Reklama
reklama

FOTOGALERIE: Unikátní výstava, v archivu lze listovat ve starých knihách

Archiv VUT v Brně se připojil k oslavám 115. výročí založení školy a v období od října do prosince letošního roku pořádá pod názvem „Schůzky s historií“ cyklus akcí určených nejen studentům a zaměstnancům VUT, ale i široké veřejnosti.

Budova archivu v Klatovské ulici přívítala první zájemce o historii VUT už ve středu. V Archivu se prezentovaly unikátní archiválie, a současně si zúčastnění připomenuli páté výročí působení v rekonstruovaném objektu bývalé menzy, do kterého se přestěhovali v říjnu 2009.   

Výstavu „Tak jsme začínali…“, tvoří dvě části. „Historická“ část umístěná v malé výstavní síni v přízemí objektu představuje zajímavé dokumenty i trojrozměrné předměty, které souvisejí se samotnými počátky a prvními roky fungování nové školy. Jistě není bez zajímavosti, že i když výstava potrvá až do 27. listopadu letošního roku, některé pro VUT velmi cenné exponáty byly k vidění pouze jediný den a poté byly uloženy zpět do depozitáře. Zcela výjimečně byl vystaven přípis Moravského zemského místodržitelství v Brně ze dne 30. září 1899 adresovaný rektorátu c. k. české vysoké školy technické, t. č. v hotelu Slavia na ulici Solniční v Brně. Jedná se o nejstarší dochovanou archiválii vztahující se k založení školy císařem Františkem Josefem I. a ke jmenování prvních čtyř profesorů, která je v Archivu VUT v Brně uložena. V ní mj. čteme: „Podle výnosu ck. ministerstva kultu a vyučování ze dne 26. září 1899 čís. 2082/m.k.v. ráčil Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. září 1899 zřízení české vysoké školy technické v Brně nejmilostivěji schváliti.“ Tento pro školu mimořádně důležitý dokument lze vnímat jako alespoň částečnou náhradu výše zmiňované „zřizovací listiny“, kterou se přes značné úsilí archivářů dohledat nepodařilo. Protože fyzický stav dokumentu poznamenal „zub času“ a manipulace s ním vyžadovala velmi opatrné zacházení, zajistil archiv VUT v letošním jubilejním roce jeho odborné zrestaurování a knihařské opravy několika dalších vystavovaných exponátů.

Improvizovaný čtenářský koutek je určen k listování ve starých knihách, ať už se jedná o Pamětní knihu České vysoké školy technické v Brně, Katalog řádných posluchačů odboru inženýrského ve studijním roce 1899/1900 s údaji o prvních studentech, nebo o inventář z roku 1899 se seznamy dobového zařízení kabinetů profesorů a dalších místností.   

Druhá část výstavky v respiriu archivu v prvním poschodí má navodit dojem, že se návštěvník nachází ve studovně. Srovnání časů dávno minulých se současností Vysokého učení technického v Brně je zde prezentováno pohledem nastupující archivářské generace. Tato instalace byla zčásti ovlivněna přípravou na konferenci k 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě, která se uskuteční pod názvem „Archivy školám, archiváři učitelům“ ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v Národním archivu v Praze a které se s vlastním příspěvkem zúčastní i Archiv VUT.  

Autor: 
redakce
Aktuálně
V parku na Kraví hoře čekalo dnes v noci na policistu překvapení. V nastartovaném autě seděl muž v bezvědomí. Zřejmě se pokoušel o sebevraždu.
17.08.2017 - 13:47
Stavební práce, kdy dělníci dláždili nástupiště před hlavním nádražím, jsou hotové. Pracovníci DPMB teď budou intenzivněji dohlížet na to, zda na nich cestující udržují pořádek. V plánu jsou i akce...
17.08.2017 - 08:27
Tři kuriózní nehody museli policisté řešit na přelomu července a srpna. Naštěstí při nich nebyl nikdo zraněn, ovšem měly společného jmenovatele.
16.08.2017 - 17:38
Během tropických dní je cestování veřejnou dopravou pro mnoho lidí velice nepříjemné, a to především kvůli vysokým teplotám uvnitř vozů. Stejně jako Praha, i Brno se chystá nakoupit nové...
16.08.2017 - 17:24
Velkolepá fotografická výstava Jeden kmen zavede návštěvníky do fantasy světa skřetů z kmene Snaga. Samotné výstavě bude předcházet jednodenní fantasy festival.
16.08.2017 - 14:49
Placení parkovného bezkontaktně či pomocí SMS. Běžná praxe, která vzniká na mnoha místech v republice. Řidiči v Brně si však musejí ještě počkat.
16.08.2017 - 07:52
Komentáře