bohužel byl zvolen nevhodný technologický postup obnovy fasády a užití nátěrové hmoty. Nátěr byl proveden neprodyšným disperzním materiálem, což mělo neblahý degradační důsledek na omítkové vrstvy pod ním. Při zahájení současné rekonstrukce v prosinci roku bylo zjištěno, že pod nátěrem, zvláště pak v místech zatečení, jsou omítky silně poškozené a při propíchnutí vrstvy barvy se omítka vysypává. Bylo nutné tyto vrstvy barev odstranit.  Volba vhodného nátěrového systému vycházela z důkladné restaurátorské správy zadané Státním památkovým ústavem v Brně. Na základě laboratorní analýzy vzorků bylo zjištěno, že nejstarší omítkové vrstvy byly bez nátěru. Původní nahnědlá, respektive načervenalá barva některých ploch omítek byla způsobena přítomností pigmentů oxidu železa. Hlavní pojivo původních omítek je hydraulické vápno.

Prvním krokem při rekonstrukci fasády ovšem bude důsledné a pečlivé očištění kamenných prvků od prachu, výkalů holubů a rozpadlých částí kamene.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Pokoje zalité sluncem a doširoka otevřené okenice, se kterými si pohrává lehký vánek se slanou příchutí. A šplouchání moře. Idylická představa bydlení, která ožívá především nyní, v čase...
18.09.2017 - 18:18
Komentáře