Reklama
reklama

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala Knihovnou roku 2012

Titul Knihovna roku 2012 náleží od 3. října Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). Toto prestižní ocenění Ministerstva kultury ČR získala KJM za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny, a to v kategorii významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

„Vítězství brněnské Knihovny Jiřího Mahena v této prestižní soutěži vnímám jako její výborné vysvědčení, udělené odborníky. Je vidět, že tato instituce, fungující v Brně už přes 90 let, jde s dobou a poskytuje služby skutečně na úrovni 21. století,“komentoval ocenění primátor města Brna Roman Onderka.

 

„Získaná cena je pro nás odměnou i závazkem,“uvedla ředitelka KJM Libuše Nivnická.„Těší mě, že naše služby pomáhají dospělým i dětem s různými druhy handicapů překonávat izolovanost, umožňují přístup ke kultuře a informacím, rozvíjejí dovednosti a napomáhají jejich integraci do společnosti,“ dodala ředitelka KJM.

 

Cena Knihovna roku se uděluje od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnických a informačních služeb. KJM získala už v roce 2004 diplom v této soutěži za projekt Poprvé do školy – poprvé do knihovny, který se stal jednou z jejích tradičních akcí a v celé republice inspiroval mnoho dalších knihoven.

KJM věnuje kromě služeb pro širokou veřejnost soustavnou pozornost práci s klienty s různými druhy handicapů a bezbariérovosti v poskytování svých služeb. Nejdelší tradici má v KJM Knihovna pro nevidomé a slabozraké, jejíž fond slouží téměř třem stovkám registrovaných uživatelů. Nadstandardní služby poskytuje KJM i sluchově postiženým čtenářům, a to i díky zaměstnanci speciálně školenému ve znakovém jazyce.

 

Úspěšná spolupráce KJM s partnery se odehrává též na pobočkách knihovny. Pobočka v Líšni spolupracuje s denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. S MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6, spolupracuje pobočka v Králově Poli. Na aktivitách a projektech MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy ELPIS se již čtyři roky podílí pobočka v Židenicích. Pomocnou ruku dětem s různými typy postižení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin podává knihovna prostřednictvím projektu „Ruku v ruce“, a to formou vzdělávacích besed a společných integračních programů, s cílem snižování informačních bariér.

 

Stěžejním výstupem projektu je unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů, který je široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách knihovny. Metodický materiál si do této chvíle stáhlo více než 140 uživatelů z řad jednotlivců i institucí. KJM rovněž realizuje odborné semináře k dalšímu vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Měsíc po umístění speciální lavičky plné knih v parku na Obilním trhu si už jen tak nepočtete. Knihy jsou rozebrané, prostor lavičky zaplnily odpadky.
20.09.2017 - 19:53
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Komentáře