Reklama
reklama

Studenti získali ocenění za nejlepší studie pro Brno

Masarykova univerzita připravila projekt s názvem Masarykova univerzitní studentská soutěž (MUNISS), jehož cílem je propojit vysokoškolské vzdělání s praxí, prohloubit spolupráci Masarykovy univerzity a města Brna a zároveň prohloubit spolupráci jednotlivých fakult Masarykovy univerzity a zvýšit sdílení poznatků mezi jejich studenty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pondělí 4. června 2012 od 17 hodin na Nové radnici v Brně. Členové vítězných týmů získali od města Brna diplom a od MU stipendium, ostatní účastníci pak certifikát o absolvování soutěže.

„Cílem projektu je využít potenciálu nadaných studentů pro tvorbu praktických studií, které budou zaměřeny na oblasti, jimž se věnuje Kancelář strategie města a Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, a budou tak využitelné pro potřeby města. Brno je městem studentů a byla by škoda je více nezapojit do řešení městských problémů. Vzdělaní mladí lidé nám mohou prospět novým, neotřelým pohledem na věc. A my jim zase nabízíme možnost uplatnit jejich vzdělání v praxi a získat zkušenosti, které mohou využít v zaměstnání ve státní či soukromé sféře,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Obsahem projektu je praktický výukový předmět pro studenty MU. Náplní předmětu byla tvorba studií na témata: Identita města, sběrné dvory a městská aglomerace. Studie budou využitelné pro rozvoj města, ve kterém univerzita sídlí.

 

Předmět probíhal formou týmové práce. Celkem se vytvořilo 9 týmů po 9 studentech ze 7 fakult MU. Takto se vytvořily multidisciplinární týmy, což umožnilo širší a kvalitnější zpracování zadaných témat. 9 týmů zpracovávalo 3 témata (tj. na jedno téma 3 týmy). 3 různé zadané problémové oblasti tak byly zpracovány ve více variantách.
Z přihlášených studentů byli v říjnu a listopadu 2011 na základě dotazníků, motivačních dopisů a dalších metod vybráni vedoucí týmů a následně i ostatní členové. Tento vícestupňový výběr měl zajistit, aby se členy týmů stali z přihlášených studentů jen ti nejlepší a nejnadanější, schopní vytvořit výsledné hodnotné práce. Celý předmět měl navíc pro zvýšení atraktivnosti z pohledu studentů formu soutěže a veřejné prezentace studií. Hotové práce studenti odevzdali 8. května 2012, následně proběhlo hodnocení odborníky z Magistrátu města Brna a Masarykovy univerzity.
Přínosem tohoto projektu pro město je například získání devíti ruzných vypracovaných studií na zadané oblasti, které bude možno využít pro potřeby města, spolupráce s největší univerzitou ve formě praktické a tvořivé práce, naplňování potenciálu studentů při řešení městských problémů a pozitivní propagace města. Studenti se učí týmové spolupráci a získávají praxi při prakticky zaměřené práci během výuky.
Vítězné týmy
1. Téma identita města (City Identity) nejlépe zpracoval tým pod vedením Kamila Pavlíčka.
2. Nejlepší studii na téma sběrné dvory vytvořil tým v čele s Jakubem Adámkem.
3. Jako nejlepší v kategorii aglomerace města Brna byla vybrána práce týmu Ivana Bielika.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Srpen 1968 Foto: Archiv DUMB
Půl století uplyne od chvil, kdy se z rozhlasu neslo: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky...
21.08.2018 - 07:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Už za čtrnáct dní se vrací děti do školních lavic. Na mnoha místech je budou vítat zrekonstruované prostory. Město Brno v letošním roce poskytlo do oprav škol a školek přes 200 milionů korun.
20.08.2018 - 19:55
K dramatickému případu v Husově ulici přivolala včera v noci strážníky kolemjdoucí.
20.08.2018 - 19:07
Zlatá tramvaj Foto: MMB
První tramvaj se Brnem projela 17. srpna 1869. Ke 150. výročí, které připadá na příští rok, připravuje Dopravní podnik města Brna řadu akcí. Brňané si teď mohou adoptovat sedačku v tramvaji a tím...
20.08.2018 - 06:30
Chládek vyhledávají kvůli vysokým teplotám nejen lidé, ale také zvířata. Ta dokážou být nezvykle urputná, jak se ve středu odpoledne přesvědčili strážníci vyslaní do bytu v Králově Poli.
18.08.2018 - 07:26
Den Brna Foto: TIC Brno
Neúspěšné obléhání Brna Švédy se letos poprvé slaví hned dva víkendy po sobě. Ten první – duchovně-hudební – již máme za sebou. Nyní probíhá doprovodný program a schyluje se k bojovému střetu na...
17.08.2018 - 07:00
Komentáře