Reklama
reklama

Město chystá další opravu parku Špilberk, vybuduje i cestu z ulice Údolní

Revitalizace městských parků na Špilberku pokračuje další, v pořadí již třetí etapou, která zahrnuje rekonstrukci kočárkové cesty s přilehlými plochami zeleně včetně cest spojujících Velký a Malý Špilberk a rekonstrukci sítě bočních cest na jihozápadní straně kopce. Součástí projektu je také komplexní revitalizace přístupové cesty do parku Špilberk z ulice Údolní, která je v současné době takřka v havarijním stavu. Bude zde vybudována nová komunikace, odpočívadlo s lavičkami, veřejné osvětlení a související terénní a sadové úpravy.

Rada města Brna dnes schválila odůvodnění veřejné zakázky. Předpoklad zahájení realizace je přelom zimy a jara 2015 s předpokládanou investicí ve výši 39,2 milionu korun. V této částce je zahrnuta dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod až 85 procent.

Co se děje v současnosti na Špilberku?

Koncem srpna 2014 byla zahájena oprava severní hradby Špilberku předáním staveniště zhotoviteli s celkovou investicí ve výši 19,3 mil. Kč. V rámci opravy severní hradby bude provedeno její statické zajištění, bude opravena vnější cihelná přizdívka hradby a hradba bude po celé délce odvodněna. Současně bude provedena rekonstrukce části severní terasy (kurtiny) přilehlé k hradbě, spočívající v opravě odvodňovacích žlabů a předláždění této části terasy žulovými kostkami. V rámci rekonstrukce hradby a terasy bude rovněž uložen požární suchovod. Hotovo by mělo být koncem ledna 2015.

V roce 2013 dokončilo město Brno opravu jižního křídla hradu Špilberk za celkovou částku ve výši 155 mil. Kč. Rekonstrukční práce začaly v únoru 2011. Dotýkaly se především dosud neopravené a veřejnosti nepřístupné části hradu, zejména jeho jižního křídla, ale zasáhly také střední křídlo a východní baštu s bastionem. Investice zahrnovala i venkovní úpravy při hospodářském zázemí, které umožní propojení okruhu venkovní vyhlídkové trasy přes vodojemy, aby návštěvníci mohli obejít celý komplex areálu této památky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Letos v dubnu vyvolal poprask a nevoli obcí, o kterých se nelichotivě zmiňoval, nyní vychází jeho nová verze. Autentický průvodce To je Brno má i novou kapitolu, v níž dotčená místa vyzdvihují svou...
21.09.2017 - 19:53
Prostor Flédy se v neděli 1. října opět zaplní oblíbeným bleším trhem. Celkem tu nabídne téměř 50 lokálních prodejců vlastnoruční výrobky, věci z druhé ruky, knihy, originální retro věci a rozšíří se...
21.09.2017 - 13:38
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Komentáře