Reklama
reklama

Brno zahajuje největší investici. Zásadně doplní systém kanalizací

Město Brno zahajuje jednu z největších investic za poslední roky. Jedná se o dostavbu městské kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. Rekonstrukce se však dotkne také MČ Brno-jih a Řečkovic. Celková cena je 2,031 mld. Kč s termínem dokončení únor 2014.

Dokončené kanalizace výrazně zlepší životní prostředí zejména ve vztahu k vodním tokům a dále zamezí znečištění podzemních vod. Rada města Brna schválila ve středu 29. 2. 2012 na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se „Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně“. Město na tuto akci bude čerpat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní prostředí“ až do předjednané výše cca 44 %.

Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI
Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, je dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Předmětem díla je 13 ucelených částí. Jedná se například o rekonstrukce kmenových stok na Dufkově nábřeží nebo Ráječku, dostavbu kmenových stok v Přízřenicích a Chrlicích nebo dostavbu kanalizace v Tuřanech a Žebětíně.

Dostavba kanalizace v městských částech
Ve městě Brně je projekt zaměřen na dostavbu (viz. názvy níže- tedy tam, kde dosud není nebo má charakter trativodů, popř. pouze dešťových stok) a rekonstrukci z jednotné dešťové na oddílný stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. V městských částech bude významným přínosem snížení vypouštěného znečištění obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod spolu s návaznou obnovou či dostavbou komunikací včetně chodníků (např.Tuřany).

 

Cíl zakázky je zamezit vypouštění odpadních vod do toků
Společným cílem uvedených projektů je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků, ať už přímo, přes septiky nebo prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Dalším cílem je zamezení znečištění podzemních vod způsobené havarijním stavebním stavem stok, případně odkanalizováním pomocí jímek s trativody, tedy napojením několika tisíc obyvatel na stokovou síť města Brna.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
S nástupem dětí do škol a školek se pojí zvýšená nemocnost. Nárůst nemocnosti mezi dětmi bývá patrný pravidelně již od poloviny září a jde především o respirační onemocnění a infekční nemoci...
22.09.2017 - 13:46
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Letos v dubnu vyvolal poprask a nevoli obcí, o kterých se nelichotivě zmiňoval, nyní vychází jeho nová verze. Autentický průvodce To je Brno má i novou kapitolu, v níž dotčená místa vyzdvihují svou...
21.09.2017 - 19:53
Prostor Flédy se v neděli 1. října opět zaplní oblíbeným bleším trhem. Celkem tu nabídne téměř 50 lokálních prodejců vlastnoruční výrobky, věci z druhé ruky, knihy, originální retro věci a rozšíří se...
21.09.2017 - 13:38
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Komentáře