Reklama
reklama

Studenti už na vysoké škole řeší, jak se ve svém oboru uplatní v zaměstnání

Mladí lidé v Česku hledají práci stále hůř. Od roku 2008 se zdvojnásobil počet lidí mladších 25-ti let, kteří nemají zaměstnání. Problém nezaměstnanosti nemá jen ekonomický přesah, ale stává se celospolečenským fenoménem, který v současné době vidíme napříč celou Evropou.  Ve Španělsku a Řecku je už v nejmladší skupině bez práce více než polovina lidí. Čísla v Česku zatím zdaleka tak hrozivá nejsou. Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků byla v naší zemi v roce 2011 v rámci EU totiž vůbec nejnižší a dosahovala jen 1,7 %. Evropský průměr přitom činí 6,7%, podle odborníků je ale podhoubí pro problémy i v tuzemsku. Školy totiž dostatečně nepomáhají absolventům s uplatněním.

„BIBS – vysoká škola“ se rozhodla zjistit možnosti svých studentů v rámci budoucího uplatnění se na trhu práce a zapojila se, stejně tak jako další známé evropské univerzity, do studie zvané Trendence Graduate Barometer 2013 – Evropské vydání. Jedná se o největší výzkum v oblasti vzdělání a kariéry v Evropě. Otázky kladené touto studií zahrnují například to, jak je student spokojen se svým nynějším studiem a co očekává od své budoucí kariéry. Výzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zjišťuje rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými státy.

I když nezaměstnanost absolventů výrazně souvisí s celkovou ekonomickou situací státu, tedy i s celkovou mírou nezaměstnanosti a stavem nabídky volných míst, není pouze jejím odrazem. Absolventi jsou totiž skupinou uchazečů o zaměstnání, která je do značné míry handicapovaná tím, že jí chybí praktické zkušenosti a zároveň je zranitelná i z hlediska sociálně patologických jevů. Navíc je možnost získání zaměstnání v této skupině ovlivňována vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů, kteří přicházejí na trh práce.

Studie mezi studenty „BIBS – vysoká škola“ ukázala, že její studenti mají naopak výborné zkušenosti z praxe a zaměstnání, jsou mezinárodně orientovaní, mají zkušenosti s praxí v zahraničí, mají úspěch a ctižádost a sociální schopnosti. Navíc: padesát procent studentů „BIBS – vysoká škola“ jednoznačně odpovědělo, že seberealizace je pro ně důležitější, než vydělávat velké peníze. Chtějí také více pracovat. Očekávají, že v zaměstnání stráví 48,9 hodiny za týden, zatímco ostatní studenti vysokých škol a univerzit v ČR předpokládají pracovní dobu dlouhou 44,6 hodiny za týden.

„Studie jasně ukazuje, že naši studenti jsou si jisti (40% jednoznačně a 60% téměř přesvědčeni), že po studiu na „BIBS – vysoká škola“ nebudou mít problémy se získáním zaměstnání. Oproti tomu 37 procent studentů ostatních českých vysokých škol odpovědělo, že mají obavy o svoji budoucí kariéru,“ upozornila na jeden z výsledků studie Trendence Graduate Barometer 2013 – Evropské vydání specialistka studijních programů „BIBS – vysoká škola“ Mgr. Stanislava Slámová.  Ze statistiky ještě upozornila na fakt, že 91% studentů „BIBS – vysoká škola“ očekává, že bude mít stálé zaměstnání a 78% studentů chce plnit strategické úkoly. „Na ostatních českých univerzitách očekává plnění strategických, tedy dlouhodobých, úkolů jen polovina studentů. Což je pro zaměstnavatele také jedním z ukazatelů výkonu budoucích zaměstnanců,“ dodala Mgr. Stanislava Slámová.

Ze studie Trendence Graduate Barometer 2013 – Evropské vydání jasně vyplývá dobrá reputace „BIBS - vysoká škola“ u zaměstnavatelů, dobré kontakty „BIBS - vysoká škola“ se zaměstnavateli, praktické zaměření vzdělání a výborná organizace studia. „Jde o ocenění propracovaných návyků administrativní služby „BIBS – vysoká škola“ a povinnosti našich studijních asistentů a lektorů například do 48 hodin reagovat na žádost nebo dotaz studenta,“ upřesnila Mgr. Stanislava Slámová.

„BIBS – vysoká škola“ je díky systému vzdělávání mnohem praktičtěji orientována než ostatní univerzity a vysoké školy v Česku. Studenti bakalářských, magisterských i MBA programů „BIBS – vysoká škola“ už během studií vědí, že cílem vzdělání je práce. Berou zodpovědnost za své zaměstnání už při výběru studijního oboru s ohledem na uplatnění na trhu práce. 

Prostřednictvím studijních programů vyučovaných podle přísných britských standardů a přitom plně adaptovaných do českého prostředí „BIBS – vysoká škola“ za více než 15 let úspěšně dokončilo přes 2500 absolventů, přes 2700 studentů nyní na škole studuje.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Systém parkovací revoluce, který plánovali brněnští radní spustit v letošním roce, se odsouvá. Rezidentní parkování mělo ve středu města nejprve platit již od jara, poté se start přesunul na letošní...
22.09.2017 - 19:01
S nástupem dětí do škol a školek se pojí zvýšená nemocnost. Nárůst nemocnosti mezi dětmi bývá patrný pravidelně již od poloviny září a jde především o respirační onemocnění a infekční nemoci...
22.09.2017 - 13:46
Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Silniční doprava je...
22.09.2017 - 07:55
Letos v dubnu vyvolal poprask a nevoli obcí, o kterých se nelichotivě zmiňoval, nyní vychází jeho nová verze. Autentický průvodce To je Brno má i novou kapitolu, v níž dotčená místa vyzdvihují svou...
21.09.2017 - 19:53
Prostor Flédy se v neděli 1. října opět zaplní oblíbeným bleším trhem. Celkem tu nabídne téměř 50 lokálních prodejců vlastnoruční výrobky, věci z druhé ruky, knihy, originální retro věci a rozšíří se...
21.09.2017 - 13:38
Milovníci tradičních i netradičních burgerových specialit a dobré společnosti zbystřete. Již od pátku do neděle můžete potěšit své chuťové pohárky, stačí jenom zavítat na prostranství před obchodní...
21.09.2017 - 07:00
Komentáře