Reklama
reklama

Povinné ručení: Porovnejte ceny konkurence

V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly od ledna pojišťovny nuceny zvýšit ceny povinného ručení. Jako důvod často uvádějí zrušení tabulkových částek odškodnění úrazů poškozených a pozůstalých po obětech nebo například hrazení nákladů za zásah hasičů.

Nový Občanský zákoník přináší novou povinnost pojišťoven odvádět 3 procenta z ročního přijatého pojistného do Fondu zábrany škod. Proto zdražují například povinné ručení. Řidičům se ale otevřela možnost využít velké konkurence v nabídce a uzavřít zajímavější smlouvu s novou pojišťovnou. Zdražení tak může být ideálním impulsem pro přehodnocení nabídky a změny pojišťovny. Rozhodujícím kritériem při výběru pojišťovny u povinného ručení je cena, ale také rozsah nadstandardních připojištění, které jsou do ní zahrnuty. Vyplatí se proto využít internetové srovnávače a s nejlepší nabídkou konfrontovat pojišťovacího zprostředkovatele. Ten by měl být schopen nabídnout ještě zajímavější cenu nebo více připojištění.

Právě "nadstandardy“ hrají při výběru povinného ručení klíčovou úlohu a pojišťovny si to velice dobře uvědomují. V jejich nabídkách tak můžete narazit na krytí střetu se zvěří, úrazové pojištění řidiče a přepravovaných osob, pojištění skel, fixaci ceny, náhradní vozidlo či asistenční služby. Některé pojišťovny pak v rámci sjednaného povinného ručení nabízejí hmotné "odměny“, jako například mobilní telefon.

Občanský zákoník ale ruší i vyhlášku upravující výši náhrad a rozšiřuje nároky poškozených. Česká kancelář pojistitelů počítá se zvýšením nákladů až o 2 miliardy ročně. Hlavním důvodem jsou především zvýšené náklady na soudní spory. Minimálně 600 milionů pak »spolkne« Fond zábrany škod. Jakým způsobem pojišťovny promítnou nárůst nákladů do cen, je zcela na jejich rozhodnutí. 

O zdražení povinného ručení by majitele vozidla měla pojišťovna informovat nejpozději dva měsíce před splatností pojistného za nové smluvní období. Pokud tak neučiní, smlouva dále běží podle původních parametrů, tedy bez zvýšení ceny pojistného. V případě, kdy pojišťovna informuje včas, je nutné svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce. Smlouva pak zanikne spolu s uplynutím pojistného období.

Jedno je ale pro řidiče jasné. S výší pojistného z roku 2012, případně roku 2013 se mohou rozloučit!

Odborník radí:

O povinném a havarijním pojištění jsme hovořili s Lukášem Vaňkem, který se specializuje na problematiku autopojištění.

Na co by si měli dát pozor řidiči, kteří si uzavírají povinné a havarijní pojištění?

U povinného ručení bych se zaměřil na výši limitů, do kterých nás pojišťovna v případě způsobení pojistné události kryje, a dával bych si při případných slevách pozor, zda zde není zahrnuta tzv. spoluúčast.
S povinným ručením souvisí také rozsah a limity asistenčních služeb. Zda máme nárok pouze na asistenční službu v případě nehody vozidla nebo také v případě poruchy.
U havarijního pojištění je to především rozsah rizik, zda jsme kryti proti veškerým hrozícím rizikům nebo pouze na vybraná rizika, výše sjednané spoluúčasti a také správné nastavení pojistné částky vozidla. Neboť pojistná částka by měla odpovídat aktuální hodnotě vozidla a za tuto správnost odpovídá klient, ne pojišťovna!

Jaké připojištění nad rámec povinného ručení nejčastěji řidiči požadují?

Mezi nejčastější připojištění patří pojištění skel vozidla, kde většina pojišťoven automaticky pojišťuje všechna obvodová skla, nejen sklo čelní.
Řidiči, kteří často jezdí lesním prostředím, často požadují připojištění při střetu se zvěří. To, že Vám vletí srna do silnice, neovlivníte. A provádět nějaké úhybné manévry je mnohdy nebezpečnější, než samotný střet.
Velcí cestovatelé, kteří jsou závislí na svém vozidle a hodně cestují po ČR nebo i do zahraničí, požadují vyšší rozsah asistenčních služeb pro případ nenadálé situace na cestách.

Proč došlo ke zvýšení sazeb povinného ručení, a to i u řidičů, kteří nijak nebourají?

Pojišťovny mají povinnost od 1. 9. 2013 hradit náklady zásahů hasičů u dopravní nehod částkou 5 600 Kč za každou započatou hodinu.
Dále od nového roku přibyla povinnost odvádět 3 % z ročního přijatého pojistného do fondu na zábrany škod. Většina peněz z tohoto fondu jde na hasiče, menší podíl se pak dělí mezi zbývající integrovaný záchranný systém a část jde i na prevenci škod.
S účinností nového občanského zákoníku se také u odpovědnostního pojištění mění nároky poškozených směrem k lepší možnosti vymahatelnosti škod. Díky této změně pojišťovnám do budoucna vzrostou náklady na pojistná plnění.
Všechny tyto faktory mají a měly za následek zdražení veškerých stávajících i nových pojistek, a to i pro nebourající řidiče.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Dvoumetrová kraslice Foto: Centrum news/ Pavel Podešva
Dar od chorvatským umělců v podobě dvoumetrové kraslice stojí od dnešního dne na náměstí Svobody. Obří kraslici zdobenou brněnskými symboly městu předala chorvatská velvyslankyně Ines Troha. K vidění...
23.03.2018 - 18:00
FN v Bohunicích Foto: Centrum news
Fakultní nemocnice u sv. Anny, ale také Fakultní nemocnice v Bohunicích, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu ruší od soboty 24. března zákaz návštěv pacientů.
23.03.2018 - 14:32
Ilustrační foto Foto: Centrum news/ Tomáš Varga
Mladá dívka z Hodonínska se stala obětí vydírání. Nejprve jí kamarád vyhrožoval tím, že pokud mu dívka nepošle nahé fotky, vyzradí jejich občasný intimní vztah. Žádal si jich ale víc a víc.
23.03.2018 - 12:07
Komplikace v městské hromadné dopravě způsobí výluka v ulici Vídeňská, kde se budou opravovat koleje. Výluka začíná dnes 23. března v 23:30 a potrvá do ukončení prací, které dopravní podnik města...
23.03.2018 - 07:40
Aplikace o zeleni, městský mobiliář či interaktivní mapa dopravních nehod. To jsou jen příklady dat, která mohou Brňané nově čerpat či sdílet z veřejnosti přístupnému portálu data.brno.cz.
22.03.2018 - 19:00
Zhasnutí hradu Špilberk, Nové radnice a obelisku v Denisových sadech. Takovým způsobem se Brno v sobotu 24. března ve 20:30 připojí k Hodině Země 2018. Brněnské dominanty zůstanou po tmě jednu hodinu.
22.03.2018 - 16:25
Komentáře