Reklama
reklama

Brno zahajuje největší investici. Zásadně doplní systém kanalizací

Město Brno zahajuje jednu z největších investic za poslední roky. Jedná se o dostavbu městské kanalizace v městských částech Tuřany, Žebětín, Ivanovice a Bohunice. Rekonstrukce se však dotkne také MČ Brno-jih a Řečkovic. Celková cena je 2,031 mld. Kč s termínem dokončení únor 2014.

Dokončené kanalizace výrazně zlepší životní prostředí zejména ve vztahu k vodním tokům a dále zamezí znečištění podzemních vod. Rada města Brna schválila ve středu 29. 2. 2012 na základě výběrového řízení smlouvu o dílo se „Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně“. Město na tuto akci bude čerpat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – operačního programu „Životní prostředí“ až do předjednané výše cca 44 %.

Rekonstrukce a dostavba kmenových stok A, C, D, E a EI
Rekonstrukce a dostavba kmenových stok, tedy páteřních sběračů celé městské aglomerace, je dána zejména potřebou dostavby retenčních (zádržných) nádrží a rekonstrukcí či dostavbou odlehčovacích komor u těchto nádrží, a to pro maximálně možnou ochranu recipientů, tedy řek protékajících městem, před výrazným nárazovým znečištěním při deštích. Předmětem díla je 13 ucelených částí. Jedná se například o rekonstrukce kmenových stok na Dufkově nábřeží nebo Ráječku, dostavbu kmenových stok v Přízřenicích a Chrlicích nebo dostavbu kanalizace v Tuřanech a Žebětíně.

Dostavba kanalizace v městských částech
Ve městě Brně je projekt zaměřen na dostavbu (viz. názvy níže- tedy tam, kde dosud není nebo má charakter trativodů, popř. pouze dešťových stok) a rekonstrukci z jednotné dešťové na oddílný stokový systém sítí v městských částech Bohunice, Tuřany, Žebětín a Ivanovice. V městských částech bude významným přínosem snížení vypouštěného znečištění obnovou stávajících a vybudováním nových úseků sítě a napojením nových přípojek splaškových vod spolu s návaznou obnovou či dostavbou komunikací včetně chodníků (např.Tuřany).

 

Cíl zakázky je zamezit vypouštění odpadních vod do toků
Společným cílem uvedených projektů je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do vodních toků, ať už přímo, přes septiky nebo prostřednictvím stávající dešťové kanalizace. Dalším cílem je zamezení znečištění podzemních vod způsobené havarijním stavebním stavem stok, případně odkanalizováním pomocí jímek s trativody, tedy napojením několika tisíc obyvatel na stokovou síť města Brna.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Valašská kapela Mňága a Žďorp loni oslavila 30 let na české hudební scéně. Osobitý hudební styl a texty založené na poezii všedního dne baví posluchače několika generací. A budou bavit i brněnskou...
19.03.2018 - 19:00
Máte rádi přírodu? Adoptujte si kousek. I tak by se dal popsat brněnský adopční program pro veřejnou zeleň. Kdokoli, kdo by měl zájem, může pečovat o kousek veřejné zeleně ve svém okolí. Adoptovat si...
19.03.2018 - 16:38
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Již 9. ročník Velikonočních slavnost se uskuteční na náměstí Svobody. Od pátku až do 1. dubna na zájemce čeká zpěv, tanec, hudba a 40 stánků s nejrůznějším sortimentem.
19.03.2018 - 11:22
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Kvůli politické situaci se strážníci v sobotu zabývali potyčkou v baru ve Starém Lískovci. Trojice se nepohodla s mladíkem kvůli uprchlické krizi.
19.03.2018 - 07:40
Arogantně, agesivně a vulgárně se v pátek večer prý projevovala žena, která přišla se psem do bystrcké provozovny.
18.03.2018 - 20:06
Pořídit si byt či dům a pak jej dále pronajímat. Češi koupi investičních nemovitostí v současné době stále považují za jeden z nejvýhodnějších způsobů jak zhodnotit své vlastní finance a úspory.
18.03.2018 - 17:31
Komentáře