Reklama
reklama

Bohunická fakultní nemocnice má nová zařízení na čistění zdravotnických pomůcek

Díky finančním prostředkům z evropského programu s názvem Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno se Fakultní nemocnici Brno podařilo dovybavit svá pracoviště centrální sterilizace. Nákup přístrojů za více než tři milióny korun byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V posledních říjnových dnech byly na oddělení Centrální sterilizace FN Brno (CS) na stanice na PMDV a PDM nainstalovány a zprovozněny nové dekontaminační a mycí automaty na chirurgické instrumentárium a jiné zdravotnické prostředky (ZP). Tyto automaty doplní stávající řadu dekontaminačních a mycích přístrojů a s jejich využitím se výrazně sníží manuální rizikové technologie dekomtaminace a mytí na CS. Přístroje jsou v hodnotě téměř 3,2 milionů Korun.

 

Jedním ze stěžejních programů oddělení CS je i minimalizace rizika práce na CS. V případě dekontaminace a mytí ZP je velké riziko např. mechanického poškození (bodnutí, říznutí apod.), značné je i riziko infekční (inhalace infekčního aerosolu, potřísnění apod.). Při dlouhodobém sledování se ukazují právě technologie ruční dekontaminace a mytí ZP jako jedny z nejrizikovějších pro pracovníky centrálních sterilizací. Celosvětově je tedy trend tyto manuální nestandardní technologie minimalizovat. Významně k tomu přispívá mj. zavádění jednorázových ZP nebo využití moderních technologií strojových tak jak je to realizováno i ve FN Brno.

 

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na Pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro 200 středisek z 60-ti oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba 500 operačních sítí v asi 300 typech, 50 typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování k jednomu miliónu kusů ročně.

 

Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2009. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované kvality je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.

 

Projekt Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno navazuje na Integrovaný operační program EU s názvem Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz, který byl ve FN Brno realizován v roce 2010.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Pořídili jste si nové bydlení a nyní přemýšlíte jak vybavit interiéry tak, aby byly nadčasové i funkční? Nebo přemýšlíte nad renovací a zkvalitněním svého domova současného? Ústředním bodem, který...
17.03.2018 - 11:57
Zájem o nemovitosti v jihomoravské metropoli stále roste a na stoupající poptávku reagují i ceny. Ty dosahují svého maxima. Zdá se, že se ale bytu chtivým Brňanům blýská na lepší časy.
17.03.2018 - 09:34
Záběr z videa Foto: Městská policie Brno
Čtyřiadvacetiletý cizinec se vloupal do domu v městské části Brno-střed. Policii zavolali obyvatelé domu, kteří slyšeli rány a báli se o svou bezpečnost. Lupič opustil byt až po hrozbou namířené...
16.03.2018 - 15:10
Šestice brněnských pedagogů získá ocenění Učitel roku 2018. Slavnostní předání ocenění se uskuteční při příležitosti Dne učitelů ve středu 28. března 2018 na Nové radnici.
16.03.2018 - 11:30
Ulici Hanácká čeká od dnešní osmé hodiny uzavírka. Z toho důvodu bude omezen průjezd veškeré dopravy ulicí Hanáckou v obou směrech. Rovněž zastávku Hanácká čeká přeložení. Uzavírka potrvá do...
16.03.2018 - 07:00
Divadlo žije. Bez ohledu na okolnosti. I tak by se dalo popsat inkluzivní taneční divadlo Kafkasia, které bude mít premiéru 14. dubna 2018 v Brně. Šestice tanečníků – včetně dvou s tělesných...
15.03.2018 - 22:15
Komentáře