Reklama
reklama

FOTOGALERIE: Unikátní výstava, v archivu lze listovat ve starých knihách

Archiv VUT v Brně se připojil k oslavám 115. výročí založení školy a v období od října do prosince letošního roku pořádá pod názvem „Schůzky s historií“ cyklus akcí určených nejen studentům a zaměstnancům VUT, ale i široké veřejnosti.

Budova archivu v Klatovské ulici přívítala první zájemce o historii VUT už ve středu. V Archivu se prezentovaly unikátní archiválie, a současně si zúčastnění připomenuli páté výročí působení v rekonstruovaném objektu bývalé menzy, do kterého se přestěhovali v říjnu 2009.   

Výstavu „Tak jsme začínali…“, tvoří dvě části. „Historická“ část umístěná v malé výstavní síni v přízemí objektu představuje zajímavé dokumenty i trojrozměrné předměty, které souvisejí se samotnými počátky a prvními roky fungování nové školy. Jistě není bez zajímavosti, že i když výstava potrvá až do 27. listopadu letošního roku, některé pro VUT velmi cenné exponáty byly k vidění pouze jediný den a poté byly uloženy zpět do depozitáře. Zcela výjimečně byl vystaven přípis Moravského zemského místodržitelství v Brně ze dne 30. září 1899 adresovaný rektorátu c. k. české vysoké školy technické, t. č. v hotelu Slavia na ulici Solniční v Brně. Jedná se o nejstarší dochovanou archiválii vztahující se k založení školy císařem Františkem Josefem I. a ke jmenování prvních čtyř profesorů, která je v Archivu VUT v Brně uložena. V ní mj. čteme: „Podle výnosu ck. ministerstva kultu a vyučování ze dne 26. září 1899 čís. 2082/m.k.v. ráčil Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. září 1899 zřízení české vysoké školy technické v Brně nejmilostivěji schváliti.“ Tento pro školu mimořádně důležitý dokument lze vnímat jako alespoň částečnou náhradu výše zmiňované „zřizovací listiny“, kterou se přes značné úsilí archivářů dohledat nepodařilo. Protože fyzický stav dokumentu poznamenal „zub času“ a manipulace s ním vyžadovala velmi opatrné zacházení, zajistil archiv VUT v letošním jubilejním roce jeho odborné zrestaurování a knihařské opravy několika dalších vystavovaných exponátů.

Improvizovaný čtenářský koutek je určen k listování ve starých knihách, ať už se jedná o Pamětní knihu České vysoké školy technické v Brně, Katalog řádných posluchačů odboru inženýrského ve studijním roce 1899/1900 s údaji o prvních studentech, nebo o inventář z roku 1899 se seznamy dobového zařízení kabinetů profesorů a dalších místností.   

Druhá část výstavky v respiriu archivu v prvním poschodí má navodit dojem, že se návštěvník nachází ve studovně. Srovnání časů dávno minulých se současností Vysokého učení technického v Brně je zde prezentováno pohledem nastupující archivářské generace. Tato instalace byla zčásti ovlivněna přípravou na konferenci k 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě, která se uskuteční pod názvem „Archivy školám, archiváři učitelům“ ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v Národním archivu v Praze a které se s vlastním příspěvkem zúčastní i Archiv VUT.  

Autor: 
redakce
Aktuálně
Díky nové aplikaci „Jaderné elektrárny 3D“ teď může kdokoliv vyrazit do jaderky na prohlídku nejzajímavějších částí. Detailní podhled do nitra reaktorového sálu, chladicí věže, strojovny či...
17.10.2017 - 07:48
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
16.10.2017 - 16:00
Na Masarykově okruhu se šlapalo na kolech pro dobrou věc.
Zakončení motoristické sezóny doprovází na Masarykově okruhu v Brně řada akcí pro veřejnost. Na nedělním Dni otevřené dráhy mohli návštěvníci vyšlapat na charitativních kolech Nadace ČEZ finanční...
16.10.2017 - 14:00
Koupelna. Místo pro očistu a stále častěji i relaxaci po náročném dni. Dneska si lze vybrat z mnoha stylů koupelen, od nadčasového a jednoduchého skandinávského stylu, přes retro koupelny až po...
16.10.2017 - 08:46
Poničený volební stánek hnutí ANO.
Dva muži a jedna žena poškodili v noci ze soboty na neděli volební stánek hnutí ANO. Hlídka městské policie už trojici dopadla a nyní jim hrozí vězení.
16.10.2017 - 07:31
Vila Tugendhat je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Tugendhatových. Od roku 1994 je...
15.10.2017 - 09:16
Komentáře