Reklama
reklama

O startovací byty lze nově žádat až do konce srpna

Rada města Brna na své schůzi dne 18. července prodloužila lhůtu pro podání žádostí o startovací byty až do 31. 8. 2012. V původní stanovené lhůtě do 29. 6. 2012 podali žádost pouze čtyři uchazeči, přestože nabídka byla zveřejněna jak na úřední desce Magistrátu města Brna, na internetových stránkách města tak i v červnovém čísle Brněnského Metropolitanu.

Možnost podat žádost o startovací byt tedy nyní nově končí 31. srpna 2012, výběr mezi žadateli provede losem Komise bydlení Rady města Brna v první polovině října. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady včetně Statutu startovacího bytu lze nalézt na www.brno.czv sekci Správa města > Bytový odbor > Dokumenty.

Žadatelům, kteří podali žádost o startovací byt v původním termínu do 29. 6. 2012 a splňují podmínky Statutu startovacího bytu, budou nabídnuty byty v objektu Stamicovy 11 bez losování a tyto byty budou vyřazeny ze zveřejnění.

 

Více o startovacích bytech:

Město Brno v loňském roce zahájilo přestavbu bývalé ubytovny Juventus ve Stamicově ulici 11 v Kohoutovicích na bytový objekt. Podle schváleného záměru budou v rekonstruovaném domě byty s pečovatelskou službou určené pro seniory, bezbariérové byty pro pohybově či zrakově postižené a startovací byty pro mladé manžele. Předpokládaný termín dokončení této investiční akce je letos v září.

 

Proto Rada města Brna 25. dubna projednala a schválila určení účelu budoucího pronájmu všech bytů a současně i zveřejnění nabídky startovacích bytů. Bylo schváleno, že 44 bytových jednotek o velikosti 1+1 a 2+kk v pátém až osmém nadzemním podlaží bude pronajato jako startovací byty v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

Tato pravidla v příloze č. 2 obsahují Statut startovacího bytu, který vymezuje mimo jiné to, kdo může být žadatelem o startovací byt, podmínky nájmu bytu a jakým způsobem proběhne výběr mezi žadateli.

 
Žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky stanovené v článku 1 výše uvedených pravidel. Žadatelem tedy mohou být manželé, kteří dále splňují tyto podmínky:
• Žádný z manželů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let.
• Čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku.
• Čistý měsíční příjem obou manželů dosahuje maximálně 2násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok nebo čtvrtletí kalendářního roku.
• Každý z manželů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve výši minimálně 200 000 Kč na jednu smlouvu. Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena i na jméno dítěte.
• Výše příjmu se dokládá u podnikatelů posledním daňovým přiznáním, u ostatních žadatelů

Autor: 
redakce
Aktuálně
Mezinárodní den kávy připadá každoročně na 1. říjen a Brno již posedmé chystá festival kávy, který se řadí mezi největší takovou akci v České republice.
24.09.2017 - 12:55
Fenomén únikových her, kdy účastníci musí řešit různé rébusy a snaží se dostat ven z labyrintu, pronikl do České republiky už dávno. Díky logickému myšlení a týmové práci musí skupina vyřešit příběh...
24.09.2017 - 09:00
Václav Vydra se narodil v Praze do herecké rodiny Dany Medřické a Václava Vydry. Diváci jej mohou vidět na prknech Divadla na Vinohradech, v karlínském divadle, ale také na televizních obrazovkách....
23.09.2017 - 16:58
Roční e-šalinkartu si v Brně pořídilo už téměř 30 tisíc cestujících. Pracovníci DPMB zatím nezaznamenali hromadný přechod mezi jednotlivými kategoriemi jízdného. Na podzim navíc dopravce chystá...
23.09.2017 - 12:38
Další z brněnských obchodních domů čekají změny. V letošním roce své vlastníky již změnila Olympie a Nákupní centrum Královo Pole, od srpna má nového majitele i Tesco u hlavního nádraží na ulici...
23.09.2017 - 08:37
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
Komentáře