Reklama
reklama

Pátý opravený dům v problémové zóně

V pořadí již pátý bytový dům na ul. Bratislavská 62 v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města (IPRM) byl rekonstruován. Šlo o investici ve výši 29 mil. Kč. Po rekonstrukci je zde 25 bytových jednotek. Jeho slavnostní otevření se uskutečnilo ve čtvrtek 6. září 2012 za účasti náměstka primátora Olivera Pospíšila.

Jako první byl v listopadu 2011 zkolaudován bytový dům Spolková 3 s celkovým počtem 21 bytových jednotek, druhým byl v únoru 2012 bytový dům Francouzská 44 s celkovým počtem 12 bytů, třetí rekonstruovaný dům na ulici Francouzská 68 s 18 bytovými jednotkami byl slavnostně otevřen 19. dubna 2012 a čtvrtým se stal v květnu 2012 dům na ul. Francouzská 64.

Ve výstavbě jsou v současnosti domy Francouzská 20 a Přadlácká 9. U dalších se připravují projektové dokumentace. Celkem bude opraveno 11 bytových domů v problémové obytné zóně města.

Více o domě Bratislavská 62
Objekt byl postaven v roce 1906 jako nárožní dům s průchodem na malý dvorek, podsklepený, se 4 NP a sedlovou střechou. Dům, vytvářející nároží ulic Bratislavská a Soudní, je součástí stabilizované blokové zástavby a je evidován jako kulturní památka ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči. Velmi dekorativní fasáda z počátku 20. století byla lokálně poškozena necitlivě osazenými výdechy topidel WAW. Nad korunní římsou jsou vyvedeny štíty s okny, na oblém nároží je osazen štít v mušli a jejich stavebně-technický stav byl velmi zanedbaný, místy až havarijní.

Původně se zde nacházelo 20 bytových jednotek a z toho 17 b. j. bylo obsazených a 3 b. j. volné. Z důvodu špatného stavebně-technického stavu bylo nutné vyklidit další 2 byty (byt č. 5 a 8); 2 původní byty se sloučí do jednoho a vzniknou tak celkem 4 rekonstruované b. j. a v podkroví 6 nových b. j. Nárožní prostor v přízemí byl upraven pro provoz obchodu. Objekt byl rekonstruován za obydlení, do zbývajících obsazených bytů (15) bylo zasahováno jen v nezbytně nutné míře, dle projektu. Termín realizace 11/2011 až 08/2012.

Zásadní projekty regenerace obytných domů
Nosnými projekty regenerace bytového fondu v rámci tohoto IPRM jsou celkové regenerace 11 vybraných obecních bytových domů. Na domech budou kromě jejich celkové obnovy provedeny nástavby nebo vestavby nových bytů do půdního prostoru a město získá dalších cca 65 nových bytů.

 

Vymezení problémové zóny
Pro realizaci integrovaného plánu je vymezena ohraničená problémová zóna zahrnující části ulic Bratislavská, Cejl, Francouzská, Körnerova, Přadlácká a Stará a celé ulice Hvězdová, Spolková a Soudní. Z hlediska polohy je toto území velice atraktivní, protože navazuje na centrum města. Z celkem 155 bytových domů v této zóně vlastní 57 domů statutární město Brno.

Finance
Dotačním zdrojem financování je Integrovaný operační program – oblast podpory 5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích, ze kterého jsou nebo v blízké budoucnosti budou čerpány finanční prostředky na všechny tři oblasti podpory. Celkové výdaje integrovaného plánu jsou odhadnuty na 450 milionů Kč, z toho způsobilé (dotované) výdaje jsou odhadovány ve výši cca 331 milionů Kč. Vlastní dotace by měla být poskytnuta ve výši cca 166 milionů Kč. Časově je IPRM rozvržen do 5 let, realizace projektů je plánována v letech 2010 až 2014.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Auta na zákazu zastavení Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Není složité narazit v Brně na řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy. Někteří si dokonce pletou značku zákazu zastavení se značkou parkoviště.
22.03.2018 - 10:29
Rodina, která využila šance na nový domov Foto: B. Kleinhamplová
Prodloužení nájemní smlouvy bylo v březnu schváleno čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 procent v udržení bydlení, kterou si Brno před...
22.03.2018 - 07:25
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
V Jihomoravském kraji prudce vzrostl počet lidí s tuberkulózou. Zatímco v roce 2016 bylo v kraji 47 nemocných, loni jejich počet vzrostl na 66.
21.03.2018 - 19:53
Energetici z jaderné elektrárny Dukovany úspěšně dokončili výměnu paliva v druhém výrobním bloku. Výměna skončila včera ve 14 hodin, odstávka však pokračuje. Stejně tak další servisní práce.
21.03.2018 - 18:00
První velký knižní čtvrtek letošního roku nabídne nadšencům do literatury patnáct knižních novinek různorodých žánrů od domácích i zahraničních autorů. Nebude chybět ani doprovodný program v podobě...
21.03.2018 - 15:55
Vizualizace nového pavilonu Foto: MMB
Zpracováním investičního záměru na vybudování nového pavilonu v areálu Úrazové nemocnice odsouhlasili včera brněnští radní. Mohlo by se začít stavět v roce 2020.
21.03.2018 - 10:51
Komentáře