Reklama
reklama

Jižní křídlo hradu Špilberku prochází rekonstrukcí. Rehabilitace se dočkají dosud neopravené a veřejnosti nepřístupné části hradu

V průběhu ledna a února 2011 došlo po převzetí staveniště k postupnému rozvinutí rekonstrukčních prací v jižním křídle hradu Špilberku. Probíhající práce zkontrolovali zástupci města Brna ve čtvrtek 16.8. při Kontrolním dni na stavbě.

Cílem II. etapy rekonstrukce jižního křídla hradu Špilberku je především rehabilitace dosud neopravené a veřejnosti nepřístupné části hradu.

 

Jižní křídlo hradu Špilberku se promění nejvíce
V současné době již byly dokončeny veškeré práce na opravě střechy a krovu. Pro zachování co největšího množství původních konstrukcí se odstraňují pouze poškozené části jednotlivých trámů a nahrazují se tzv. protézami. Po dokončení probíhajících prací vzniknou v 1. a 2. patře nové výstavní prostory, které budou vybaveny pro instalaci stálé výstavy Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a pro příležitostné výstavy. V přízemí vzniknou nová pokladna, šatny a zázemí pro herce letní scény a nová pokladna pro návštěvníky. V suterénu vzniká z terasy nový nástupní prostor pro návštěvníky hradu, prodejny publikací a suvenýrů, kavárna a zázemí restaurace.

V prostoru bývalé hradní vinárny je již vyzděna výtahová šachta a úprava kamenného točitého schodiště mezi vinárnou a hláskou. Pokračuje postupná demontáž hodnotného zabudovaného interiéru bývalé vinárny (dřevěné lavice, obklady stěn aj.) a v restaurátorském ateliéru probíhá jejich obnova, včetně výroby nových interiérových prvků. Dále je prováděna odborná řemeslná repase oken a montáže rozvodů všech sítí. Po dokončení všech prací bude obnovena restaurace, jejíž interiér včetně několika cenných kachlových kamen se vrátí podle dochovaných dobových fotografií do podoby svého vzniku za 2. světové války.

 

Rekonstrukce jižního křídla přinese například novou restauraci s denním i nočním provozem, otevření nových výstavních sálů včetně nové expozice moderního a současného výtvarného umění. Vznikne zde také turistické informační centrum, edukační centrum pro práci s dětským návštěvníkem nebo studovna.

Ve středním křídle byly dokončeny stavební práce na šatnách a zázemí pro sólisty letních kulturních akcí na nádvoří hradu, probíhají dokončovací práce na dětském edukačním centru a navazujícím přednáškovém sálu.
 

Záchranný archeologický výzkum jižního křídla hradu Špilberku

Jižní křídlo Špilberku nebylo doposud dotčeno významnějším archeologickým výzkumem. Až při jeho rekonstrukci v letech 2011–2012 se naskytla možnost nahlédnout v rámci stavebních prací pod podlahy historických budov. Očekávání bylo o to větší, že právě do prostoru jižního křídla je historickými prameny situován objekt hradního paláce, tedy vlastního rezidenčního sídla moravských markrabat. Rozsáhlé stavební úpravy spojené s přestavbou gotického hradu na renesanční a barokní pevnost značně poškodily původní terénní situace, přesto archeologický a stavebně-historický průzkum pracovníků Muzea města Brna přinesl řadu nových poznatků.

 

Díky novým výzkumům se podařilo doplnit půdorys hradu na jeho jižní frontě. Odhalením dochovaných základů byly zjištěny rozměry a dispozice všech místností přízemí palácového traktu. Komplexní představu si lze nyní udělat také o pevnostních prvcích hradu, a to zejména o doposud jen tušené parkánové zdi. Tato předsunutá hradba z přelomu 13. a 14. se původně nacházela mezi hradním příkopem a hlavní hradební zdí. Po vybudování kasemat uvnitř jižního hradního příkopu a při následném rozšíření kasárenských objektů v polovině 18. století byla jako nepotřebná zasypána a nově odhalena teprve nyní.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Co spojuje Veletrhy Brno a Grand Prix České republiky? Zdánlivě nesouvisející veličiny pojí v jednu rovnici společný činitel. Město Brno a jeho finance. Jak se zmíněným městským aktivitám daří?
22.09.2018 - 08:29
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Komentáře