Reklama
reklama

O startovací byty lze nově žádat až do konce srpna

Rada města Brna na své schůzi dne 18. července prodloužila lhůtu pro podání žádostí o startovací byty až do 31. 8. 2012. V původní stanovené lhůtě do 29. 6. 2012 podali žádost pouze čtyři uchazeči, přestože nabídka byla zveřejněna jak na úřední desce Magistrátu města Brna, na internetových stránkách města tak i v červnovém čísle Brněnského Metropolitanu.

Možnost podat žádost o startovací byt tedy nyní nově končí 31. srpna 2012, výběr mezi žadateli provede losem Komise bydlení Rady města Brna v první polovině října. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady včetně Statutu startovacího bytu lze nalézt na www.brno.czv sekci Správa města > Bytový odbor > Dokumenty.

Žadatelům, kteří podali žádost o startovací byt v původním termínu do 29. 6. 2012 a splňují podmínky Statutu startovacího bytu, budou nabídnuty byty v objektu Stamicovy 11 bez losování a tyto byty budou vyřazeny ze zveřejnění.

 

Více o startovacích bytech:

Město Brno v loňském roce zahájilo přestavbu bývalé ubytovny Juventus ve Stamicově ulici 11 v Kohoutovicích na bytový objekt. Podle schváleného záměru budou v rekonstruovaném domě byty s pečovatelskou službou určené pro seniory, bezbariérové byty pro pohybově či zrakově postižené a startovací byty pro mladé manžele. Předpokládaný termín dokončení této investiční akce je letos v září.

 

Proto Rada města Brna 25. dubna projednala a schválila určení účelu budoucího pronájmu všech bytů a současně i zveřejnění nabídky startovacích bytů. Bylo schváleno, že 44 bytových jednotek o velikosti 1+1 a 2+kk v pátém až osmém nadzemním podlaží bude pronajato jako startovací byty v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

Tato pravidla v příloze č. 2 obsahují Statut startovacího bytu, který vymezuje mimo jiné to, kdo může být žadatelem o startovací byt, podmínky nájmu bytu a jakým způsobem proběhne výběr mezi žadateli.

 
Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v článku 1 výše uvedených pravidel. Žadatelem tedy mohou být manželé, kteří dále splňují tyto podmínky:
• Žádný z manželů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let.
• Čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku.
• Čistý měsíční příjem obou manželů dosahuje maximálně 2násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku.
• Každý z manželů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve výši minimálně 200 000 Kč na jednu smlouvu. Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena i na jméno dítěte.
• Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů

Autor: 
redakce
Aktuálně
Komplikace v městské hromadné dopravě způsobí výluka v ulici Vídeňská, kde se budou opravovat koleje. Výluka začíná dnes 23. března v 23:30 a potrvá do ukončení prací, které dopravní podnik města...
23.03.2018 - 07:40
Aplikace o zeleni, městský mobiliář či interaktivní mapa dopravních nehod. To jsou jen příklady dat, která mohou Brňané nově čerpat či sdílet z veřejnosti přístupnému portálu data.brno.cz.
22.03.2018 - 19:00
Zhasnutí hradu Špilberk, Nové radnice a obelisku v Denisových sadech. Takovým způsobem se Brno v sobotu 24. března ve 20:30 připojí k Hodině Země 2018. Brněnské dominanty zůstanou po tmě jednu hodinu.
22.03.2018 - 16:25
Auta na zákazu zastavení Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Není složité narazit v Brně na řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy. Někteří si dokonce pletou značku zákazu zastavení se značkou parkoviště.
22.03.2018 - 10:29
Rodina, která využila šance na nový domov Foto: B. Kleinhamplová
Prodloužení nájemní smlouvy bylo v březnu schváleno čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. Byla tak překonána úspěšnost 80 procent v udržení bydlení, kterou si Brno před...
22.03.2018 - 07:25
Ilustrační foto Foto: Centrum news / Tomáš Varga
V Jihomoravském kraji prudce vzrostl počet lidí s tuberkulózou. Zatímco v roce 2016 bylo v kraji 47 nemocných, loni jejich počet vzrostl na 66.
21.03.2018 - 19:53
Komentáře