Reklama
reklama

Brno sčítalo bezdomovce. Je mezi nimi celkem 303 dětí!

Počet lidí, kteří nemají domov a jsou nucení žít na ulici, výrazně vzrostl. V Brně je v současné době 1950 bezdomovců. Vyplývá to z výsledků projektu Zjišťování počtu lidí bez domova, který letos už potřetí připravil brněnský magistrát. Oproti poslednímu sčítání, které proběhlo v Brně v roce 2010, narostlo číslo lidí bez domova o 44 procent.

Projekt, který se uskutečnil kromě letošního roku a roku 2010 ještě v roce 2006 má za cíl zjistit a aktualizovat informace o bezdomovství na území města Brna. Tedy zjistit počet lidí, kterých se bezdomovství týká, místa, kde se zdržují či kde žijí a rámcovou věkovou strukturu lidí bez domova.

„Projekty, jejichž cílem je v terénu mapovat bezdomovství, patří k respektovaným způsobům zjišťování informací o tomto složitém sociálním jevu dotýkajícím se celé společnosti. Výsledky nám poslouží i prakticky – jedná se o důležitý podklad pro plánování sociálních služeb a sociální práce v Brně a pro přípravu různých projektů. Na širší úrovni nám pak poskytují data, která je možné použít pro další výzkumy a studie,“ uvedla náměstkyně primátora města Brna Jana Bohuňovská.

V roli sčítacích komisařů nastoupili do brněnských ulic pracovníci oddělení sociální prevence a pomoci magistrátu a studenti z oborů zaměřených na sociální práci a členové komunity Sant´Egidio. Sčítání se uskutečnilo v úterý 4. března od 19 do 22 hodin.

Zaměřili se na osoby, které v daném okamžiku neměli zajištěnu svou základní potřebu stabilního bydlení – osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, v ubytovnách pro bezdomovce, v pobytových zařízeních pro ženy - v  azylových domech, osoby před opuštěním některé z institucí  - vězení, či osoby žijící v nejistém bydlení, provizorních a neobvyklých stavbách. Sčítání zahrnovalo prakticky všechny ulice, dále prostředky MHD a zahrádkářské kolonie a jiné lokality - vybydlené domy, odstavené vagony, ve kterých lidé bez domova přebývají.

Poprvé se také do statistiky dostal také údaj o dětech, které žijí se svými rodiči v komerčních ubytovnách nebo azylových zařízeních. Tento údaj nepřímo zachycuje fenomén bezdomovství úplných či neúplných rodin. Celkem takto v Brně žije 303 dětí.

Počet lidí bez domova se mezi lety 2014 a 2010 zvýšil o 596 osob, což je téměř trojnásobný nárůst oproti rokům 2010 a 2006. Několikanásobně se zvýšil počet lidí, kteří využívají pro řešení své situace komerčních ubytoven. Sčítání potvrdilo trend, jehož podstatou je posun k vyšším věkovým kategoriím. Snižuje se podíl mladých bezdomovců do 25 let, naopak zvyšuje se podíl lidí bez domova starších 60 let.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Srpen 1968 Foto: Archiv DUMB
Půl století uplyne od chvil, kdy se z rozhlasu neslo: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky...
21.08.2018 - 07:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Už za čtrnáct dní se vrací děti do školních lavic. Na mnoha místech je budou vítat zrekonstruované prostory. Město Brno v letošním roce poskytlo do oprav škol a školek přes 200 milionů korun.
20.08.2018 - 19:55
K dramatickému případu v Husově ulici přivolala včera v noci strážníky kolemjdoucí.
20.08.2018 - 19:07
Zlatá tramvaj Foto: MMB
První tramvaj se Brnem projela 17. srpna 1869. Ke 150. výročí, které připadá na příští rok, připravuje Dopravní podnik města Brna řadu akcí. Brňané si teď mohou adoptovat sedačku v tramvaji a tím...
20.08.2018 - 06:30
Chládek vyhledávají kvůli vysokým teplotám nejen lidé, ale také zvířata. Ta dokážou být nezvykle urputná, jak se ve středu odpoledne přesvědčili strážníci vyslaní do bytu v Králově Poli.
18.08.2018 - 07:26
Den Brna Foto: TIC Brno
Neúspěšné obléhání Brna Švédy se letos poprvé slaví hned dva víkendy po sobě. Ten první – duchovně-hudební – již máme za sebou. Nyní probíhá doprovodný program a schyluje se k bojovému střetu na...
17.08.2018 - 07:00
Komentáře