Reklama
reklama

Brno sčítalo bezdomovce. Je mezi nimi celkem 303 dětí!

Počet lidí, kteří nemají domov a jsou nucení žít na ulici, výrazně vzrostl. V Brně je v současné době 1950 bezdomovců. Vyplývá to z výsledků projektu Zjišťování počtu lidí bez domova, který letos už potřetí připravil brněnský magistrát. Oproti poslednímu sčítání, které proběhlo v Brně v roce 2010, narostlo číslo lidí bez domova o 44 procent.

Projekt, který se uskutečnil kromě letošního roku a roku 2010 ještě v roce 2006 má za cíl zjistit a aktualizovat informace o bezdomovství na území města Brna. Tedy zjistit počet lidí, kterých se bezdomovství týká, místa, kde se zdržují či kde žijí a rámcovou věkovou strukturu lidí bez domova.

„Projekty, jejichž cílem je v terénu mapovat bezdomovství, patří k respektovaným způsobům zjišťování informací o tomto složitém sociálním jevu dotýkajícím se celé společnosti. Výsledky nám poslouží i prakticky – jedná se o důležitý podklad pro plánování sociálních služeb a sociální práce v Brně a pro přípravu různých projektů. Na širší úrovni nám pak poskytují data, která je možné použít pro další výzkumy a studie,“ uvedla náměstkyně primátora města Brna Jana Bohuňovská.

V roli sčítacích komisařů nastoupili do brněnských ulic pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci magistrátu a studenti z oborů zaměřených na sociální práci a členové komunity Sant´Egidio. Sčítání se uskutečnilo v úterý 4. března od 19 do 22 hodin.

Zaměřili se na osoby, které v daném okamžiku neměli zajištěnu svou základní potřebu stabilního bydlení – osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, v ubytovnách pro bezdomovce, v pobytových zařízeních pro ženy - v  azylových domech, osoby před opuštěním některé z institucí  - vězení, či osoby žijící v nejistém bydlení, provizorních a neobvyklých stavbách. Sčítání zahrnovalo prakticky všechny ulice, dále prostředky MHD a zahrádkářské kolonie a jiné lokality - vybydlené domy, odstavené vagony, ve kterých lidé bez domova přebývají.

Poprvé se také do statistiky dostal také údaj o dětech, které žijí se svými rodiči v komerčních ubytovnách nebo azylových zařízeních. Tento údaj nepřímo zachycuje fenomén bezdomovství úplných či neúplných rodin. Celkem takto v Brně žije 303 dětí.

Počet lidí bez domova se mezi lety 2014 a 2010 zvýšil o 596 osob, což je téměř trojnásobný nárůst oproti rokům 2010 a 2006. Několikanásobně se zvýšil počet lidí, kteří využívají pro řešení své situace komerčních ubytoven. Sčítání potvrdilo trend, jehož podstatou je posun k vyšším věkovým kategoriím. Snižuje se podíl mladých bezdomovců do 25 let, naopak zvyšuje se podíl lidí bez domova starších 60 let.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Komentáře