Reklama
reklama

Brno se chystá rekonstruovat vodojemy a severní křídlo Špilberku

Město Brno připravuje žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“ a žádost o dotaci z Fondů EHP na projekt „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy“.

Příprava žádostí byla schválena Zastupitelstvem, v současnosti je připravuje Rada města Brna. Projekt je tedy nyní předkládán v podobě dvojího dotačního řešení, přičemž dotace IOP počítá s revitalizací obou objektů a dotace EHP zahrnuje pouze revitalizaci objektu bývalých vodojemů s vytvořením expozice městského lapidária.

„Opravou jižního křídla obnova hradu nekončí. Naším úkolem je pečovat o odkaz předků a předat našim potomkům Špilberk v dobrém stavu. A mezitím chceme památku co nejvíce představit současníkům. V rekonstruovaných vodojemech by měla být vytvořena nová expozice předmětů a děl pocházejících převážně ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov, z rozsáhlých stavebních asanací i z archeologických výzkumů v Brně,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Cílem projektu je revitalizace objektů „severní přístavek“, kde by následně byly situovány především restaurátorské dílny a sklady, a „vodojemy“, kde by obnovou došlo ke zpřístupnění této unikátní technické památky a byla by zde instalována expozice sbírek lapidária. Všechny tyto dílčí projekty by měly vést k celoročnímu zvýšení návštěvnosti hradu.

Výzva k podání žádosti o dotaci do IOP by měla být vyhlášena v červenci 2014. Hodnocení žádostí bude probíhat průběžně během výzvy. Stavební práce by mohly být zahájeny začátkem roku 2015, realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2015. Výzva k předkládání žádostí o grant z fondů EHP má uzávěrku 20. června 2014. Hodnocení projektu poté potrvá tři měsíce. Stavební práce na rekonstrukci objektu by mohly být zahájeny v prosinci 2014 a měly by trvat 13 měsíců. Realizace expozice by měla být hotova tři měsíce po dokončení rekonstrukce objektu.

Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu by měl činit 97 631 tisíc korun v rámci žádosti o dotaci IOP a 32 258 tisíc korun v rámci žádosti o dotaci EHP. Projekty budou kofinancovány ze strany statutárního města Brna.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Komentáře