Reklama
reklama

K územnímu plánu podali lidé v Brně osmnáct set připomínek

Brněnský magistrát přijal kolem 1800 připomínek a námitek k aktualizaci územního plánu, které splňovaly požadované náležitosti. Dalších více než 2000 připomínek nelze podle mluvčího brněnské radnice Pavla Žáry kvalifikovat jako řádně podané. Během několika týdnů vypracuje magistrát návrh na vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách.

Magistrát města Brna obdržel v rámci projednávané Aktualizace Územního plánu města Brna ve stanovené lhůtě do 11. února 2014 1800 námitek a připomínek, které lze kvalifikovat jako řádná podání. Po skončení projednání upraveného návrhu změny „Aktualizace ÚPmB“ vypracuje Odbor územního plánování a rozvoje návrh na vypořádání připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a následně bude tento návrh doručen státním orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, které mají lhůtu 30 dnů, aby uplatnily svá stanoviska.

Poté bude návrh na vydání změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ s odůvodněním předložen k projednání orgánům města – Komisi RMB pro rozvoj města, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna. Předpoklad projednání v ZMB je květen či červen letošního roku. Aktualizace ÚPmB  by tak mohla začít platit v průběhu prázdnin.

Celková čísla

Připomínky:    525

Námitky:      1 273

Ostatní podání, která nejsou způsobilá vyvolat právní účinky (připomínky či námitky):    2 351

Návštěvníci, kteří si přišli prohlédnout vystavenou změnu ÚPmB do budovy MMB na Kounicovu ul.: 715

Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou?

Námitku podává vlastník nemovitosti, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (tj. fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně zastupuje min. 200 občanů uplatňujících věcně shodnou připomínku)

Připomínku může podat každý.

Projednání návrhu „Aktualizace ÚPMB“ je stále jen projednání změny platného územního plánu, nejedná se o nový územní plán, resp. koncept nového územního plánu zpracovaný ve 3 variantách, který byl velmi intenzivně projednáván s brněnskou veřejností na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 i formou tematicky zaměřených besed. Ačkoli je tato aktualizace změnou obsáhlou, je to pořád jen změna ÚPMB, nemění se urbanistická koncepce rozvoje města ani zásady upořádání systémů dopravní a technické infrastruktury. Z podstatné části je to „narovnání“ územního plánu ve vztahu k reálnému a již realizovanému rozvoji města. Jedná se konkrétně o změny, které byly schváleny zadáním Zastupitelstva města Brna v roce 2009, nelze tedy navrhovat změnu, která nebyla předmětem tohoto zadání.

Zadání „Aktualizace ÚP města Brna“ bylo schváleno již v roce 2009. Zpracovaný návrh změn byl zveřejněn v první polovině roku 2013. Tedy celý druhý půlrok 2013 probíhala nesčetná jednání a projednávání návrhů, nejen z úrovně MMB, ale i na městských částech.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Prostor Flédy se v neděli 1. října opět zaplní oblíbeným bleším trhem. Celkem tu nabídne téměř 50 lokálních prodejců vlastnoruční výrobky, věci z druhé ruky, knihy, originální retro věci a rozšíří se...
21.09.2017 - 13:38
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Komentáře