Reklama
reklama

Brno zahajuje největší investici. Zásadně doplní systém kanalizací

Město Brno zahajuje jednu z největších investic za poslední roky. Jedná se o dostavbu městské kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. Rekonstrukce se však dotkne také MČ Brno-jih a Řečkovic. Celková cena je 2,031 mld. Kč s termínem dokončení únor 2014.

Dokončené kanalizace výrazně zlepší životní prostředí zejména ve vztahu k vodním tokům a dále zamezí znečištění podzemních vod. Rada města Brna schválila ve středu 29. 2. 2012 na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se „Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně“. Město na tuto akci bude čerpat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní prostředí“ až do předjednané výše cca 44 %.

Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI
Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, je dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Předmětem díla je 13 ucelených částí. Jedná se například o rekonstrukce kmenových stok na Dufkově nábřeží nebo Ráječku, dostavbu kmenových stok v Přízřenicích a Chrlicích nebo dostavbu kanalizace v Tuřanech a Žebětíně.

Dostavba kanalizace v městských částech
Ve městě Brně je projekt zaměřen na dostavbu (viz. názvy níže- tedy tam, kde dosud není nebo má charakter trativodů, popř. pouze dešťových stok) a rekonstrukci z jednotné dešťové na oddílný stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. V městských částech bude významným přínosem snížení vypouštěného znečištění obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod spolu s návaznou obnovou či dostavbou komunikací včetně chodníků (např.Tuřany).

 

Cíl zakázky je zamezit vypouštění odpadních vod do toků
Společným cílem uvedených projektů je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků, ať už přímo, přes septiky nebo prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Dalším cílem je zamezení znečištění podzemních vod způsobené havarijním stavebním stavem stok, případně odkanalizováním pomocí jímek s trativody, tedy napojením několika tisíc obyvatel na stokovou síť města Brna.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Daniel Kempský
Jak změnit anonymitu lidí, kteří ačkoli žijí blízko sebe, nic o sobě nevědí? Nové společenské aktivity sdružení Mezigenerace mohou pomoct "sátníkům" poznat nové lidi a seznámit se.
19.09.2018 - 11:34
Chemikálie Foto: HZS JMK
V základní škole v Modřicích včera museli zasahovat hasiči. Po úniku čpavkové vody bylo evakuováno 75 lidí. Nikdo se při tom nezranil.
19.09.2018 - 07:00
Zářijové noční prohlídky Jaderné elektrárny Dukovany jsou jen jednou z několika akcí, které Infocentrum elektrárny připravilo pro své návštěvníky a zájemce o speciální zážitky z technických prostředí...
18.09.2018 - 20:03
Rezidenti modré zóny mohou třeba na Masarykovu ulici Foto: Google maps
Od prvního září je možné vidět v Brně více aut jezdících v pěších zónách. Náměstím Svobody, Masarykovou ulicí nebo třeba Českou nyní totiž mohou projíždět rezidenti z modré zóny.
18.09.2018 - 08:00
Komentáře