Reklama
reklama

Brněnský magistrát získal cenu za aktivní přístup k řešení domácího násilí

Domácí násilí jako trestný čin se dostalo do trestního zákoníku od 1. června 2004. Od poloviny roku 2005 začal v jihomoravské metropoli působit Interdisciplinární tým města Brna (IDT) pro oblast domácího násilí a na pořad dne se dostal mezioborový přístup v oblasti prevence, pomoci a řešení případů domácího násilí ve městě. O významu tohoto přístupu svědčí i 1. cena v národním kole soutěže o evropskou cenu prevence kriminality ECPA. Ceny byly vyhlášeny v pondělí 17. března 2014 v sídle Ministerstva vnitra v Praze za účasti předních odborníků v oblasti prevence kriminality.

„Za více než osm let práce interdisciplinárního týmu úřad ve spolupráci s partnery realizoval mnoho preventivních projektů. Vedle vytvoření intervenčního centra pro oběti domácího násilí v Jihomoravském kraji jsou to například školení odborných pracovníků, vytváření osvětových programů a preventivních spotů k problematice domácího násilí, besedy s veřejností nebo vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Aktivní přístup má v tomto případě smysl,“ uvedl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký.

Co je ECPA

  • ECPA je evropskou cenou prevence kriminality a je každoročně vyhlašována Evropskou sítí prevence kriminality.
  • Oceňují se nejlepší projekty na poli prevence kriminality v rámci vyhlášeného ústředního tématu, kterým bylo pro rok 2013 téma Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty.

Národní kolo soutěže

  • Projekty národního kola soutěže ECPA vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.
  • V národním kole ECPA 2013 byla 1. cena udělena projektu Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve městě Brně, který realizoval Odbor zdraví Magistrátu města Brna.
  • V mezinárodním kole soutěže magistrát získal certifikát o účasti.
  • Město Brno získalo cenu ECPA opakovaně – v roce 2007 byla stejnojmennému projektu udělena 2. cena. 

Projekt města Brna

  • Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve městě Brně je dlouhodobý, Odbor zdraví MMB jej realizuje každoročně (doposud za finanční podpory města a Jihomoravského kraje) a do soutěže byl přihlášen za období 2006–2012 s výhledem na rok 2013.
  • Zahrnuje realizaci veřejných kampaní včetně tvorby a distribuce širokého spektra tiskovin, vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohroženým domácím násilím – kiosk, tvorbu webových stránek s klientskou sekcí pro zástupce IDT Brno, realizaci aktivit v rámci Brněnských dnů pro zdraví 2010, realizaci výtvarně-literární soutěže pro školy včetně výstavy pro veřejnost v Křížové chodbě Nové radnice v roce 2011 či tvorbu zvukového a TV spotu k problematice s hlasem a tváří herce Zdeňka Junáka a následnou medializaci v regionálních rozhlasových stanicích, celostátních kabelových TV a pořadech České televize.
Autor: 
redakce
Aktuálně
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Daniel Kempský
Jak změnit anonymitu lidí, kteří ačkoli žijí blízko sebe, nic o sobě nevědí? Nové společenské aktivity sdružení Mezigenerace mohou pomoct "sátníkům" poznat nové lidi a seznámit se.
19.09.2018 - 11:34
Chemikálie Foto: HZS JMK
V základní škole v Modřicích včera museli zasahovat hasiči. Po úniku čpavkové vody bylo evakuováno 75 lidí. Nikdo se při tom nezranil.
19.09.2018 - 07:00
Komentáře