Reklama
reklama

Talentovaní doktorandi získají podporu města

Rada města Brna pokračuje v podpoře talentovaných studentů doktorandů, neboť ve středu 19. září 2012 doporučila zastupitelům města schválit smlouvu o dotaci ve výši 4 mil. Kč. Cílem projektu Brno Ph.D. talent je zlepšit podmínky doktorského studia pro talentované doktorandy a usnadnit tím podpořeným studentům zvýšení jejich kvalifikace.

Projekt rovněž přispívá k větší atraktivitě technických a přírodovědných oborů a motivuje absolventy magisterského stupně k postgraduálnímu studiu na brněnských univerzitách. Konkrétně se jedná o finanční dar z municipálních zdrojů ve výši 10 tisíc korun měsíčně, který je podpořeným studentům vyplácen průběžně po dobu tří let. Finanční podporu budou ještě schvalovat zastupitelé města.

 

Primátor města uvedl, že není jednoduché vyčleňovat již od roku 2009 milionové částky na projekt podpory talentovaných studentů doktorandů. Zatím však mohu říci, že se nám to i přes složitou ekonomickou krizi a zákon o rozpočtovém určení daní stále v rozpočtu daří, a já pevně doufám, že studenty podpoří i zastupitelé. Ale zejména, že se nám tyto investice vrátí v podobě vynikajících studentských výsledků s přesahem do podnikatelských aktivit a ekonomiky města.

 

Více o projektu Brno Ph.D. talent
Projekt Brno Ph.D. talent je zaměřen na podporu vynikajících studentů technických a přírodovědných oborů zapsaných v doktorském studijním programu na čtyřech partnerských univerzitách v Brně. Administrátorem projektu je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob. Projekt je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 (RIS3). Řídící výbor RIS3 zařadil tento projekt do Akčního plánu 2009–2013, který schválilo ZMB.

 

Deset tisíc korun měsíčně
Finanční dar deset tisíc korun měsíčně je každý rok udělován 20 perspektivním doktorandům prostřednictvím otevřené meziuniverzitní soutěže, do níž se každoročně hlásí na 150 zájemců. Vyhodnocení soutěže a výběr podpořených studentů zajišťuje mezinárodní porota nestranných odborných hodnotitelů, a to posouzením kvality přihlášených vědeckých projektů a osobních prezentací soutěžících studentů. Pravidla soutěže jsou inspirována příklady z praxe, vycházejí rovněž z konzultací s akademickými a vědeckými pracovníky brněnských univerzit a ze zkušeností z předešlých ročníků projektu.

 

Pilotní ročník soutěže
Pilotní ročník soutěže proběhl v akademickém roce 2009/2010, druhý a třetí ročník soutěže se uskutečnily v následujících letech. Do současnosti bylo díky zdrojům města podpořeno 60 talentovaných doktorandů. Počátkem akademického roku 2012/2013 byla završena tříletá finanční podpora první dvacítky doktorských studentů a v projektu nadále zůstává čtyřicet doktorandů. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 je v plném souladu s Lisabonskou strategií, se Strategií hospodářského růstu ČR, se Strategií pro Brno a s Programem rozvoje kraje.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Pokoje zalité sluncem a doširoka otevřené okenice, se kterými si pohrává lehký vánek se slanou příchutí. A šplouchání moře. Idylická představa bydlení, která ožívá především nyní, v čase...
18.09.2017 - 18:18
Řidiči si v centru Brna musí připravit pevné nervy. K mnoha uzavírkám se dnes přidala další. Jejich trpělivost prověří zákaz vjezdu do Křenové ulice.
18.09.2017 - 12:41
Komentáře