Reklama
reklama

Zelení jsou proti přesunu nádraží k řece. Ministru dopravy a Centrální komisi poslali otevřený dopis

Zástupci Strany zelených nesouhlasí s přesunem brněnského nádraží k řece. Dnes 10. dubna v Praze předali otevřený dopis se svým stanoviskem ministru dopravy Danu Ťokovi a Centrální komisi. V Dopise je vyzývají, aby nepřistupovali na zhoršení podmínek pro ekologickou osobní a nákladní železniční dopravu, ke kterému by podle nich při odsunu nádraží z centra došlo.

Téma odsunu brněnského nádraží hýbe nejen Brnem. Zástupci Strany zelených dnes 10. dubna v Praze předali ministru dopravy Danu Ťokovi a Centrální komisi otevřený dopis, v němž píší, že případný odsun brněnského železničního uzlu z centra k řece negativně ovlivní osobní i nákladní železniční dopravu a ekologickou situaci v Brně. V dopise dále ministra dopravy a členy Centrální komise vyzývají, aby znovu otevřeli debatu se zástupci Jihomoravského kraje o nejvhodnější variantě.

Otevřený dopis v plném znění naleznete zde:

Vážený pane ministře,

vážení členové Centrální komise Ministerstva dopravy,

již brzy budete rozhodovat o dalším postupu ve věci modernizace Železničního uzlu Brno (ŽUB). Jako podklad pro rozhodnutí o podobě této stavby byla z úrovně Správy železniční dopravní cesty zpracována rozsáhlá a podrobná Studie proveditelnosti; svá doporučení v posledních měsících vydala také zastupitelstva města Brna a Jihomoravského kraje.

Dovolte nám v této souvislosti připomenout, že v tomto případě nejde o záležitost čistě lokální, ale rozhodnutí o variantě přestavby brněnského železničního uzlu ovlivní i celostátně sledované veřejné zájmy. Předně je to zájem na co nejlepším fungování železniční osobní i nákladní dopravy, jakožto nejekologičtějšího způsobu dopravy s nejnižšími dopady na životní prostředí a potažmo i zdraví obyvatel naší země. Rozhodnutí o variantě přestavby ŽUB má dopad na fungování národní železniční sítě hned v několika směrech:

      1. Jak prokázala Studie proveditelnosti ŽUB, skupina variant B, které se vyznačují modernizací nádraží ve stávající poloze v centru města Brna, přináší prokazatelně lepší výsledky z hlediska zkrácení cestovních dob, než varianty A s novým nádražím v odsunuté poloze. Přínosy varianty B (zkrácení vnímané cestovní doby) jsou vyšší pro cestující na regionálních linkách i dálkových spojích. Jen těžko budete občanům, daňovým poplatníkům, vysvětlovat, že stát uvolní desítky miliard korun na projekt, který nepřinese ty nejlepší výsledky z pohledu běžného uživatele železnice.

      2. Spojení samostatných koridorů pro osobní a nákladní železniční dopravu na území Brna do jedné trasy, což nastane v případě realizace varianty A, hrozí výrazně zhoršit podmínky pro nákladní železniční dopravu na důležitých koridorových tratích. Nedávno před tímto krokem varovalo i Sdružení nákladních železničních dopravců České republiky ŽESNAD.cz. Přitom důsledky preference silniční kamionové dopravy před tou železniční zažívají všichni řidiči na D1 dnes a denně. Jen těžko budete obhajovat, že státní investice za desítky miliard korun sníží kapacitu pro nákladní dopravu na kolejích.

Zástupci Jihomoravského kraje i města Brna vám doporučují k podpoře variantu Ac. Ta však ve vámi financované studii proveditelnosti měla jedny z nejhorších ekonomických výsledků. Jsme toho názoru, že státní instituce jako je Ministerstvo dopravy, které jako členové Centrální komise osobně reprezentujete, musí při rozhodování o veřejných financích postupovat s péčí řádného hospodáře. Rozhodnutí realizovat variantu Ac, ať už v podobě vyhodnocené Studií proveditelnosti nebo doplněné o kolejový diametr, který závaznou metodikou MD ČR pro hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních staveb prověřován ani nebyl, dle našeho názoru principy řádné správy veřejných financí nenaplňuje. V takovém případě by určitě bylo na místě obrátit se s podnětem na důkladné přezkoumání rozhodnutí příslušnými kontrolními orgány, např. Nejvyšším kontrolním úřadem.

Vážený pane ministře, vážení členové Centrální komise MD ČR, apelujeme na vás, abyste využili výsledků Studie proveditelnosti ŽUB k zodpovědnému rozhodnutí ve prospěch cestujících na železnici, ale i všech občanů ČR – abyste znovu otevřeli s představiteli Jihomoravského kraje a města Brna jednání s cílem dohodnout se na realizaci ekonomicky nejpřínosnější podvarianty ze skupiny variant B, tedy varianty B1b.

Děkujeme za zodpovědné zvážení všech uvedených argumentů.

Autor: 
Pavel Podešva
Aktuálně
Odtahová služba na Zelném trhu v Brně Foto: Centrum news
Neoprávněné parkování v modrých zónách se řidičům v Brně nemusí vyplatit. Místo pokuty je čeká rovnou odtažené auto.
16.10.2018 - 10:35
Ilustrační foto Foto: Centrum news
Zmateného muže skákajícího před projíždějící auta zahlédl muž na Lesné. Kvůli obavě o jeho zdraví přivolal strážníky. Muž hlídce ale nedokázal říct ani své jméno.
16.10.2018 - 08:00
Zábrdovický most Foto: Google maps
Na celých 15 měsíců uzavřou opravy Zábrdovický most spolu se Zábrdovickou ulicí. Uzavírka začne v sobotu 20. října. Chodci mohou pro přechod řeky Svitavy využít lávku, řidiči ale budou muset most...
15.10.2018 - 13:50
V nákupním centru AVION Shopping park Brno se ve dnech 19. - 20. října 2018 uskuteční festival s názvem Senioři v akci. Tento festival je určený nejen seniorům, ale všem, kteří mají chuť se dozvědět...
15.10.2018 - 10:58
Modré zóny Foto: Centrum news/ Daniel Kempský
Dodržování rezidentního parkování v Brně nyní hlídají strážníci, popřípadě jedno auto s kamerami. V budoucnu se ale chystá rozsáhlý kamerový systém, který bude kontrolovat vjezdy aut do modrých zón...
15.10.2018 - 08:00
Počátkem letošního roku zde došlo k ukončení provozu léčebny, před letními prázdninami budil areál naopak emoce kvůli umístění části nájemníků z ubytovny v Šámalově ulici. Nyní je vše jinak a začne...
14.10.2018 - 08:21
Komentáře