Reklama
reklama

Bohunická fakultní nemocnice má nová zařízení na čistění zdravotnických pomůcek

Díky finančním prostředkům z evropského programu s názvem Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno se Fakultní nemocnici Brno podařilo dovybavit svá pracoviště centrální sterilizace. Nákup přístrojů za více než tři milióny korun byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V posledních říjnových dnech byly na oddělení Centrální sterilizace FN Brno (CS) na stanice na PMDV a PDM nainstalovány a zprovozněny nové dekontaminační a mycí automaty na chirurgické instrumentárium a jiné zdravotnické prostředky (ZP). Tyto automaty doplní stávající řadu dekontaminačních a mycích přístrojů a s jejich využitím se výrazně sníží manuální rizikové technologie dekomtaminace a mytí na CS. Přístroje jsou v hodnotě téměř 3,2 milionů Korun.

 

Jedním ze stěžejních programů oddělení CS je i minimalizace rizika práce na CS. V případě dekontaminace a mytí ZP je velké riziko např. mechanického poškození (bodnutí, říznutí apod.), značné je i riziko infekční (inhalace infekčního aerosolu, potřísnění apod.). Při dlouhodobém sledování se ukazují právě technologie ruční dekontaminace a mytí ZP jako jedny z nejrizikovějších pro pracovníky centrálních sterilizací. Celosvětově je tedy trend tyto manuální nestandardní technologie minimalizovat. Významně k tomu přispívá mj. zavádění jednorázových ZP nebo využití moderních technologií strojových tak jak je to realizováno i ve FN Brno.

 

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na Pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro 200 středisek z 60-ti oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba 500 operačních sítí v asi 300 typech, 50 typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování k jednomu miliónu kusů ročně.

 

Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2009. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované kvality je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.

 

Projekt Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno navazuje na Integrovaný operační program EU s názvem Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz, který byl ve FN Brno realizován v roce 2010.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Co spojuje Veletrhy Brno a Grand Prix České republiky? Zdánlivě nesouvisející veličiny pojí v jednu rovnici společný činitel. Město Brno a jeho finance. Jak se zmíněným městským aktivitám daří?
22.09.2018 - 08:29
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Komentáře