Reklama
reklama

Brno opraví severní hradbu Špilberku, zeď už místy není stabilní

Loni byly dokončeny opravy jižního křídla hradu Špilberk, které celkem stály 155 milionů korun. A s opravou hradu se počítá dál. V letošním roce se zahájí rekonstrukci severní hradby. Radní už schválili smlouvu o dílo, celkem by práce na hradbách měly stát 19,3 milionu korun. V rámci rekonstrukce severní hradby bude opraveno vnější cihelné zdivo, hradba bude po celé délce odvodněna. Jako finální úprava provedou stavbaři tenkovrstvou omítku, používanou i na ostatních částech hradu.

Severní hradba potřebuje opravu hned z několika důvodů, přičemž její odvodnění je vzhledem k velkým dešťům nutné pro zachování stability zdi. Proto jsme se poté, kdy jsme v loňském roce opravili jižní křídlo hradu, rozhodli pro rekonstrukci právě severní hradby,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Přípravné práce už byly provedeny z lešení sondy do plenty hradby. Co se týče stavu hradeb, není příliš dobrý a rozhodně vyžaduje brzké opravy. "Některé úseky je možno označit za havarijní. Nejedná se naštěstí o havarijní stavy v celém průřezu hradby, ale pouze v rozsahu plenty, tedy lícové cihelné vrstvy. Příčinou poruch je při daném konstrukčním uspořádání především působení vody a jejího následného zamrzání v konstrukci, neblahý vliv může mít i chemické působení solí nebo mechanické účinky větru," popsal stav hradeb mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Dojde proto při rekonstrukci k úpravě vnější cihelné vrstvy - plenty. Rozpadlé a více poškozené jednotlivé cihly či menší oblasti se přezdí. Dozdívat se bude z cihel buď původních, pokud zůstaly zachovány a jsou dostatečně kvalitní, nebo z cihel z jiného zdroje, ale zásadně z cihel starých, shodného odstínu a formátu jako původní. Je nutné dodržet způsob zdění, tedy především vazbu cihel, sklon líce a tloušťku spár. Vazba by také měla navazovat na sousední úseky, kde se ovšem vazby nepravidelně střídají a těžko učit nějakou převažující.

Jelikož hradba jako celek nemá vlastní odvodňovací systém, je navrženo provedení odvodňovacích vrtů ve dvou úrovních. První úroveň je cca 2,5 metru nad patou zdi, druhá úroveň cca 7,5 metru nad patou, tedy v úrovni nadpraží jediného okna. Smyslem těchto odvodňovacích otvorů je vyvést vodu zatečenou nahodile za rub hradby. Vrty se provedou v horní úrovni po celé délce hradby, ve spodní úrovni jen tam, kde nejsou přístavby.

Hrad Špilberk se už opravuje dlouhou dobu. O opravě se diskutovalo už od osmdesátých let 20. století, stavební práce byly zahájeny v roce 1983. Roku 1992 byla dokončena rekonstrukce kasemat, v následujícím roce byla provedena urychlená adaptace parkánové přízemní části západního křídla na výstavní prostory, včetně vybudování dřevěného mostu nad západním příkopem. V roce 1994 byla provedena rekonstrukce administrativní budovy, o rok později byl obnoven severozápadní bastion, v roce 1996 rekonstruováno severní křídlo pro výstavní účely a také střední trakt. Významným mezníkem byl rok 2000, kdy byla dokončena náročná rekonstrukce východního křídla, vydlážděno velké hradní nádvoří, osazena zvonkohra a pořízeno vybavení pro kulturní akce na nádvoří hradu. Tím skončila I. etapa rekonstrukce. Roku 2001 započala II. etapa rekonstrukce dokončením interiérů rekonstruovaného východního křídla. V následujícím roce pokračovala zahájením výstavby jihozápadního bastionu. Při terénních úpravách staveniště byly archeologickým průzkumem odhaleny cenné pozůstatky původní barokní fortifikace, které si vynutily změnu ve stavebním programu. Současně byla zahájena rekonstrukce vjezdové brány a vydlážděno malé hradní nádvoří včetně mostu přes východní příkop. Jihozápadní bastion s prohlídkovou trasou byl dokončen v prosinci 2007. Roku 2009 byl zpracován projekt „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“, výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře tohoto projektu na jaře 2010.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Pokoje zalité sluncem a doširoka otevřené okenice, se kterými si pohrává lehký vánek se slanou příchutí. A šplouchání moře. Idylická představa bydlení, která ožívá především nyní, v čase...
18.09.2017 - 18:18
Řidiči si v centru Brna musí připravit pevné nervy. K mnoha uzavírkám se dnes přidala další. Jejich trpělivost prověří zákaz vjezdu do Křenové ulice.
18.09.2017 - 12:41
Komentáře