Reklama
reklama

Muzeum města Brna zve na vzácné grafiky z 18. a 19. století

Vzácné grafiky z 18. a 19. století jsou od začátku října k vidění ve stálé expozici Muzea města Brna Od renesance po modernu na Špilberku. Mědiryty, lepty a kresby znázorňují například veduty města Brna, zdobená oznámení veřejných obhajob či cestopisné výjevy. 

Necelé stovce grafik je vždy společný vztah k Brnu – ať už jejich tématem, či osobností autora. Návštěvníci mají ojedinělou možnost je zhlédnout pouze do konce roku, originály grafik totiž nelze kvůli působení světla dlouhodobě vystavovat. 

Celkem 94 grafik různých velikostí i námětů zabralo celou chodbu severního křídla Špilberku. Všechny pocházejí ze sbírkového fondu Muzea města Brna a prošly náročným restaurováním. Za prozkoumání stojí všechny: můžete na nich hledat schované zemské patrony anebo letopočty zašifrované v latinských nápisech. Mezi nejvzácnější vystavené grafiky patří teze, tedy jakési veřejné oznámení studentovy obhajoby, vytištěná na hedvábí s paličkovanou krajkou či veduta s nově postavenou kašnou Parnas.

Expozice začíná městskými vedutami. Kromě Parnasu znázorňují například i Merkurovu kašnu, co stávala na náměstí Svobody. Na grafikách člověk obvykle najde dvě jména: autora námětu a rytce. Na zakázku tyto grafiky vyráběly specializované dílny, vyhlášené byly například v Augsburgu. I jejich produkce je na výstavě k vidění.

Část vystavených grafik z roku 1736 připomíná tehdejší 380. výročí příchodu augustiniánů do Brna. U této příležitosti byl slavnostně korunován obraz Panny Marie Svatotomské za její učiněné zázraky, především za ochranu Brna během švédského obléhání. Církevní tematiku mají i drobné tisky ke svátkům během roku – na nich dokonce prosvítá inkoust z poznámek kazatelů. Výjimečné jsou už zmíněné univerzitní teze – pozvánky k obhajobám. Znázorňují téma jejich práce, ale i jména vyučujících profesorů a oponentů. 

Důležitou postavou výstavy je Josef Axmann. Jeho tvorba je k vidění např. ve vídeňské Albertině i jinde. Axmann byl plodným mědirytcem, často vytvářel grafiky k cestopisům (nejvzdálenější až z Rio de Janeira), portrétoval dokonce i císařovnu Sissi. Podobný význam má František Xaver Rektořík, jehož tvorba i vlastní sbírky se staly součástí muzejního fondu.

Co se týče uměleckých sbírek, je nutno zmínit i osobnost židovského podnikatele Heinricha Gomperze, jehož kolekce umění byla stěžejní pro vznikající městské muzeum. Sbírka rakouských, německých, nizozemských, francouzských a italských obrazů a kreseb byla nejprve vystavena v Gomperzově domě na Jezuitské ulici (v místech dnešní pasáže Typos). Dva roky před smrtí, roku 1892, ji odkázal milovanému městu Brnu. V roce 1904 si pak lidé mohli sbírku prohlédnout v historických sálech Zemského domu na Dominikánském náměstí (dnešní Nová radnice), kde mělo své prostory tehdy otevřené Městské muzeum Zemského hlavního města Brna.

Originální grafiky jsou součástí stálé expozice s názvem Od renesance po modernu. Prohlédnout si je můžete od středy do neděle od 9 do 17 hodin až do konce roku. Za zhlédnutí Kabinetu grafiky se neplatí žádné zvláštní vstupné, pouze běžná vstupenka do stálých expozic. Výstavu doplní i komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Svobodovou dne 24. října v 15 hodin.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Co spojuje Veletrhy Brno a Grand Prix České republiky? Zdánlivě nesouvisející veličiny pojí v jednu rovnici společný činitel. Město Brno a jeho finance. Jak se zmíněným městským aktivitám daří?
22.09.2018 - 08:29
Studenti brněnských vysokých škol začali přijíždět po prázdninách do města. Jednou z prvních záležitostí, kterou musí na začátku semestru udělat, je zařídit si předplatní jízdenku na městskou...
21.09.2018 - 18:43
Nové hřiště Foto: MMB
V brněnských Medlánkách vzniklo nové hřiště pro děti. Vzniklo díky participačnímu projektu, který umožnil občanům vymyslet si vlastní nápady pro Brno. Hřiště se jmenuje Dobrodružná halda podle...
21.09.2018 - 06:00
Vozovna Foto: MMB
Nová střecha a tím i parkovací místa pro tramvaje, hala denního ošetření a očisty a také nová myčka vzniknou při modernizaci vozovny v Pisárkách. Ta začala dnes slavnostním poklepáním na základní...
20.09.2018 - 06:00
Vizualizace Foto: MMB
Deset čtyřmetrových platanů vysází v polovině listopadu Veřejná zeleň města Brna na nově opravené Dominikánské náměstí. Rychle mohutnící platany do budoucna zastíní skoro celou plochu náměstí.
19.09.2018 - 16:00
Komentáře