Reklama
reklama

Studie: Česká republika nevyužívá pracovní schopnost lidí ve vyšším věku

České republice hrozí, že bude během 20 let polovina populace v důsledku stárnutí ekonomicky závislá na práci lidí v produktivním věku. Řešením problému je zvýšit zaměstnanost starších lidí, což se v tuzemsku ve srovnání se zahraničím příliš nedaří. Vyplývá to ze srovnání situace v Česku s vybranými zeměmi EU, především Nizozemskem a Finskem, na němž se podíleli i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Zdravotní stav starší generace v ČR je srovnatelný se situací v Nizozemsku a Finsku. „Ještě ve věku 65 let má muž v ČR šanci na dožití 15,5 roku, z toho 8,5 roku bez omezení běžných činností ze zdravotních důvodů, u žen je to dokonce 19 a 8,8 roku, což je prakticky stejné jako u obou zmíněných zemí,“ shrnul výsledky studie  vedoucí expertního týmu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd FF MU. „Při srovnání míry zaměstnanosti ve věkové skupině 50-64 let ovšem ČR na Nizozemsko a Finsko viditelně ztrácí. V míře zaměstnanosti u lidí 60-64 let se ČR propadá až na 17 místo v EU, i když je zdravotní stav v této věkové skupině srovnatelný,“ zdůraznil Novotný. Česká republika má tak podle odborníků značné rezervy ve využívání pracovní schopnosti lidí ve vyšším věku.

Pro měření pracovní schopnosti, která je tvořena zdravím a funkční kapacitou, odbornými znalostmi a způsobilostmi (dovednostmi), hodnotami, postoji a motivací zaměstnance, ale také nároky práce samotné, používají odborníci tzv. index pracovní schopnosti.

V ČR bylo měření provedeno zatím jen na malém vzorku, i to však ukázalo, že téměř 40 % nezaměstnaných starších 50 let vykazuje dobrou a téměř 20 % dokonce vynikající hodnotu indexu pracovní schopnosti, což znamená, že jim zdravotní důvody výrazněji nebrání v pracovním uplatnění. Hůře jsou na tom lidé, jejichž povolání klade fyzické nároky než lidé s povoláním s vyššími duševními nároky.

Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení podpory pracovní schopnosti zejména u věkové skupiny osob nad 50 let, přináší projekt Implementace Age Managementu v České republice.  „Cílem projektu je zajistit šetření na větších vzorcích zaměstnanců a ustanovit referenční hodnoty pracovní schopnosti českých zaměstnanců,“ upřesňuje Ilona Štorová z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která projekt vede. Odborníci se shodují, že pomáhá například snížení fyzické náročnosti práce, zavedení krátkých přestávek v pracovních procesech a zohlednění zdravotních rizik při plánování práce na směny a rovněž pružné pracovní úvazky. Současně je třeba využívat silných stránek starších pracovníků a také možností mezigenerační spolupráce na pracovišti.

Do projektu se již zapojili někteří významní zaměstnavatelé – Komerční banka a.s., Policejní prezidium České republiky, Skupina ČEZ, a.s.,  výrobce komponentů pro automobilový průmysl WITTE Nejdek, spol. s r.o.  a Úřad práce ČR, kteří umožní měření pracovní schopnosti u svých zaměstnanců i klientů. Získaná data lze následně porovnávat s údaji v evropských databázích i dle různých profesí. Tyto výstupy přispívají k realizaci Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013-2017 schváleného vládou České republiky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Policie Foto: Centrum news
Muž, který řídil bez řidičského průkazu přejel dvojitou čáru. Když spatřil auto policie, zaparkoval a snažil se uniknout strážníkům. Mezitím na jeho místo přelézal spolujezdec.
23.01.2018 - 16:05
Krajský úřad Foto: Centrum news
Celkem 437 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 44,893 milionu korun schválila krajská rada na svém jednání v pondělí 22. ledna 2018. Šlo o první schválené žádosti podaných v první krajské výzvě...
23.01.2018 - 07:29
Fakultní nemocnice Brno zahájila koncem listopadu investiční akci - přístavba nové lékárny v přízemí pavilonu L v areálu Bohunic.
22.01.2018 - 20:09
Dopravní nehoda u obce Závist Foto: ZZS JMK
U obce Závist na Blanensku se střetl osobní automobil s kamionem. Řidič auta byl zaklíněný, vyprošťování trvalo více než půl hodiny. Ve vážném stavu byl transportován vrtulníkem do nemocnice.
22.01.2018 - 13:40
Ilustrační foto, alkohol Foto: Centrum news
Viditelně opilé mladé hochy zpozorovali strážníci v sobotu večer v Brně Medlánkách. Čtrnáctiletý chlapec nadýchal 1,86 promile alkoholu.
22.01.2018 - 06:56
Po více než dvouleté pauze se mnohonásobný držitel Ceny Anděl, Dan Bárta, chystá společně s kapelou ILLUSTRATOSPHERE posílenou o mezinárodně uznávaného bubeníka Martina Valihoru na velkolepé turné,...
21.01.2018 - 11:48
Komentáře