Reklama
reklama

Studie: Česká republika nevyužívá pracovní schopnost lidí ve vyšším věku

České republice hrozí, že bude během 20 let polovina populace v důsledku stárnutí ekonomicky závislá na práci lidí v produktivním věku. Řešením problému je zvýšit zaměstnanost starších lidí, což se v tuzemsku ve srovnání se zahraničím příliš nedaří. Vyplývá to ze srovnání situace v Česku s vybranými zeměmi EU, především Nizozemskem a Finskem, na němž se podíleli i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Zdravotní stav starší generace v ČR je srovnatelný se situací v Nizozemsku a Finsku. „Ještě ve věku 65 let má muž v ČR šanci na dožití 15,5 roku, z toho 8,5 roku bez omezení běžných činností ze zdravotních důvodů, u žen je to dokonce 19 a 8,8 roku, což je prakticky stejné jako u obou zmíněných zemí,“ shrnul výsledky studie  vedoucí expertního týmu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd FF MU. „Při srovnání míry zaměstnanosti ve věkové skupině 50-64 let ovšem ČR na Nizozemsko a Finsko viditelně ztrácí. V míře zaměstnanosti u lidí 60-64 let se ČR propadá až na 17 místo v EU, i když je zdravotní stav v této věkové skupině srovnatelný,“ zdůraznil Novotný. Česká republika má tak podle odborníků značné rezervy ve využívání pracovní schopnosti lidí ve vyšším věku.

Pro měření pracovní schopnosti, která je tvořena zdravím a funkční kapacitou, odbornými znalostmi a způsobilostmi (dovednostmi), hodnotami, postoji a motivací zaměstnance, ale také nároky práce samotné, používají odborníci tzv. index pracovní schopnosti.

V ČR bylo měření provedeno zatím jen na malém vzorku, i to však ukázalo, že téměř 40 % nezaměstnaných starších 50 let vykazuje dobrou a téměř 20 % dokonce vynikající hodnotu indexu pracovní schopnosti, což znamená, že jim zdravotní důvody výrazněji nebrání v pracovním uplatnění. Hůře jsou na tom lidé, jejichž povolání klade fyzické nároky než lidé s povoláním s vyššími duševními nároky.

Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení podpory pracovní schopnosti zejména u věkové skupiny osob nad 50 let, přináší projekt Implementace Age Managementu v České republice.  „Cílem projektu je zajistit šetření na větších vzorcích zaměstnanců a ustanovit referenční hodnoty pracovní schopnosti českých zaměstnanců,“ upřesňuje Ilona Štorová z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která projekt vede. Odborníci se shodují, že pomáhá například snížení fyzické náročnosti práce, zavedení krátkých přestávek v pracovních procesech a zohlednění zdravotních rizik při plánování práce na směny a rovněž pružné pracovní úvazky. Současně je třeba využívat silných stránek starších pracovníků a také možností mezigenerační spolupráce na pracovišti.

Do projektu se již zapojili někteří významní zaměstnavatelé – Komerční banka a.s., Policejní prezidium České republiky, Skupina ČEZ, a.s.,  výrobce komponentů pro automobilový průmysl WITTE Nejdek, spol. s r.o.  a Úřad práce ČR, kteří umožní měření pracovní schopnosti u svých zaměstnanců i klientů. Získaná data lze následně porovnávat s údaji v evropských databázích i dle různých profesí. Tyto výstupy přispívají k realizaci Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013-2017 schváleného vládou České republiky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Již zítra zaparkuje na Zelném trhu speciální autobus s kavárnou, který nabídne návštěvníkům nevšední prožitek naprosté tmy. Hosté si tak mohou na chvíli zakusit, co to znamená být slepý.
22.08.2017 - 12:00
Řidič sportovního auta značky Dodge ujížděl policistům rychlostí o polovinu přesahující předpisy. Jejich honička skončila na polní cestě, kde se sportovní vůz zaseknul. Nyní čeká řidiče správní...
22.08.2017 - 07:37
Boj proti stánkařům v podchodu brněnského hlavního nádraží neustává. Město začíná rozesílat výpovědi nájemních smluv.
21.08.2017 - 16:03
V poslední době přibývá případů, kdy si cestující v autobuse či vlaku dopřeje chvilku spánku, a po probuzení zjistí, že byl okraden. Policisté proto apelují na občany, aby byly obezřetnější a své...
21.08.2017 - 12:07
Obyvatelé Černé Hory na Blanensku si mohou alespoň částečně oddechnout. Uzavírka frekventovaného mostu, kvůli které městys zažívá dopravní peklo, sice nekončí, ale most bude provizorně podepřen, což...
21.08.2017 - 07:46
Oblíbený Den Starobrna se blíží – brány pivovaru se všem návštěvníkům otevřou dokořán v sobotu 2. září v pravé poledne. Zatímco vrchní nádvoří rozezní písničky špičkových českých skupin, dolní část...
20.08.2017 - 17:01
Komentáře