Reklama
reklama

K územnímu plánu podali lidé v Brně osmnáct set připomínek

Brněnský magistrát přijal kolem 1800 připomínek a námitek k aktualizaci územního plánu, které splňovaly požadované náležitosti. Dalších více než 2000 připomínek nelze podle mluvčího brněnské radnice Pavla Žáry kvalifikovat jako řádně podané. Během několika týdnů vypracuje magistrát návrh na vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách.

Magistrát města Brna obdržel v rámci projednávané Aktualizace Územního plánu města Brna ve stanovené lhůtě do 11. února 2014 1800 námitek a připomínek, které lze kvalifikovat jako řádná podání. Po skončení projednání upraveného návrhu změny „Aktualizace ÚPmB“ vypracuje Odbor územního plánování a rozvoje návrh na vypořádání připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a následně bude tento návrh doručen státním orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, které mají lhůtu 30 dnů, aby uplatnily svá stanoviska.

Poté bude návrh na vydání změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ s odůvodněním předložen k projednání orgánům města – Komisi RMB pro rozvoj města, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna. Předpoklad projednání v ZMB je květen či červen letošního roku. Aktualizace ÚPmB  by tak mohla začít platit v průběhu prázdnin.

Celková čísla

Připomínky:    525

Námitky:      1 273

Ostatní podání, která nejsou způsobilá vyvolat právní účinky (připomínky či námitky):    2 351

Návštěvníci, kteří si přišli prohlédnout vystavenou změnu ÚPmB do budovy MMB na Kounicovu ul.: 715

Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou?

Námitku podává vlastník nemovitosti, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (tj. fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně zastupuje min. 200 občanů uplatňujících věcně shodnou připomínku)

Připomínku může podat každý.

Projednání návrhu „Aktualizace ÚPMB“ je stále jen projednání změny platného územního plánu, nejedná se o nový územní plán, resp. koncept nového územního plánu zpracovaný ve 3 variantách, který byl velmi intenzivně projednáván s brněnskou veřejností na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 i formou tematicky zaměřených besed. Ačkoli je tato aktualizace změnou obsáhlou, je to pořád jen změna ÚPMB, nemění se urbanistická koncepce rozvoje města ani zásady upořádání systémů dopravní a technické infrastruktury. Z podstatné části je to „narovnání“ územního plánu ve vztahu k reálnému a již realizovanému rozvoji města. Jedná se konkrétně o změny, které byly schváleny zadáním Zastupitelstva města Brna v roce 2009, nelze tedy navrhovat změnu, která nebyla předmětem tohoto zadání.

Zadání „Aktualizace ÚP města Brna“ bylo schváleno již v roce 2009. Zpracovaný návrh změn byl zveřejněn v první polovině roku 2013. Tedy celý druhý půlrok 2013 probíhala nesčetná jednání a projednávání návrhů, nejen z úrovně MMB, ale i na městských částech.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Dukovany Foto: Centrum news/Tomáš Varga
V letošním roce by Dukovany měly přijmout přibližně 120 pracovníků a budou dál významně investovat. Celkem hodlá ČEZ v letošním roce vynaložit v Dukovanech 1.795.000 000 korun. Kromě jiného bude...
20.02.2018 - 16:20
Ilustrační foto, policie Foto: Centrum news
Devadesátiletou seniorku oblečenou pouze do pyžama zahlídla kolemjdoucí žena v Černých Polích. Chtěla jí pomoct, ale zmatená důchodkyně nedokázala říct, co potřebuje.
20.02.2018 - 07:04
Novinky a trendy ze světa potravinářství přinese od 27. února do 2. března na brněnské výstaviště Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Tradičně jej doplní i další veletrhy z příbuzných oborů -...
19.02.2018 - 18:08
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Bary, restaurace i diskotéky. Takové brněnské podniky měli v hledáčku policisté v noci z pátku na sobotu. Kontrolovali, zda tam neodchází k prodeji alkoholu mladistvým. To, co odhalili v jednom...
19.02.2018 - 13:34
Ilustrační foto, policie Foto: Centrum news / Tomáš Varga
Marnými sliby se chtěl trestu vyhnout muž, který se v sobotu brzy ráno pokoušel vloupat do sklepa v Židenicích. Upozornil na sebe kvůli dřevěné tyči s kterou popocházel a tím na sebe upoutal...
19.02.2018 - 07:45
Prvním mládětem roku 2018 je v brněnské zoo samice zebry Grévyho. Chovatelé jí vybrali jméno Mia.
18.02.2018 - 11:03
Komentáře