Reklama
reklama

Každý člověk z Vyškova bude znát svého strážníka, rozdělí si mezi sebou ulice

Od příštího roku hodlá Vyškov navýšit počet strážníků Městské policie o dva, na jedenadvacet a zároveň je přiblížit lidem. Hlavním účelem tohoto navýšení je zvýšení efektivity práce prostřednictvím zlepšení jejich místní znalosti. Další přínos je zlepšení činnosti hlídkové služby a stálá přítomnost strážníků v obvodech, naplnění hesla „Poznej svého strážníka“, znalost obvodu, místní problematiky a její řešení, snadnější a účelnější plánování činnosti a přehled o situaci ve městě směrem k radnici. „Po navýšení počtu vyčleníme dva strážníky na dopravu, kteří budou mít na starosti jen tuto oblast, čili parkovací automaty a další. Ostatní strážníci budou mít jasně přidělené regiony, které budou při svých denních i nočních směnách navštěvovat,“ uvedl starosta města Vyškova Karel Goldemund.

Nejedná se o převratnou myšlenku, podobný systém hlídkové služby panuje v řadě jiných měst. Povědomí o dění ve městě a ve vlastním obvodu a znalost problémových míst jsou přitom pro práci strážníka zásadní. Díky místní znalosti vždy ví, kdy a kam zaměřit svou pozornost (herny, místa, kde se shlukuje mládež či nepřizpůsobiví, místa častých výtržností nebo kapesních krádeží) a případným problémům tak může i předcházet pouhou svou přítomností na inkriminovaném místě. Rozdělení města na jednotlivé obvody a rozložení lidských zdrojů na tyto obvody je navrženo tak, aby se zajistila přítomnost strážníků v ulicích a aby se mohli občané těchto lokalit na strážníky obracet. Tak bude naplněna podstata městské policie, která spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii. Jedná se o: přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílení se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílení se na prevenci kriminality v obci, provádění dohledu nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce.

 

„Nový systém bude obsahovat i zveřejnění jmen, kontaktů a fotografií strážníků na webu města Vyškova i ve Vyškovském zpravodaji. Chceme je zároveň představit jednotlivým školám, školkám, domu s pečovatelskou službou a dalším institucím, aby v případě jakýchkoli problémů mohli lidé kontaktovat opravdu takzvaně svého člověka. Zároveň se na ně budou moci obracet lidé třeba kvůli tomu, že jim někde dlouhodobě stojí vrak auta a blokuje dopravu. Také chceme, aby hlídky pravidelně navštěvovaly jednání osadních výborů, zkrátka je chceme zbavit anonymity. Doufám, že to přinese pozitivní výsledky,“ doplnil starosta města Vyškova Karel Goldemund.

 

„Tento systém se začíná zavádět již od října letošního roku, kdy úseky města byly místo rozdělení na tříčlennou hlídku, přiděleny konkrétnímu strážníkovi. Ti se zatím seznamují se svým úsekem, vytváří seznam provozoven a odpovědných osob, seznam záborů veřejného prostranství a další činnosti. Zcela fungovat tento systém začne v dubnu nebo květnu příštího roku, kdy je předpoklad přijetí dvou nových strážníků. Již nyní podněty a stížnosti občanů jsou předány strážníkovi dle svěřeného úseku,“ sdělil velitel Městské policie Petr Sedláček.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Víno a burčák ze čtyřiadvaceti vinařství, řemeslné a dárkové zboží, občerstvení a farmářské produkty a denně doprovodný program od odpoledních do večerních hodin. Přesně na tohle se mohou těšit...
20.09.2017 - 11:56
Za měsíc se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a všichni obyvatelé republiky mají právo volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Musí si však včas vyřídit voličský průkaz.
20.09.2017 - 08:17
Pořídit si nemovitost jako další zdroj příjmu. Češi i přes stále se zvyšující ceny považují koupi bytu či domu a jeho následné pronajímání za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní...
19.09.2017 - 20:14
Vymyslet za 24 hodin inovativní řešení reálného byznysového zadání, tak aby se dalo uplatnit v praxi. A to navíc s lidmi, které jste poznali teprve před chvílí. To bude cílem ČEZ Inovačního maratonu...
19.09.2017 - 19:55
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Komentáře