Reklama
reklama

Gymnázium v Řečkovicích bude mít další patro. Budou tam laboratoře a učebny

Gymnázium Řečkovice připravuje v současné době jeden z největších projektů, jak po stavební tak finanční stránce, ve školství v Jihomoravském kraji. Finišuje s přípravou projektové žádosti o finance z Regionálního operačního programu na stavbu nového poschodí školy. Přístavbou se radikálně změní nejen tvář stávající budovy v ulici Terezy Novákové. V novém patře vzniknou posluchárny pro přírodovědné předměty, laboratoře a dvě učebny informatiky.

„Prostřednictvím Jihomoravského kraje, který nám dal souhlas, budeme v polovině prosince žádat o evropské peníze ve vyhlášeném projektu ROP Jihovýchod „Zlepšování podmínek pro vzdělávání s důrazem na přírodovědně technické obory.“ Jde o celkem 40 milionů korun. Na stavbu je vyčleněno 27 milionů, na vybavení 11 milionů a 2 miliony na projekty,“ popisuje ředitel gymnázia Peter Krupka. 

Hotový je projekt pro stavební povolení, o které je zažádáno na stavebním odboru Úřadu městské části Řečkovice-Mokrá Hora.

Přístavba patra Gymnázia Řečkovice bude následovat po kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny, která v budově proběhla v letošním roce. Ta stála 9 milionů korun.

Musíme poděkovat kraji za podporu a plnění dohod z let minulých. Podpořil školu finančně při zmíněné rekonstrukci elektřiny, na kterou nyní naváže řešení prostorových podmínek školy,“ dodává ředitel gymnázia Peter Krupka.

Kapacita žáků gymnázia se po provedení nástavby nezvýší, žáci budou přijímáni vždy do dvou tříd v každém ročníku osmiletého gymnázia. Díky přesunům uvnitř budovy ale bude mít gymnázium možnost zřídit učebny hudební a výtvarné výchovy a také rozšíří posilovnu.

O projektu:

Autory jsou Ing. arch. David Titz a Ing. arch. Romana Augustinová
Návrh střešní nástavby a dostavby gymnázia vychází z kapacitních požadavků na rozšíření prostor o chybějící odborné učebny a laboratoře ve standardu, který odpovídá současným nárokům na výuku přírodovědných, jazykových a IT předmětů.
V maximální možné míře je využita stávající budova.
Nové části budovy gymnázia jsou navrženy tak, aby měkce a přirozeně doplnily stávající budovu a vytvořily jednotný charakter celého areálu a současně jeho nový charakteristický - nezaměnitelný výraz.
Původní i nové části budovy na sebe budou vzájemně reagovat také v rámci řešení materiálu a barev použitých pro střešní nadstavbu a v budoucnu i na fasádě.
Nově navržené konstrukce budou sendvičové. Jižní a východní fasáda budou uzavřeny a minimálně prosklené tak, aby byly zachovány požadavky na adekvátní osvětlení. Severní fasády naopak budou prosklené v maximální míře. Východní a jižní fasáda bude zastíněna pomocí mobilních textilních prvků na kovové konstrukci, bude tak možné vytvářet optimální světelné a klimatické pracovní prostředí v učebnách.
Veškeré úpravy stávajícího objektu , jsou navrženy takovým způsobem, aby na ně mohla navázat i případná druhá etapa výstavby, která by měla zahrnout nejen zateplení fasád a výměnu některých doposud nevyměněných výplní otvorů, ale rovněž dostavbu tělocvičny, která je posledním chybějícím výukovým prostorem, jímž areál gymnázia v adekvátní podobě nedisponuje.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Václav Vydra se narodil v Praze do herecké rodiny Dany Medřické a Václava Vydry. Diváci jej mohou vidět na prknech Divadla na Vinohradech, v karlínském divadle, ale také na televizních obrazovkách....
23.09.2017 - 16:58
Roční e-šalinkartu si v Brně pořídilo už téměř 30 tisíc cestujících. Pracovníci DPMB zatím nezaznamenali hromadný přechod mezi jednotlivými kategoriemi jízdného. Na podzim navíc dopravce chystá...
23.09.2017 - 12:38
Další z brněnských obchodních domů čekají změny. V letošním roce své vlastníky již změnila Olympie a Nákupní centrum Královo Pole, od srpna má nového majitele i Tesco u hlavního nádraží na ulici...
23.09.2017 - 08:37
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
S nástupem dětí do škol a školek se pojí zvýšená nemocnost. Nárůst nemocnosti mezi dětmi bývá patrný pravidelně již od poloviny září a jde především o respirační onemocnění a infekční nemoci...
22.09.2017 - 13:46
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Komentáře