Reklama
reklama

Bohunická fakultní nemocnice má nová zařízení na čistění zdravotnických pomůcek

Díky finančním prostředkům z evropského programu s názvem Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno se Fakultní nemocnici Brno podařilo dovybavit svá pracoviště centrální sterilizace. Nákup přístrojů za více než tři milióny korun byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V posledních říjnových dnech byly na oddělení Centrální sterilizace FN Brno (CS) na stanice na PMDV a PDM nainstalovány a zprovozněny nové dekontaminační a mycí automaty na chirurgické instrumentárium a jiné zdravotnické prostředky (ZP). Tyto automaty doplní stávající řadu dekontaminačních a mycích přístrojů a s jejich využitím se výrazně sníží manuální rizikové technologie dekomtaminace a mytí na CS. Přístroje jsou v hodnotě téměř 3,2 milionů Korun.

 

Jedním ze stěžejních programů oddělení CS je i minimalizace rizika práce na CS. V případě dekontaminace a mytí ZP je velké riziko např. mechanického poškození (bodnutí, říznutí apod.), značné je i riziko infekční (inhalace infekčního aerosolu, potřísnění apod.). Při dlouhodobém sledování se ukazují právě technologie ruční dekontaminace a mytí ZP jako jedny z nejrizikovějších pro pracovníky centrálních sterilizací. Celosvětově je tedy trend tyto manuální nestandardní technologie minimalizovat. Významně k tomu přispívá mj. zavádění jednorázových ZP nebo využití moderních technologií strojových tak jak je to realizováno i ve FN Brno.

 

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na Pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro 200 středisek z 60-ti oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba 500 operačních sítí v asi 300 typech, 50 typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování k jednomu miliónu kusů ročně.

 

Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2009. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované kvality je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.

 

Projekt Posílení prevence v oblasti nozokomiálních infekcí ve FN Brno navazuje na Integrovaný operační program EU s názvem Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz, který byl ve FN Brno realizován v roce 2010.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Václav Vydra se narodil v Praze do herecké rodiny Dany Medřické a Václava Vydry. Diváci jej mohou vidět na prknech Divadla na Vinohradech, v karlínském divadle, ale také na televizních obrazovkách....
23.09.2017 - 16:58
Roční e-šalinkartu si v Brně pořídilo už téměř 30 tisíc cestujících. Pracovníci DPMB zatím nezaznamenali hromadný přechod mezi jednotlivými kategoriemi jízdného. Na podzim navíc dopravce chystá...
23.09.2017 - 12:38
Další z brněnských obchodních domů čekají změny. V letošním roce své vlastníky již změnila Olympie a Nákupní centrum Královo Pole, od srpna má nového majitele i Tesco u hlavního nádraží na ulici...
23.09.2017 - 08:37
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
S nástupem dětí do škol a školek se pojí zvýšená nemocnost. Nárůst nemocnosti mezi dětmi bývá patrný pravidelně již od poloviny září a jde především o respirační onemocnění a infekční nemoci...
22.09.2017 - 13:46
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Komentáře